Parenteel van Cloderic [Vorige blz / Volgende blz]    English version

Het onderste gedeelte van het scherm hoort familie gegevens te kunnen tonen (klik op een in vet en onderstreept weergegeven naam om de familie gegevens te tonen),
zo niet sta dan javascript en pop-ups toe of klik op herstel frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster).
Er wordt hieronder ťťn pagina van de parenteel getoond. Klik hier voor een index op alle personen in deze parenteel (in apart venster, keuzes daar werken deze pagina bij).
De hele parenteel toont maar een relatief klein aantal personen. Kijk op mijn start pagina voor andere overzichten of op mijn totaal index voor een overzicht van alle personen waarover ik gegevens heb. Kijk ook eens naar mijn Geni index (>100.000 personen)


4654 Cunegonde van Luxemburg is geboren in 980 in Luxemburg, dochter van Siegfried {graaf} van Luxemburg | van Verdun (zie 4794) en Hedwig {koningin} van Nordgau | van Lotharingen (zie 4596). Cunegonde is overleden op 3 maart 1033 in Kaufungen, 52 of 53 jaar oud. Zij is begraven in 1039.
Toelichting:
Kundigonde werd in 1200 heilig verklaard door paus Innocentius III. Zij is beschermheilige van Luxemburg, Litouwen en Polen. Haar feestdag is op 3 maart.
Cunegonde trouwde met Hendrik II {keizer} (de Heilige) van Duitsland. Zie 5087 voor persoonsgegevens van de Heilige. Cunegonde en de Heilige bleven kinderloos.
4655 Gerard III van Metz is geboren omstreeks 955, zoon van Eberhard IV van de Nordgau en Luitgard van Lotharingen (zie 4591). Gerard is overleden omstreeks 1026, ongeveer 71 jaar oud. Gerard trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 970 met Eva van Luxemburg, ongeveer 15 jaar oud. Zie 4598 voor persoonsgegevens van Eva.
Kinderen van Gerard en Eva: zie 4598.
4656 Hildegard van Westerburg is geboren omstreeks 910, dochter van Wicheric van Luxemburg | van Lotharingen | van Trier en Kunigunde van Frankrijk (zie 4590). Hildegard is overleden omstreeks 970, ongeveer 60 jaar oud. Hildegard trouwde met Hermann {hertog} van Saksen Billung. Hermann is geboren omstreeks 910, zoon van Billung {graaf} van Saksen en Hildeburg van Saksen. Hermann is overleden op 27 maart 973 in Quedlinburg, ongeveer 63 jaar oud. Hermann trouwde later met Oda NN.
Kinderen van Hildegard en Hermann:
1 Mathilde van Saksen Billung, geboren omstreeks 937. Volgt 4657.
2 [waarschijnlijk] Bernhard I {hertog} van Saksen Billung, geboren omstreeks 945. Volgt 4714.
4657 Mathilde van Saksen Billung is geboren omstreeks 937, dochter van Hermann {hertog} van Saksen Billung en Hildegard van Westerburg (zie 4656). Mathilde is overleden op 25 augustus 1008, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven in Gent [St. Pieter].
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mathildis_van_Saksen
Mathilde:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 961 met Boudewijn III {graaf} van Vlaanderen, ongeveer 21 jaar oud. Zie 4537 voor persoonsgegevens van Boudewijn.
(2) trouwde, ongeveer 33 jaar oud, omstreeks 970 met Gotfried {graaf} (de Gevangene) van Verdun | van Lotharingen, ongeveer 35 jaar oud. Zie 4741 voor persoonsgegevens van de Gevangene.
Kind van Mathilde en Boudewijn: zie 4537.
Kinderen van Mathilde en de Gevangene:
2 Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun, geboren omstreeks 963 in Verdun. Volgt 4658.
3 Gerberga van Lotharingen, geboren omstreeks 965. Volgt 4704.
4 Friedrich van Verdun | van Lotharingen, geboren omstreeks 970. Volgt 4709.
5 Irmgard van Lotharingen, geboren omstreeks 975. Volgt 4713.
4658 Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun is geboren omstreeks 963 in Verdun, zoon van Gotfried {graaf} (de Gevangene) van Verdun | van Lotharingen (zie 4741) en Mathilde van Saksen Billung (zie 4657). de Grote is overleden op 19 april 1044, ongeveer 81 jaar oud. Hij is begraven in Bilsen.
url:
http://en.wikipedia.org/wiki/Gothelo_I%2C_Duke_of_Lorraine
de Grote:
(1) trouwde in Verdun, Meuse, France met Ermengard Blanche (Irmgard Blanche) van Anjou. Zie 4979 voor persoonsgegevens van Irmgard Blanche.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 990 met Urraca Lombard van ItaliŽ, ongeveer 25 jaar oud. Zie 5139 voor persoonsgegevens van Urraca.
Kind van de Grote en Irmgard Blanche:
1 Ragelinde van Lorraine, geboren in 1004 in Lorraine, France. Volgt 4701.
Kinderen van de Grote en Urraca:
2 Regelindis van Lotharingen. Volgt 4659.
3 Oda van Neder-Lotharingen, geboren omstreeks 23 oktober 988. Volgt 4693.
4 Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen, geboren omstreeks 1010 in Neder Lotharingen. Volgt 4702.
4659 Regelindis van Lotharingen, dochter van Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun (zie 4658) en Urraca Lombard van ItaliŽ (zie 5139). Regelindis is overleden na 1064. Regelindis trouwde vůůr 10 augustus 1035 met Albert II {graaf} van Namen, ten hoogste 35 jaar oud. Zie 4784 voor persoonsgegevens van Albert.
Kinderen van Regelindis en Albert:
1 NN van Namen. Volgt 4660.
2 [waarschijnlijk] Hedwig van Namen, geboren omstreeks 1020. Volgt 4678.
3 Albert III van Namen, geboren vůůr 1028. Volgt 4679.
4660 NN van Namen, dochter van Albert II {graaf} van Namen (zie 4784) en Regelindis van Lotharingen (zie 4659). NN trouwde omstreeks 1067 met Herman I van Malsen, ongeveer 27 jaar oud. Herman is geboren omstreeks 1040, zoon van Unruoch van Kempenland en NN Isla en Lake. Herman is overleden in 1068, ongeveer 28 jaar oud. Herman trouwde later omstreeks 1070 met Ida van Boulogne (±1055-1106), zie 4528.
Kind van NN en Herman:
1 [misschien] Hendrik I van Kuijc, geboren omstreeks 1070. Volgt 4661.
4661 Hendrik I van Kuijc is geboren omstreeks 1070, zoon van Herman I van Malsen en [misschien] NN van Namen (zie 4660). Hendrik is overleden op 9 augustus 1108, ongeveer 38 jaar oud.
Toelichting:
Hendrik I liet drie zonen en een dochter achter. Zijn oudste zoon volgde hem als Herman II op in het land van Cuijk, de tweede zoon, Godfried, getrouwd met de oudste dochter van Frederik an Arnsberg, werd later graaf van Arnsberg (gelegen in Westfalen aan de Ruhr), de derde zoon, Andreas, werd bisschop van Utrecht, en zijn dochter, Aleide, huwde met Arnold, heer van Rothem (Rossem, in Westfalen). Deze Arnold liet bij zij dood slechts een dochter achter, Helwig, over wie Herman II van Cuijk voogd werd.
