Parenteel van Dirck Waterreus English version

Het onderste gedeelte van het scherm hoort familie gegevens te kunnen tonen (klik op een in vet en onderstreept weergegeven naam om de familie gegevens te tonen),
zo niet sta dan javascript en pop-ups toe of klik op herstel frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster).
Er wordt hieronder n pagina van de parenteel getoond (blader mogelijkheden onder aan de pagina). Klik hier voor een index op alle personen in deze parenteel (in apart venster, keuzes daar werken deze pagina bij).
De hele parenteel toont ook maar een relatief klein aantal personen. Kijk op mijn start pagina voor andere overzichten of op mijn totaal index voor een overzicht van alle personen.


374 Jero van der Lubbe is geboren op 2 mei 1777 in Scheveningen, zoon van Jacobus Jeroensz van der Lubbe en Joanna | Johanna (Jo(h)anna Dirkse) Waterreus (zie 373). Hij is gedoopt op 2 mei 1777 in Den Haag.
Beroep:
vanaf 1818 Kruidenier
Getuige bij:
05-02-1817huwelijk Martinus Holbeek (±1782-1848) en Anna Cornelia Waterreus (±1792-1837) [zie 381][neef vaderszijde bruid]
Jero:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 10 september 1809 in Den Haag met Dorothea van Bredero(o)de, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jero en Dorothea was de volgende getuige aanwezig: Martinus Holbeek (±1782-1848) [zie 381]. Dorothea is geboren omstreeks 1788 in Den Haag. Dorothea is overleden vr 1818, ten hoogste 30 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op 18 november 1818 in Den Haag met Cornelia Adriana van der K(r)uijk, 43 of 44 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18 november 1818 in Den Haag. Cornelia is geboren in 1774 in Den Haag, dochter van Theodorus van Kuijk en Johanna Jacoba Bakker.
375 Apolonia | Aplonia | Apollonia | Appolonia Waterreus is geboren op 6 september 1753 in Scheveningen, dochter van Theodori(s) | Theodorus Jacobi Dirkse (Dirk Dirkse | Theodori Jacobi) Waterreus (zie 6) en Catharina (Catharine Dirkse) Don(c)k(s) | Dun(c)k [van Rees]. Zij is gedoopt op 6 september 1753 in Den Haag. Apolonia is overleden op 11 september 1835 in Wateringen, ZH, 82 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11 september 1835.
url:
http://www.familysearch.org/
Apolonia:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 1 juni 1782 in Den Haag met Jo(h)annes van Bijsterveld, 26 of 27 jaar oud, nadat zij op 19 mei 1782 in Den Haag [RK] in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 2 juni 1782 in Den Haag. Jo(h)annes is geboren in 1755 in Den Haag. Hij is gedoopt op 22 april 1755 in Den Haag. Jo(h)annes is overleden in 1794, 38 of 39 jaar oud.
geboorte:
Volgens de mormonen zijn dit de vader en moeder:

Husband’s Name
Godefridus BIJSTERVELT VAN (AFN:1WP3-CL3) Pedigree
Born: Abt. 1757 Place:
Married: 2 Jun 1782 Place: Den Haag, Zuid Holland, Nl
Father:
Mother:
Wife’s Name
Maria KNUIJTS (AFN:1WP3-CM9) Pedigree
Born: Abt. 1761 Place:
Married: 2 Jun 1782 Place: Den Haag, Zuid Holland, Nl
Father:
Mother:
Children
1. Sex Name
M Johannes BIJSTERVELT VAN (AFN:1WP2-CZ7) Pedigree
Born: 1755 Place: Den Haag, Zuid Holland, Nl
Christened: 22 Apr 1755 Place: Den Haag, Zuid Holland, Nl

De gebootedatum klopt echter niet met die van de ouders en met hun huwelijksdatum.
smederij.jpg tant_jo.jpg smidse.jpg kerkvios.jpg brandw.jpg
183 Kerk en Smidse
184 Een foto uit 1982 van "Tante" Jo Lipman
185 Het "koolhock"
186 Piet Vios als "boven" duiker.
187 Het spuithuis.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 2 juni 1794 in Den Haag met Johannes | Johannis Kuijper | Kuiper | Kupers (afb. 183 t/m 187), 44 of 45 jaar oud. Johannes is geboren in 1749 in Bleiswijk, ZH.
Beroep:
smid
archief:
Een oude akte.