Floris, bijgenaamd de Zwart, een broer van graaf Dirk VI van Holland en van moederszijde een neef van keizer Lotharius wenste de schone en rijke Helwig tot echtgenote. Ondanks de smeekbeden van de Rothemse edelen, die Floris de Zwarte graag als hun heer wilden huldigen, weigerde Herman II, gesteund door zijn broer Godfried en Andreas zij toestemming toet dit huwelijk te geven. Vertrouwend op zijn leenmannen en zijn bloedverwantschap met de keizer, greep Floris naar de wapenen en viel rovend en plunderend het gebied van bisschop Andreas binnen. Deze zag zich genoodzaakt uit Utrecht te vluchten. Herman II en Godfried trokken daarop te velden naar Utrecht, waar Floris zich gevestigd had en van waaruit hij zijn krijgs- en plundertochten organiseerde. Bij Abstede,in de buurt van de Bisschopsstad gekomen, ontmoetten zij Floris, die op jacht was gegaan. Na een gevecht op leven en dood, slaagden zijn achtervolgers er in hem te doden (1132). De Duitse keizer Lotharius deed hierop de heren van Cuijk en Arensberg in de rijksban en verklaarde hen van hun rechten op hun heerlijkheden vervallen. Vervolgens liet hij het land van Arensberg verwoesten en Godfried eruit verdrijven. Dirk VI, de broer van Floris verklaarde de oorlog aan Herman en deed een inval in het land van Cuijk waar hij alles verwoestte: kerk huizen noch inwoners werden gespaard: het slot der heren van Cuijk werd tot de laatste steen gesloopt en Herman uit zijn land verdreven. De drie broers zwierven een tijdlang als ballingen buiten de grenzen van hun land rond tot de plotselinge dood van Lotharius in 1137 maakte een einde aan de rampen van Cuijk. Zijn opvolger Koenraad III liet Andreas, die zich voor zijn verheffing tot Keizer waarschijnlijk zeer verdienstelijk had gemaakt, als bisschop van Utrecht terugkeren: Herman van Cuijk kwam eveneens weer in het bezit van zijn landen en verzoende zich door bemiddeling van Andreas met de graaf van Holland, onder belofte, dat hij de reeds in 1128 door hem gestichte abdij van MariŽnweerd rijkelijk zou begiftigen, opdat de kloosterlingen daar iedere dag ook voor de zielenrust van Floris de Zwate zouden bidden. Bovendien zou Herman het land van Cuijk voortaan als een leenheerlijkheid van de graaf van Holland besturen. Hij trouwde met Alverade Van HOCHSTADEN.
[bron: http://www.geocities.com/baving/kwrtstblonk]
Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1100 met Alveradis van Hochstaden, ongeveer 20 jaar oud. Alveradis is geboren omstreeks 1080, dochter van Gerard I van Hochstaden en Aleydis van Wickrath. Alveradis is overleden omstreeks 1131, ongeveer 51 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Alveradis:
1 Herman II van Kuijc, geboren omstreeks 1100. Volgt 4662.
2 Godfried I van Kuyc, geboren omstreeks 1100. Volgt 4677.
4662 Herman II van Kuijc is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I van Kuijc (zie 4661) en Alveradis van Hochstaden. Herman is overleden omstreeks 1168, ongeveer 68 jaar oud. Herman trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1130 met N.N. Namen Laroche | van Chiny. Zie 4682 voor persoonsgegevens van N.N..
Kind van Herman en N.N.:
1 [waarschijnlijk] Hendrik II (III) van Cuijck van Malsen, geboren omstreeks 1130. Volgt 4663.
cuyck.jpg
251 cuyck
4663 Hendrik II (III) van Cuijck van Malsen (afb. 251) is geboren omstreeks 1130, zoon van [waarschijnlijk] Herman II van Kuijc (zie 4662) en [waarschijnlijk] N.N. Namen Laroche | van Chiny (zie 4682). Hendrik is overleden in 1204, ongeveer 74 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1160 met Sophia (Sophie dirksdr) van Rhenen, ongeveer 25 jaar oud. Sophie dirksdr is geboren omstreeks 1135, dochter van Dirk van R(h)enen en NN van Bierbeek. Sophie dirksdr is overleden omstreeks 1191, ongeveer 56 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1160 met NN van Arnsberg, ongeveer 20 jaar oud. NN is geboren omstreeks 1140. NN is overleden omstreeks 1200, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Sophie dirksdr:
1 Albert (Albrecht) van Cuijk, geboren omstreeks 1160. Volgt 4664.
2 Aleidis (Aleijd) van Cuijck | Persijn, geboren omstreeks 1163 in Heusen. Volgt 4668.
3 Alveradis van Cuyck, geboren omstreeks 1165. Volgt 4675.
4664 Albert (Albrecht) van Cuijk is geboren omstreeks 1160, zoon van Hendrik II (III) van Cuijck van Malsen (zie 4663) en Sophia (Sophie dirksdr) van Rhenen. Albrecht is overleden in 1233, ongeveer 73 jaar oud. Albrecht trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1195 met Heilwig van Merheim | van Merum, ongeveer 25 jaar oud. Heilwig is geboren omstreeks 1170, dochter van Rutger van Merum | van Mereheym en Aleydis van Horne. Heilwig is overleden omstreeks 1235, ongeveer 65 jaar oud.
Kinderen van Albrecht en Heilwig:
1 Dirck van Cuijk. Volgt 4665.
2 Rutger (Reinier) van Cuijk.
3 Hendrik III van Kuyc, geboren omstreeks 1195. Volgt 4667.
4665 Dirck van Cuijk, zoon van Albert (Albrecht) van Cuijk (zie 4664) en Heilwig van Merheim | van Merum. Dirck is overleden vůůr 1261. Dirck trouwde omstreeks 1225 met Christine van Leiden. Christine is overleden in 1254.
Kind van Dirck en Christine:
1 Hendrik van Cuijck, geboren omstreeks 1230. Volgt 4666.
4666 Hendrik van Cuijck is geboren omstreeks 1230, zoon van Dirck van Cuijk (zie 4665) en Christine van Leiden. Hendrik is overleden op 12 januari 1319, ongeveer 89 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1260 met Halewine van Egmond, ongeveer 17 jaar oud. Zie 4075 voor persoonsgegevens van Halewine.
Kind van Hendrik en Halewine: zie 4075.
4667 Hendrik III van Kuyc is geboren omstreeks 1195, zoon van Albert (Albrecht) van Cuijk (zie 4664) en Heilwig van Merheim | van Merum. Hendrik is overleden in 1254, ongeveer 59 jaar oud. Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1220 met Agnes? van Putten, ongeveer 25 jaar oud. Zie 3115 voor persoonsgegevens van Agnes?.
Kind van Hendrik en Agnes?: zie 3115.
4668 Aleidis (Aleijd) van Cuijck | Persijn is geboren omstreeks 1163 in Heusen, dochter van Hendrik II (III) van Cuijck van Malsen (zie 4663) en Sophia (Sophie dirksdr) van Rhenen. Aleijd trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1185 met [waarschijnlijk] Johan I Robert {heer} (Jan VII) van Heusden, ongeveer 25 jaar oud. Jan VII is geboren omstreeks 1160 in Heusden, zoon van Arnold I {heer} van Heusden en Justina van Heeze-Millen. Jan VII is overleden omstreeks 1217, ongeveer 57 jaar oud. Jan VII is weduwnaar van [misschien] Aleydis van Kessel | Persijn (geb. ±1144), met wie hij trouwde omstreeks 1175.
Kinderen van Aleijd en Jan VII:
1 [waarschijnlijk] Arnold II {ridder} van Heusden, geboren omstreeks 1190. Volgt 4669.
2 Alverade van Heusden, geboren omstreeks 1190 in Heuseden. Volgt 4670.
3 Aleid Alverade (Aldelheid) van Heusden, geboren omstreeks 1200 in Heusden. Volgt 4671.
4669 Arnold II {ridder} van Heusden is geboren omstreeks 1190, zoon van Johan I Robert {heer} (Jan VII) van Heusden en [waarschijnlijk] Aleidis (Aleijd) van Cuijck | Persijn (zie 4668). Arnold is overleden omstreeks 1242, ongeveer 52 jaar oud. Arnold trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1210 met Mechteld (Mechtild) van Kleef | van Heinsberg, ongeveer 14 jaar oud. Zie 1581 voor persoonsgegevens van Mechtild.
Kinderen van Arnold en Mechtild: zie 1581.
4670 Alverade van Heusden is geboren omstreeks 1190 in Heuseden, dochter van Johan I Robert {heer} (Jan VII) van Heusden en Aleidis (Aleijd) van Cuijck | Persijn (zie 4668). Alverade is overleden omstreeks 1234, ongeveer 44 jaar oud. Alverade trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in 1224 in Heusen met Dirk {heer en ridder} (de Drossaard) van Brederode, ongeveer 44 jaar oud. Zie 3784 voor persoonsgegevens van de Drossaard.
Kinderen van Alverade en de Drossaard: zie 3784.
4671 Aleid Alverade (Aldelheid) van Heusden is geboren omstreeks 1200 in Heusden, dochter van Johan I Robert {heer} (Jan VII) van Heusden en Aleidis (Aleijd) van Cuijck | Persijn (zie 4668). Aldelheid is overleden in 1276, ongeveer 76 jaar oud.
huwelijk:
Er is twijfel over dit huwelijk (zie http://www.nikhef.nl/~louk/LKW/generationCE.html)
Dit zou mogelijk een dochter van Constantijn van den Bergh, niet een dr. van Dirk van Voorne en Alverade van Cuyk zijn.
Aldelheid trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1220 met [misschien] Herbaren II {heer en ridder} van der Lede, ongeveer 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden vůůr 1230. Herbaren is geboren omstreeks 1201 in Langerak, zoon van Florentius (Floris Herbarenszn) van der Lede en NN Hugodr Botter. Herbaren is overleden vůůr maart 1251, ten hoogste 50 jaar oud. Herbaren trouwde later omstreeks 1230 met Bertha Wickerode, zie 3755.
huwelijk:
Het kan ook zijn dat hij gehuwd was met Alveradis Van Heusden, een zuster van Aleida en weduwe van de heer Van Brederode [bron: http://www.geocities.com/baving/kwrtstblonk]
overleden:
1250-1252
Toelichting:
Mr. J.W. Groesbeek gaf in zijn verhandelingen aan
(o.a. in de Nederlandsche Leeuw 1954),
dat Herbaren van der Lede een zoon moest zijn van Floris van der Lede,
die een broer Folpert had. Hun vader zou wederom een Herbaren zijn,
die woonde op zijn kasteel aan het recht Ter Lede (onder Leerdam).
[bron: http://members.lycos.nl/JohnOoms/Arkel.html]
Zo waren er nůg twee zonen van Herbaren II, die zich van Arkel
noemden: Otto van Arkel en Hugo Botter van Arkel.
Otto, die heer van Heukelum en Asperen werd,
was de stamvader van de heren van Heukelom en Asperen.
De nazaten van Otto, uit het geslacht van Heukelom,
gingen zich na het uitsterven in 1428 van de hoofdtak van Arkel,
dus twee eeuwen later, zich van Arkel noemen en voerden dan ook
vanaf dat moment het volle wapen van Arkel
(daarvoor met de barensteel in het wapen).
[bron: http://members.lycos.nl/JohnOoms/Arkel.html]
Kinderen van Aldelheid en Herbaren:
1 [misschien] Jan I (de Sterke) van Arkel, geboren omstreeks 1220 in Arkel. Volgt 4672.
2 [misschien] Herbaren II {heer} van Arkel van den Bergh, geboren omstreeks 1220. Volgt 4673.
3 [misschien] Mabelia van den Bergh(e) | van Arkel, geboren omstreeks 1225. Volgt 4674.
4 [misschien] Hugo Botter van Arkel, geboren omstreeks 1240 in Arkel. Hugo is overleden in 1284, ongeveer 44 jaar oud.
4672 Jan I (de Sterke) van Arkel (afb. 10) is geboren omstreeks 1220 in Arkel, zoon van Herbaren II {heer en ridder} van der Lede en [misschien] Aleid Alverade (Aldelheid) van Heusden (zie 4671). de Sterke is overleden op 15 mei 1272 in Arkel, ongeveer 52 jaar oud. Hij is begraven in Gorinchem, ZH.
Toelichting:
Als eerste heer van Arkel wordt Jan I van Arkel erkend,
ook wel Jan ďde SterkeĒ genoemd.
In een oorkonde van 1253 wordt hij heer van Arkel en ridder
genoemd.
Eeuwenlang werd Jan VII van Arkel hem als vader toebedacht.
Maar er werd onomstotelijk bewezen dat de vader van
Jan ďde SterkeĒ van Arkel, Herbaren van de der Lede
moest zijn.
[bron: http://members.lycos.nl/JohnOoms/Arkel.html]
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_van_Arkel_(VIII)
http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/datHBH.htm#13
http://www.kareldegrote.nl/Reeks_8_Rienstra.htm
vererving:
http://mypages.allwest.com/~rognan/genealogy/pafgCCJF.htm#67351
de Sterke:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1240 met Yda van Andel.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1250 met Bertha van Ochten, ongeveer 25 jaar oud. Zie 3065 voor persoonsgegevens van Bertha.
Kinderen van de Sterke en Bertha: zie 3065.
4673 Herbaren II {heer} van Arkel van den Bergh is geboren omstreeks 1220, zoon van [waarschijnlijk] Herbaren II {heer en ridder} van der Lede en [misschien] Aleid Alverade (Aldelheid) van Heusden (zie 4671). Herbaren is overleden omstreeks 1280, ongeveer 60 jaar oud.
kinderen:
Mogelijk is Marbelia van den Berghe | van Arkel een dochter van dit echtpaar
Herbaren:
(1) trouwde met Elisabeth van Heusden. Zie 1582 voor persoonsgegevens van Elisabeth.
(2) trouwde met Agniese van Brederode. Zie 4080 voor persoonsgegevens van Agniese.
Kind van Herbaren en Elisabeth: zie 1582.
Kinderen van Herbaren en Agniese: zie 4080.
4674 Mabelia van den Bergh(e) | van Arkel is geboren omstreeks 1225, dochter van [misschien] Herbaren II {heer en ridder} van der Lede en [misschien] Aleid Alverade (Aldelheid) van Heusden (zie 4671). Mabelia is overleden op 13 juli 1288, ongeveer 63 jaar oud.
geboorte:
Leeftijd geschat m.b.v. huwelijksdatum en geschatte geboortejaar ouders
Mogelijk dochter van Herbaren van den Berghe en Agniese van Brederode
Mabelia:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1250 met Godschalc {ridder} van Merwede, ongeveer 60 jaar oud. Zie 4108 voor persoonsgegevens van Godschalc.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, omstreeks 1270 met Ghiselbert (Gijsbert) uten Goye, ongeveer 50 jaar oud. Gijsbert is geboren omstreeks 1220. Gijsbert is overleden omstreeks 1271, ongeveer 51 jaar oud.