In het oud-archief van de Hervormde kerk van Wateringen bevindt zich een bijzondere akte. Op het eerste gezicht zou men denken, dat deze daarin niet thuishoort en om de een of andere duistere reden in het kerkarchief is terecht gekomen. Het betreft een stuk uit het jaar 1835. Deze akte gaat over de openbare verkoop van een huis annex een goed beklante smederij en de daarbij behorende gereedschappen. Verkoper was de Wateringse smid, de 75-jarige Johannes Kuyper. Zijn vrouw, Apolonia Waterreus, was enkele maanden tevoren overleden. Zijn zoon, Theodorus Kuyper, was pastoor in Medemblik. Zijn stiefzoon,, Theodorus Bijsterveld, zoon uit het eerste huwelijk van zijn vrouw, had een goed beklante smederij in Rijswijk. Waarom dan ook, zou hij zijn smederij aanhouden en niet van een welverdiende rust gaan genieten?

Bij Kuyper geen traditie, waarbij de zoon de smederij van vader voortzette.. Dit in tegenstelling met zijn voorganger Joris Oomen die de laatste van een generatie van smeden was geweest.

In 1798 had Kuyper de smederij van de weduwe Oomen overgenomen. De smederij was toen wat in de versukkeling geraakt. Maar de nieuwe smid Johannes Kuyper was er hard tegen aan gegaan en had er een bloeiend bedrijf van gemaakt. In 1835, na de dood van zijn vrouw, besloot Kuyper met het werk te stoppen en zijn zaak te verkopen.

De smederij kwam in goede handen! Koper was zijn eigen knecht : Johannes Lipman, die al vijf jaar bij hem in dienst was. Voor het bedrag van / 3.050 mocht Lipman de smederij de zijne noemen. Sinds die tijd klinkt de naam Lipman de Wateringers vertrouwd in de oren. Niet minder dan vier geslachten Lipman zouden dat zware beroep op dezelfde plaats in het centrum van Wateringen uitoefenen.

Bij nader onderzoek van deze verkoopakte blijkt, dat deze niet bij vergissing in het oude kerkarchief is terecht gekomen, maar er werkelijk in thuishoort. In deze akte komt namelijk een bepaling voor - wij zouden zeggen in de kleine lettertjes - dat de eigenaar van de smidse jaarlijks een bedrag van twee gulden aan de Hervormde kerk schuldig was.
Foto’s:
Kerk en Smidse
door F.C. Groen: Een afbeelding van de oude Smederij zoals die vroeger midden op het Plein stond.
V.L.N.R.
Nol Lipman
Han lipman
Jan Lipman * 1877
Ai Lipman * 1892
Toelichting:
Het "koolhock"

Hoe kwam deze bepaling in die koopakte terecht ? Dat is al een heel oude geschiedenis. In het jaar 1662, nu ruim 3 eeuwen geleden, sloten Adriaen Jasperszoon van der Smede en de Wateringse kerkmeesters een contract, waarbij de smid voor zijn "koolhock" - dat op het kerkhof stond - voortaan twee ponden per jaar zou gaan betalen.

De achterzijde van de smederij namelijk grensde aan het geheel door bebouwing omsloten kerkhof. Achter zijn huis, op het kerkhof, stond het kolenhok van de smid. Dit hok had een fikse afmeting . Het besloeg een ruimte van 17 ca. Een schuur van ongeveer drie bij zes meter. Alle vervoer ging in die tijd per schuit. Nu kon de smid in n keer zijn kolenhok met een schuitlading vol laten kruien. Een prettige bijkomstigheid was, dat de smederij zo dicht bij de Wateringse Vaart lag. Aan hetPlein. Daar bevond zich ook de aanlegplaats van de trekschuiten naar Delft en Den Haag. De kolen aangevoerd met de schuit, konden met de kruiwagen naar de smederij gebracht worden.

Steenkool was toen iets heel bijzonders. Men kende die amper. Trouwens, in deze tijd van aardgas zal onze jeugd vermoedelijk geen weet meer hebben, hoe deze kolen er uitzagen, laat staan waarvoor ze gebruikt werden.

In die oude tijd was steenkool tamelijk onbekend. Want men stookte toen met turf. Turf, een goedkope brandstof, die in vele delen van ons land gestoken of gebaggerd werd. In ons dorp hoefde men daarnaar niet lang te zoeken. In het veengebied van de Wateringveldse polders was volop turf te vinden.

De smid had echter andere brandstof dan turf nodig. Een brandstof die meer hitte gaf. Een hitte die het ijzer deed gloeien . Geschikt daartoe was de steenkool. Wanneer de blaasbalg de lucht door de gloeiende kooltjes joeg, kreeg het vuur de juiste temperatuur, om het ijzer tot een roodgloeiende massa te verhitten zzodat het zacht genoeg was om het te bewerken..