Kind van Mabelia en Godschalc: zie 4108.
4675 Alveradis van Cuyck (afb. 251) is geboren omstreeks 1165, dochter van Hendrik II (III) van Cuijck van Malsen (zie 4663) en Sophia (Sophie dirksdr) van Rhenen. Alveradis is overleden omstreeks 1230, ongeveer 65 jaar oud. Alveradis:
(1) trouwde met Jacob II van Mirlaer. Jacob is geboren omstreeks 1220. Jacob is overleden op 10 oktober 1268 in Keulen, ongeveer 48 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1191 met Theodericus {ridder} (Dirk) van Voorne, ongeveer 21 jaar oud. Zie 4471 voor persoonsgegevens van Dirk.
(3) trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1197 met Hendrik III van Kessel, ongeveer 57 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1140, zoon van Hendrik II van Kessel en Aleydis van Merum | van Merehem. Hendrik is overleden omstreeks 1200, ongeveer 60 jaar oud.
Kind van Alveradis en Jacob:
1 Agnese van Mirlaer, geboren omstreeks 1280. Volgt 4676.
Kinderen van Alveradis en Dirk: zie 4471.
4676 Agnese van Mirlaer is geboren omstreeks 1280, dochter van Jacob II van Mirlaer en Alveradis van Cuyck (zie 4675). Agnese is overleden omstreeks 1340, ongeveer 60 jaar oud. Agnese trouwde, ten hoogste 26 jaar oud, vůůr 1306 met Herbaren van Heukelom, ten hoogste 41 jaar oud. Zie 3766 voor persoonsgegevens van Herbaren.
Kinderen van Agnese en Herbaren: zie 3766.
4677 Godfried I van Kuyc is geboren omstreeks 1100, zoon van Hendrik I van Kuijc (zie 4661) en Alveradis van Hochstaden. Godfried is overleden omstreeks 1167, ongeveer 67 jaar oud. Godfried trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1140 met Ida van Werl-Arnsberg, ongeveer 30 jaar oud. Zie 3056 voor persoonsgegevens van Ida.
Kind van Godfried en Ida: zie 3056.
4678 Hedwig van Namen is geboren omstreeks 1020, dochter van [waarschijnlijk] Albert II {graaf} van Namen (zie 4784) en [waarschijnlijk] Regelindis van Lotharingen (zie 4659). Hedwig is overleden op 28 januari 1076, ongeveer 56 jaar oud.
geboorte:
Is mogelijk een dochter van Albert I van Namen en Ermengarde van Neder-Lotharingen.
Hedwig trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1040 met Gerard IV {hertog} (de Grote) van Lotharingen, ongeveer 40 jaar oud. Zie 3653 voor persoonsgegevens van de Grote.
Kinderen van Hedwig en de Grote: zie 3653.
4679 Albert III van Namen is geboren vůůr 1028, zoon van Albert II {graaf} van Namen (zie 4784) en Regelindis van Lotharingen (zie 4659). Albert is overleden op 22 juni 1102, minstens 74 jaar oud. Hij is begraven in Namen, BelgiŽ.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_III_van_Namen
Albert trouwde, minstens 38 jaar oud, omstreeks 1066 met Ida van Saksen Billung, ongeveer 36 jaar oud. Zie 4728 voor persoonsgegevens van Ida.
Kinderen van Albert en Ida:
1 (Adoptie) Clementia van BourgondiŽ, geboren omstreeks 1065. Volgt 3583.
2 Godfried I van Namen, geboren omstreeks 1067 in Namen, BelgiŽ. Volgt 4680.
3 Adelheid van Namen | van Regensburg, geboren in 1068. Volgt 4681.
4 Hendrik I (Henri I) van Namen | van La Roche, geboren omstreeks 1080 in La Roche en Ardenne, Luxembourg, Belgium. Volgt 4692.
4680 Godfried I van Namen is geboren omstreeks 1067 in Namen, BelgiŽ, zoon van Albert III van Namen (zie 4679) en Ida van Saksen Billung (zie 4728). Godfried is overleden op 19 augustus 1139 in Floreffe, ongeveer 72 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_van_Namen
Godfried trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1109 met Erme(n)sinde van Luxemburg, ongeveer 25 jaar oud. Zie 3400 voor persoonsgegevens van Erme(n)sinde.
Kinderen van Godfried en Erme(n)sinde: zie 3400.
4681 Adelheid van Namen | van Regensburg is geboren in 1068, dochter van Albert III van Namen (zie 4679) en Ida van Saksen Billung (zie 4728). Adelheid is overleden op 30 september 1124, 55 of 56 jaar oud. Adelheid trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1083 met Otto II {graaf} van Chiny, ongeveer 23 jaar oud. Zie 4712 voor persoonsgegevens van Otto.
Kinderen van Adelheid en Otto:
1 N.N. Namen Laroche | van Chiny. Volgt 4682.
2 Ida van Chiny, geboren in 1078. Volgt 4683.
3 Albert I van Chiny, geboren omstreeks 1090. Volgt 4688.
4 Oda van Chiny, geboren omstreeks 1090. Volgt 4689.
5 Eustatius van Chiny, geboren omstreeks 1090. Volgt 4690.
4682 N.N. Namen Laroche | van Chiny, dochter van Otto II {graaf} van Chiny (zie 4712) en Adelheid van Namen | van Regensburg (zie 4681).
geboorte:
Mogelijk NN van Chiny, dochter van Otto II van Chiny en Adelheid van Namen
N.N. trouwde omstreeks 1130 met Herman II van Kuijc, ongeveer 30 jaar oud. Zie 4662 voor persoonsgegevens van Herman.
Kind van N.N. en Herman: zie 4662.
4683 Ida van Chiny is geboren in 1078, dochter van Otto II {graaf} van Chiny (zie 4712) en Adelheid van Namen | van Regensburg (zie 4681). Ida is overleden in 1117, 38 of 39 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ida_van_Chiny
Ida trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1099 met Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen, ongeveer 39 jaar oud. Zie 4696 voor persoonsgegevens van met de baard | barbutus.
Kinderen van Ida en met de baard | barbutus:
1 Adelicia (Adelheid) van Leuven | de Louvain, geboren omstreeks 1103. Volgt 4684.
2 [niet onmogelijk] Joscelyn van Leuven, geboren omstreeks 1105. Joscelyn is overleden in 1180, ongeveer 75 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jocelin_van_Leuven
3 Ida van Leuven | van Brabant | van Lotharingen, geboren omstreeks 1107. Volgt 4685.
4 Godfried II (de Jonge) van Leuven, geboren in 1107 in Leuven, BelgiŽ. Volgt 4687.
4684 Adelicia (Adelheid) van Leuven | de Louvain is geboren omstreeks 1103, dochter van Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen (zie 4696) en Ida van Chiny (zie 4683). Adelheid is overleden op 23 april 1151, ongeveer 48 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Adelheid_van_Leuven
Adelheid trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 2 februari 1121 in Windsor, England met Hendrik I van Engeland | Plantagenet, 52 jaar oud. Zie 4581 voor persoonsgegevens van Hendrik.
4685 Ida van Leuven | van Brabant | van Lotharingen is geboren omstreeks 1107, dochter van Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen (zie 4696) en Ida van Chiny (zie 4683). Ida is overleden op 27 juli 1162, ongeveer 55 jaar oud.
geboorte:
Tussen 1105 en 1110
Ida trouwde, ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1128 met Arnold I | Arnoud I van Kleef, ongeveer 33 jaar oud. Zie 4913 voor persoonsgegevens van Arnold.
Kind van Ida en Arnold:
1 Dietrich IV (II) van Kleef, geboren omstreeks 1129. Volgt 4686.
4686 Dietrich IV (II) van Kleef is geboren omstreeks 1129, zoon van Arnold I | Arnoud I van Kleef (zie 4913) en Ida van Leuven | van Brabant | van Lotharingen (zie 4685). Dietrich is overleden in 1172, ongeveer 43 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diederik_IV_van_Kleef
Dietrich trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1155 met Adelheid van Sulzbach, ongeveer 15 jaar oud. Zie 3722 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kinderen van Dietrich en Adelheid: zie 3722.
4687 Godfried II (de Jonge) van Leuven is geboren in 1107 in Leuven, BelgiŽ, zoon van Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen (zie 4696) en Ida van Chiny (zie 4683). de Jonge is overleden op 13 juni 1142, 34 of 35 jaar oud. Hij is begraven in Leuven [St-Pieter].
url:
http://www.martherus.com/genealogy/getperson.htm?personID=I1115&tree=martherus
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_II_van_Leuven
de Jonge trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1139 met Lutgardis van Sulzbach, ongeveer 21 jaar oud. Zie 3733 voor persoonsgegevens van Lutgardis.
Kind van de Jonge en Lutgardis: zie 3733.
4688 Albert I van Chiny is geboren omstreeks 1090, zoon van Otto II {graaf} van Chiny (zie 4712) en Adelheid van Namen | van Regensburg (zie 4681). Albert is overleden op 22 september 1162, ongeveer 72 jaar oud. Hij is begraven op 29 september 1162.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Albert_I_van_Chiny
Albert trouwde, ongeveer 50 jaar oud, in 1140 met Agnes van Bar-Mousson, ongeveer 26 jaar oud. Zie 3156 voor persoonsgegevens van Agnes.
Kind van Albert en Agnes: zie 3156.
4689 Oda van Chiny is geboren omstreeks 1090, dochter van Otto II {graaf} van Chiny (zie 4712) en Adelheid van Namen | van Regensburg (zie 4681). Oda trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1115 met Giselbert van Loon, ongeveer 55 jaar oud. Zie 4788 voor persoonsgegevens van Giselbert.
4690 Eustatius van Chiny is geboren omstreeks 1090, zoon van Otto II {graaf} van Chiny (zie 4712) en Adelheid van Namen | van Regensburg (zie 4681). Eustatius is overleden omstreeks 1160, ongeveer 70 jaar oud. Eustatius trouwde, ongeveer 49 jaar oud, omstreeks 1139 met NN van Varennes?, ongeveer 49 jaar oud. NN is geboren omstreeks 1090. NN is overleden omstreeks 1160, ongeveer 70 jaar oud.
Kind van Eustatius en NN:
1 Lodewijk van Chiny, geboren omstreeks 1140. Volgt 4691.
4691 Lodewijk van Chiny is geboren omstreeks 1140, zoon van Eustatius van Chiny (zie 4690) en NN van Varennes?. Lodewijk is overleden omstreeks 1204, ongeveer 64 jaar oud. Lodewijk trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1180 met NN van Rumigny, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4554 voor persoonsgegevens van NN.
Kind van Lodewijk en NN: zie 4554.
4692 Hendrik I (Henri I) van Namen | van La Roche is geboren omstreeks 1080 in La Roche en Ardenne, Luxembourg, Belgium, zoon van Albert III van Namen (zie 4679) en Ida van Saksen Billung (zie 4728). Henri I is overleden op 5 juni 1138, ongeveer 58 jaar oud. Henri I trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1110 in La Roche en Ardenne, Luxembourg, Belgium met Mathilde (Machteld) van Limburg, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4507 voor persoonsgegevens van Machteld.
Kinderen van Henri I en Machteld: zie 4507.
4693 Oda van Neder-Lotharingen is geboren omstreeks 23 oktober 988, dochter van Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun (zie 4658) en [misschien] Urraca Lombard van ItaliŽ (zie 5139). Oda is overleden op 23 oktober 1044, ongeveer 56 jaar oud. Zij is begraven in Nijvel.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oda_van_Verdun
Oda:
(1) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, omstreeks 1015 met Lambert II {graaf} (Balderik) van Leuven, ongeveer 25 jaar oud. Zie 4839 voor persoonsgegevens van Balderik.
(2) trouwde, ongeveer 42 jaar oud, omstreeks 1030 met Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4702 voor persoonsgegevens van met de baard.
Kinderen van Oda en Balderik:
1 Hendrik II van Leuven, geboren in 1020. Volgt 4694.
2 Landrade van Leuven, gedoopt omstreeks 1025. Volgt 4698.
Kinderen van Oda en met de baard:
3 Ida van Neder-Lotharingen, geboren omstreeks 1035. Volgt 4699.
4 Godfried III (met de bult) van Lotharingen, geboren omstreeks 1040. Volgt 4700.
4694 Hendrik II van Leuven is geboren in 1020, zoon van Lambert II {graaf} (Balderik) van Leuven (zie 4839) en Oda van Neder-Lotharingen (zie 4693). Hendrik is overleden in 1078, 57 of 58 jaar oud. Hij is begraven in Nijvel.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_II_van_Leuven
Hendrik trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1050 met Adela van de Betuwe, 22 of 23 jaar oud. Adela is geboren in 1027, dochter van Eberhard van de Betuwe en NN. Adela is overleden na 1086, minstens 59 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Adela:
1 Hendrik III van Leuven, geboren omstreeks 1055. Volgt 4695.
2 Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen, geboren omstreeks 1060 in Leuven, BelgiŽ. Volgt 4696.
3 Ida van Leuven, geboren omstreeks 1065. Volgt 4697.
4695 Hendrik III van Leuven is geboren omstreeks 1055, zoon van Hendrik II van Leuven (zie 4694) en Adela van de Betuwe. Hendrik is overleden op 5 februari 1095 in Doornik, ongeveer 40 jaar oud. Hij is begraven in Nijvel [Abdij].
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hendrik_III_van_Leuven
Hendrik trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1080 met Gertrudis van Vlaanderen, ongeveer 10 jaar oud. Zie 4565 voor persoonsgegevens van Gertrudis.
Kind van Hendrik en Gertrudis: zie 4565.
4696 Godfried I {hertog en marktgraaf} (met de baard | barbutus) van Leuven | van Lotharingen is geboren omstreeks 1060 in Leuven, BelgiŽ, zoon van Hendrik II van Leuven (zie 4694) en Adela van de Betuwe. met de baard | barbutus is overleden op 25 januari 1139 in Jerusalem, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven op 25 januari 1139 in Affligem, BelgiŽ.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Leuven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Godfried_I_van_Brabant
met de baard | barbutus:
(1) trouwde met [misschien] Etiennette (Stephanie) van Longwy | van Barcelona. Zie 3542 voor persoonsgegevens van Stephanie.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, in 1099 met Ida van Chiny, 20 of 21 jaar oud. Zie 4683 voor persoonsgegevens van Ida.
(3) trouwde, minstens 57 jaar oud, na 1117 met Clementia van BourgondiŽ, minstens 52 jaar oud. Zie 3583 voor persoonsgegevens van Clementia.
Kinderen van met de baard | barbutus en Ida: zie 4683.
4697 Ida van Leuven is geboren omstreeks 1065, dochter van Hendrik II van Leuven (zie 4694) en Adela van de Betuwe. Ida is overleden na 1103, minstens 38 jaar oud. Ida trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1084 met Boudewijn II {graaf} van Henegouwen, ongeveer 28 jaar oud. Zie 4549 voor persoonsgegevens van Boudewijn.
Kinderen van Ida en Boudewijn: zie 4549.
4698 Landrade van Leuven, dochter van Lambert II {graaf} (Balderik) van Leuven (zie 4839) en Oda van Neder-Lotharingen (zie 4693). Zij is gedoopt omstreeks 1025. Landrade trouwde met Volkert I van Gent. Zie 3747 voor persoonsgegevens van Volkert.
Kinderen van Landrade en Volkert: zie 3747.
4699 Ida van Neder-Lotharingen is geboren omstreeks 1035, dochter van Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen (zie 4702) en Oda van Neder-Lotharingen (zie 4693). Ida is overleden op 13 april 1113, ongeveer 78 jaar oud.
url:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ida_of_Lorraine
Ida trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in december 1057 met Eustache II {graaf} van Boulogne, ongeveer 32 jaar oud. Zie 4526 voor persoonsgegevens van Eustache.
Kinderen van Ida en Eustache: zie 4526.
4700 Godfried III (met de bult) van Lotharingen is geboren omstreeks 1040, zoon van Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen (zie 4702) en Oda van Neder-Lotharingen (zie 4693). met de bult is overleden op 26 februari 1076 in Delft, ongeveer 36 jaar oud. met de bult trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 1 april 1070 met Mathilde van Toscane, ongeveer 25 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in ?. Zie 4703 voor persoonsgegevens van Mathilde.
4701 Ragelinde van Lorraine is geboren in 1004 in Lorraine, France, dochter van Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun (zie 4658) en Ermengard Blanche (Irmgard Blanche) van Anjou (zie 4979). Ragelinde is overleden op 15 november 1037, 32 of 33 jaar oud. Ragelinde trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1024 met Albert II van Vermandois | van Namen, ongeveer 47 jaar oud. Zie 4779 voor persoonsgegevens van Albert.
4702 Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen is geboren omstreeks 1010 in Neder Lotharingen, zoon van Gozelo I {hertog} (de Grote) van Neder-Lotharingen | van Verdun (zie 4658) en [waarschijnlijk] Urraca Lombard van ItaliŽ (zie 5139). met de baard is overleden op 24 december 1069, ongeveer 59 jaar oud.
url:
http://en.wikipedia.org/wiki/Godfrey_III%2C_Duke_of_Lower_Lorraine
met de baard:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met Oda van Neder-Lotharingen, ongeveer 42 jaar oud. Zie 4693 voor persoonsgegevens van Oda.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, omstreeks 1054 met Beatrix van Lotharingen, ongeveer 38 jaar oud. Zie 4758 voor persoonsgegevens van Beatrix.
Kinderen van met de baard en Oda: zie 4693.
Kind van met de baard en Beatrix:
3 Mathilde van Toscane, geboren omstreeks 1045. Volgt 4703.
4703 Mathilde van Toscane is geboren omstreeks 1045, dochter van Gotfried II\III (met de baard) van Lotharingen (zie 4702) en Beatrix van Lotharingen (zie 4758). Mathilde is overleden op 24 juli 1115 in Bondono de Roncovi, ItaliŽ, ongeveer 70 jaar oud. Mathilde:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 1 april 1070 met Godfried III (met de bult) van Lotharingen, ongeveer 30 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in ?. Zie 4700 voor persoonsgegevens van met de bult.
(2) trouwde, ongeveer 44 jaar oud, in 1089 met Welf V der Welfen | van Beieren, ongeveer 16 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden in ?. Zie 3713 voor persoonsgegevens van Welf.
4704 Gerberga van Lotharingen is geboren omstreeks 965, dochter van Gotfried {graaf} (de Gevangene) van Verdun | van Lotharingen (zie 4741) en Mathilde van Saksen Billung (zie 4657). Gerberga is overleden omstreeks 1030, ongeveer 65 jaar oud. Gerberga trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 980 met Volmar II van Metz, ongeveer 20 jaar oud. Volmar is geboren omstreeks 960, zoon van Folkmar I | Volmar I van Metz | van Bliesgau en Bertha van Trier. Volmar is overleden omstreeks 1029, ongeveer 69 jaar oud.
Kind van Gerberga en Volmar:
1 Gottfried I van Metz, geboren omstreeks 980. Volgt 4705.
4705 Gottfried I van Metz is geboren omstreeks 980, zoon van Volmar II van Metz en Gerberga van Lotharingen (zie 4704). Gottfried is overleden omstreeks 1053, ongeveer 73 jaar oud. Gottfried trouwde met Judith van Metz. Judith is geboren omstreeks 980.
Kind van Gottfried en Judith:
1 Folmar III van Metz, geboren omstreeks 1020. Volgt 4706.
4706 Folmar III van Metz is geboren omstreeks 1020, zoon van Gottfried I van Metz (zie 4705) en Judith van Metz. Folmar is overleden omstreeks 1087, ongeveer 67 jaar oud. Folmar trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1050 met Swanhilde van Metz?, ongeveer 30 jaar oud. Swanhilde is geboren omstreeks 1020. Swanhilde is overleden omstreeks 1090, ongeveer 70 jaar oud.
Kinderen van Folmar en Swanhilde:
1 Gottfried van Metz, geboren omstreeks 1060. Volgt 4707.
2 Folmar IV | Volmar IV van Metz, geboren omstreeks 1060. Volgt 4708.
4707 Gottfried van Metz is geboren omstreeks 1060, zoon van Folmar III van Metz (zie 4706) en Swanhilde van Metz?. Gottfried is overleden omstreeks 1098, ongeveer 38 jaar oud. Gottfried trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1085 met Judith Mathilde van Luxemburg, ongeveer 15 jaar oud. Zie 3397 voor persoonsgegevens van Judith.
4708 Folmar IV | Volmar IV van Metz is geboren omstreeks 1060, zoon van Folmar III van Metz (zie 4706) en Swanhilde van Metz?. Folmar is overleden omstreeks 1111, ongeveer 51 jaar oud. Folmar trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1090 met Schwanhild van Egisheim. Zie 23 voor persoonsgegevens van Schwanhild.
Kind van Folmar en Schwanhild: zie 23.
4709 Friedrich van Verdun | van Lotharingen is geboren omstreeks 970, zoon van Gotfried {graaf} (de Gevangene) van Verdun | van Lotharingen (zie 4741) en Mathilde van Saksen Billung (zie 4657). Friedrich is overleden op 6 januari 1022, ongeveer 52 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Frederik_van_Lotharingen
Friedrich trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1000 met NN van Verdun, ongeveer 30 jaar oud. NN is geboren omstreeks 970. NN is overleden omstreeks 1030, ongeveer 60 jaar oud.
Kind van Friedrich en NN:
1 Sophie van Verdun, geboren omstreeks 1010. Volgt 4710.
4710 Sophie van Verdun is geboren omstreeks 1010, dochter van Friedrich van Verdun | van Lotharingen (zie 4709) en NN van Verdun. Sophie is overleden omstreeks 1068, ongeveer 58 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sophia_van_Verdun
Sophie trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1030 met Lodewijk II {graaf} van Warcq en Ivoix, ongeveer 30 jaar oud. Zie 4793 voor persoonsgegevens van Lodewijk.
Kind van Sophie en Lodewijk:
1 Arnulf I (II) {graaf} (Arnoud I) van Chiny, geboren omstreeks 1035. Volgt 4711.
4711 Arnulf I (II) {graaf} (Arnoud I) van Chiny is geboren omstreeks 1035, zoon van Lodewijk II {graaf} van Warcq en Ivoix (zie 4793) en Sophie van Verdun (zie 4710). Arnoud I is overleden op 16 april 1106 in Saint-Hubert, ongeveer 71 jaar oud. Arnoud I trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1055 met Adelheid (Adelaide | AdŤle) van Ramerupt, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4855 voor persoonsgegevens van Adelaide | AdŤle.
Kind van Arnoud I en Adelaide | AdŤle:
1 Otto II {graaf} van Chiny, geboren omstreeks 1060. Volgt 4712.
4712 Otto II {graaf} van Chiny is geboren omstreeks 1060, zoon van Arnulf I (II) {graaf} (Arnoud I) van Chiny (zie 4711) en Adelheid (Adelaide | AdŤle) van Ramerupt (zie 4855). Otto is overleden op 28 april 1125, ongeveer 65 jaar oud.
geboren:
<1073
Otto trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1083 met Adelheid van Namen | van Regensburg, ongeveer 15 jaar oud. Zie 4681 voor persoonsgegevens van Adelheid.
Kinderen van Otto en Adelheid: zie 4681.
4713 Irmgard van Lotharingen is geboren omstreeks 975, dochter van Gotfried {graaf} (de Gevangene) van Verdun | van Lotharingen (zie 4741) en Mathilde van Saksen Billung (zie 4657). Irmgard is overleden omstreeks 1042, ongeveer 67 jaar oud. Irmgard trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1000 met Otto Udo van Wetterau, ongeveer 25 jaar oud. Zie 4740 voor persoonsgegevens van Otto.
4714 Bernhard I {hertog} van Saksen Billung is geboren omstreeks 945, zoon van Hermann {hertog} van Saksen Billung en [waarschijnlijk] Hildegard van Westerburg (zie 4656). Bernhard is overleden op 9 februari 1011 in Corvey, ongeveer 66 jaar oud. Bernhard trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 980 met Hildegard van Stade, ongeveer 15 jaar oud. Zie 4937 voor persoonsgegevens van Hildegard.
Kinderen van Bernhard en Hildegard:
1 Othelhildis van Saksen, geboren omstreeks 985. Volgt 4715.
2 Bernhard II {hertog} van Saksen Billung, geboren omstreeks 990 in Saksen. Volgt 4716.
4715 Othelhildis van Saksen is geboren omstreeks 985, dochter van Bernhard I {hertog} van Saksen Billung (zie 4714) en Hildegard van Stade (zie 4937). Othelhildis is overleden op 31 maart 1044 in Saksen, Duitsland, ongeveer 59 jaar oud. Zij is begraven op 9 mei 1044 in klooster Quadlimburg.
overleden:
Er is wat wijfel over haar ouders en over de datum waarop zij is overleden
url:
http://www.betuwe.net/~koolwijk/stamreeks_graven_van_holland.htm
http://home.tiscali.nl/~ti040511/nlgenealogy/BCAD.htm
http://home.wanadoo.nl/ghes/data/BGGB.htm
http://home.wanadoo.nl/ghes/data/BGFJ.htm
Othelhildis trouwde, ongeveer 41 jaar oud, in 1026 met Dirk III {graaf} (Hierosolymita) van Holland, ongeveer 45 jaar oud. Zie 4097 voor persoonsgegevens van Hierosolymita.
Kinderen van Othelhildis en Hierosolymita: zie 4097.
4716 Bernhard II {hertog} van Saksen Billung is geboren omstreeks 990 in Saksen, zoon van Bernhard I {hertog} van Saksen Billung (zie 4714) en Hildegard van Stade (zie 4937). Bernhard is overleden op 29 juni 1059 in Mamur, Belgium, ongeveer 69 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bernhard_II_van_Saksen
Bernhard:
(1) trouwde met Bertrade van Noorwegen. Het huwelijk werd ontbonden in ?. Bertrade is een dochter van Harold II | Harald II Ericsson (Graypelt) van Noorwegen en NN. Bertrade is overleden omstreeks 1021.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1020 met Eilica van Schweinfurt, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4738 voor persoonsgegevens van Eilica.
Kind van Bernhard en Bertrade:
1 Ida van Saksen Billung, geboren omstreeks 1030. Volgt 4728.
Kinderen van Bernhard en Eilica:
2 Hedwig van Saksen | van Eppenstein. Volgt 4717.
3 Otto Ordulf (Otto) van Saksen-Billing, geboren omstreeks 1025. Volgt 4724.
4 Geertruid van Saksen Billung | van Holland, geboren omstreeks 1033 in Schweinfurt, Duitsland. Volgt 4729.
4717 Hedwig van Saksen | van Eppenstein, dochter van Bernhard II {hertog} van Saksen Billung (zie 4716) en Eilica van Schweinfurt (zie 4738). Hedwig is overleden in 1112. Hedwig trouwde omstreeks 1070 met Engelbert I van Sponheim | van Spanheim, ongeveer 30 jaar oud. Engelbert is geboren omstreeks 1040, zoon van Siegfried van Sponheim en Richarda van Nortal. Engelbert is overleden op 1 april 1096, ongeveer 56 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I_van_Spanheim
Kinderen van Hedwig en Engelbert:
1 Engelbert II van Spanheim [van KarinthiŽ], geboren omstreeks 1065 in KarinthiŽ. Volgt 4718.
2 Richarda van Sponheim-KarinthiŽ, geboren omstreeks 1070. Volgt 4722.
3 Siegfried van Sponheim-KarinthiŽ, geboren omstreeks 1080. Volgt 4723.
4718 Engelbert II van Spanheim [van KarinthiŽ] is geboren omstreeks 1065 in KarinthiŽ, zoon van Engelbert I van Sponheim | van Spanheim en Hedwig van Saksen | van Eppenstein (zie 4717). Engelbert is overleden op 13 april 1141, ongeveer 76 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_van_Karinthi%C3%AB
Engelbert trouwde, ongeveer 40 jaar oud, in 1105 met Uta van Passau, ongeveer 25 jaar oud. Uta is geboren omstreeks 1080 in Oostenrijk. Uta is overleden omstreeks 16 april 1140, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Engelbert en Uta:
1 Mathilde (Mahout) van KarinthiŽ | van Spanheim, geboren in 1108. Volgt 4719.
2 Engelbert III van Sponheim- KarinthiŽ, geboren omstreeks 1110. Volgt 4720.
3 Ida van KarinthiŽ, geboren omstreeks 1120. Volgt 4721.
4719 Mathilde (Mahout) van KarinthiŽ | van Spanheim is geboren in 1108, dochter van Engelbert II van Spanheim [van KarinthiŽ] (zie 4718) en Uta van Passau. Mahout is overleden op 13 december 1160, 51 of 52 jaar oud. Mahout trouwde, 17 of 18 jaar oud, in 1126 met Theobaldus IV (de Grote) van Blois, 35 of 36 jaar oud. Zie 4571 voor persoonsgegevens van de Grote.
Kinderen van Mahout en de Grote: zie 4571.
4720 Engelbert III van Sponheim- KarinthiŽ is geboren omstreeks 1110, zoon van Engelbert II van Spanheim [van KarinthiŽ] (zie 4718) en Uta van Passau. Engelbert is overleden op 6 oktober 1173, ongeveer 63 jaar oud. Engelbert trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1140 met Mathilde van Sulzbach, ongeveer 20 jaar oud. Zie 3735 voor persoonsgegevens van Mathilde.
4721 Ida van KarinthiŽ is geboren omstreeks 1120, dochter van Engelbert II van Spanheim [van KarinthiŽ] (zie 4718) en Uta van Passau. Ida is overleden omstreeks 1178, ongeveer 58 jaar oud. Ida trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1140 met Willem IV van Nevers-Auxerre, ongeveer 20 jaar oud. Willem is geboren omstreeks 1120, zoon van Willem III van Nevers-Auxerre en Adelheid van Nevers?. Willem is overleden op 21 november 1161, ongeveer 41 jaar oud.
Kind van Ida en Willem:
1 Guido van Nevers-Auxerre, geboren omstreeks 1140. Guido is overleden op 18 oktober 1175, ongeveer 35 jaar oud.
4722 Richarda van Sponheim-KarinthiŽ is geboren omstreeks 1070, dochter van Engelbert I van Sponheim | van Spanheim en Hedwig van Saksen | van Eppenstein (zie 4717). Richarda is overleden op 11 april 1130, ongeveer 60 jaar oud. Richarda:
(1) trouwde, ongeveer 15 jaar oud, omstreeks 1085 met Poppo III van Weimar-IstriŽ, ongeveer 22 jaar oud. Zie 5130 voor persoonsgegevens van Poppo.
(2) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1095 met Gerhard van Diessen, ongeveer 20 jaar oud. Zie 4753 voor persoonsgegevens van Gerhard.
Kind van Richarda en Gerhard:
1 Engelbert van Diessen, geboren omstreeks 1100. Engelbert is overleden omstreeks 1161, ongeveer 61 jaar oud.
4723 Siegfried van Sponheim-KarinthiŽ is geboren omstreeks 1080, zoon van Engelbert I van Sponheim | van Spanheim en Hedwig van Saksen | van Eppenstein (zie 4717). Siegfried is overleden op 16 december 1163, ongeveer 83 jaar oud. Siegfried trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1110 met Adelheid van Diessen, ongeveer 30 jaar oud. Zie 4754 voor persoonsgegevens van Adelheid.
667px_wartburg_duke.orthilius.von.sachsen.jpg
252 Ordulf van Saksen
4724 Otto Ordulf (Otto) van Saksen-Billing (afb. 252) is geboren omstreeks 1025, zoon van Bernhard II {hertog} van Saksen Billung (zie 4716) en Eilica van Schweinfurt (zie 4738). Otto is overleden op 28 maart 1072, ongeveer 47 jaar oud. Hij is begraven in LŁneburg [St. Michaelis].
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ordulf_van_Saksen
Otto:
(1) trouwde met Gertrud van Haldensleben. Gertrud is geboren omstreeks 1040. Gertrud is overleden op 21 februari 1116, ongeveer 76 jaar oud. Gertrud is weduwe van Friedrich van Formbach (±1020-±1060).
(2) trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in november 1042 met Wulfhilde van Noorwegen, ongeveer 19 jaar oud. Wulfhilde is geboren omstreeks 1023, dochter van Olaf Haraldsson (de Heilige) van Noorwegen en Astrid Olofsdotter van Zweden. Wulfhilde is overleden op 24 mei 1071, ongeveer 48 jaar oud.
url:
http://www.vanderlippe.nl/kwartierstaatjohancarelvanderlippe.html
Kinderen van Otto en Wulfhilde:
1 Bernhard van Saksen-Billing.
2 Magnus {hertog} van Saksen-Billing, geboren omstreeks 1045 in Last Billung. Volgt 4725.
4725 Magnus {hertog} van Saksen-Billing is geboren omstreeks 1045 in Last Billung, zoon van Otto Ordulf (Otto) van Saksen-Billing (zie 4724) en Wulfhilde van Noorwegen. Magnus is overleden op 23 september 1106 in Altenburg at Elben, ongeveer 61 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Magnus_van_Saksen
Magnus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1071 met Sophie van Hongarije, ongeveer 26 jaar oud. Zie 5129 voor persoonsgegevens van Sophie.
Kinderen van Magnus en Sophie:
1 Othelhildis | Oda van Saksen Billung, geboren omstreeks 1054. Volgt 4726.
2 Wulfhild van Saksen Billung, geboren omstreeks 1072. Volgt 4727.
3 Eilica van Saksen-Billing, geboren in 1080. Eilica is overleden op 16 januari 1142, 61 of 62 jaar oud.
4726 Othelhildis | Oda van Saksen Billung is geboren omstreeks 1054, dochter van Magnus {hertog} van Saksen-Billing (zie 4725) en Sophie van Hongarije (zie 5129). Othelhildis is overleden omstreeks 1125, ongeveer 71 jaar oud. Zij is begraven in Egmond. Othelhildis trouwde, ten hoogste 29 jaar oud, vůůr 26 juli 1083 met Dirk V {graaf} van Holland, ten hoogste 31 jaar oud. Zie 4101 voor persoonsgegevens van Dirk.
Kind van Othelhildis en Dirk: zie 4101.
4727 Wulfhild van Saksen Billung is geboren omstreeks 1072, dochter van Magnus {hertog} van Saksen-Billing (zie 4725) en Sophie van Hongarije (zie 5129). Wulfhild is overleden op 29 december 1126 in Altdorf, Uri, Switzerland, ongeveer 54 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wulfhilde_van_Saksen
Wulfhild trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1095 in Munchen, Oberbayern, Bavaria, Germany met Hendrik IX | Heinrich IX (de Zwarte) der Welfen | van Beieren, ongeveer 21 jaar oud. Zie 3714 voor persoonsgegevens van de Zwarte.
Kinderen van Wulfhild en de Zwarte: zie 3714.
4728 Ida van Saksen Billung is geboren omstreeks 1030, dochter van Bernhard II {hertog} van Saksen Billung (zie 4716) en Bertrade van Noorwegen. Ida is overleden op 31 juli 1102 in Namen, BelgiŽ, ongeveer 72 jaar oud. Zij is begraven in Namen [Saint-Aubin], BelgiŽ. Ida:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1055 met Frederik II van Luxemburg, ongeveer 61 jaar oud. Zie 4635 voor persoonsgegevens van Frederik.
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, omstreeks 1066 met Albert III van Namen, minstens 38 jaar oud. Zie 4679 voor persoonsgegevens van Albert.
Kinderen van Ida en Albert: zie 4679.

Vorige blz Volgende blz Herstel Frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster) Index (in apart venster)


[1-72] [73-154] [155-229] [230-322] [323-404] [405-490] [491-573] [574-664] [665-750] [751-838] [839-925] [926-1016] [1017-1103] [1104-1186] [1187-1266] [1267-1356] [1357-1442] [1443-1533] [1534-1621] [1622-1718] [1719-1819] [1820-1921] [1922-1984] [1985-2035] [2036-2099] [2100-2135] [2136-2177] [2178-2223] [2224-2292] [2293-2340] [2341-2398] [2399-2445] [2446-2509] [2510-2563] [2564-2638] [2639-2742] [2743-2817] [2818-2916] [2917-3021] [3022-3115] [3116-3200] [3201-3278] [3279-3349] [3350-3418] [3419-3496] [3497-3579] [3580-3650] [3651-3727] [3728-3808] [3809-3893] [3894-3976] [3977-4065] [4066-4151] [4152-4237] [4238-4323] [4324-4408] [4409-4491] [4492-4576] [4577-4653] [4654-4728] [4729-4808] [4809-4891] [4892-4964] [4965-5041] [5042-5109] [5110-5181] [5182-5264] [5265-5324] [Index]
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 24-03-2010 19:51 door J. Waterreus opmerkingen graag in het Gastenboek
www.000webhost.com