Maar deze kolen waren schaars en peperduur. Al vanaf de middeleeuwen werden ze op beperkte schaal in Limburg in dagbouw gedolven.

Elk jaar werd door de kerkmeesters het "staangeld", de twee ponden, verantwoord in de jaarrekeningen. Zo komt het, dat door de eeuwen heen de namen van de elkaar opvolgende smeden ons bekend zijn.

Honderd jaar later, in 1773, komt het kolenhok van de smid weer in een akte ter sprake. Smid Joris Oomen wil zijn "koolhock" beter bereikbaar maken.. Op zijn verzoek krijgt hij van schout Abraham Douglas en de kerkmeesters Hendrik Kroesbeek en Pieter Sonneveld toestemming de muur aan het kerkhof te verplaatsen.

De schout... wat had deze met onze kerk te maken ? In deze tijd was de Hervormde kerk staatskerk. Bij allerlei beslissingen moest men van de schout van Naaldwijk, die tevens dit ambt ook over Wateringen uitoefende, geraadpleegd worden.

Bovendien was reeds vanaf de stichting de kerk afhankelijk van de ridders van het Wateringse Huis. Zo bezaten zij o.a. het recht van Collatie : zij hadden invloed bij de benoeming van de pastoor, na de reformatie bij die van de predikant. Door vererving kwam dit recht in handen van de eigenaars van het Hof van Honselersdijk. In de 17e en 18e eeuw waren dat de Oranjes. Stadhouder Willem V liet voor zijn Westlandse bezittingen het bestuur aan de schout van Naaldwijk over. Bij alle beslissingen waren de Wateringse kerkbestuurders afhankelijk van deze schout.

De smid mocht de muur verplaatsen, maar op de eerste aanwijzing van schout en kerkmeesters moest hij de zaak weer in de oude toestand brengen.

De naam Hendrik Kroesbeek is voor de huidige Wateringers niet onbekend. Zijn naam staat gegraveerd op de twee zilveren avondmaalsbekers die gemaakt zijn in 1779

Weer een eeuw later, in 1874, is er een derde akte die het kolenhok betreft. Maria van der Lely, weduwe van Johannes Lipman, belooft nu vier gulden als staangeld voor het kolenhok af te dragen. In een tijdperk van twee eeuwen had de inflatie toegeslagen en moest het dubbele van het bedrag betaald worden. De werkelijke waardevermindering van het geld zal wel meer geweest zijn. De kerkvoogden hebben haar als goede buur behandeld en niet het vel over de oren gehaald.

In 1936 kwam er een einde aan de betaling van het staangeld voor het kolenhok. Jan Lipman, de toenmalige smid, verkreeg bij de herindeling van het Plein,een gedeelte van het oude kerkhof om er zijn nieuwe smederij te bouwen. Daarbij was ook de grond begrepen waarop zijn kolenhok al eeuwen had gestaan. Halverwege dat jaar ging het perceel op zijn naam over. En eerlijk is eerlijk, de kerkvoogdij bracht hem in 1936 slechts de helft van het bedrag, namelijk twee gulden, voor zijn kolenhok in rekening.
url:
http://home.kabelfoon.nl/~hervkw/kerk&smidse.htm
http://www.hervormdegemeentewateringen.nl/index.php?view=article&catid=1%3Ageschiedenis&id=25%3Akerk-en-smidse&option=com_content&Itemid=4
Kinderen van Apolonia en Jo(h)annes:
1 Theodorus van Bijsterveld | Beijsterveld, geboren in 1784 in Scheveningen. Volgt 376.
2 Godefridus van Bijsterveld, geboren in 1786 in Den Haag. Hij is gedoopt op 6 mei 1786 in Den Haag.
3 Joannes van Bijsterveld, geboren in 1788 in Den Haag. Volgt 377.
4 Antonius van Bijsterveld, geboren in 1790 in Den Haag. Hij is gedoopt op 7 februari 1790 in Den Haag.
Kind van Apolonia en Johannes:
5 Theodorus Kuyper.
Beroep:
pastoor in Medemblik
376 Theodorus van Bijsterveld | Beijsterveld is geboren in 1784 in Scheveningen, zoon van Jo(h)annes van Bijsterveld en Apolonia | Aplonia | Apollonia | Appolonia Waterreus (zie 375). Hij is gedoopt op 18 oktober 1784 in Den Haag.
Beroep:
smid (te Rijswijk)
Theodorus trouwde, 27 of 28 jaar oud, op 24 april 1812 in Wateringen, ZH met Aplonia van Leeuwen, ongeveer 21 jaar oud. Aplonia is geboren omstreeks 1791 in Wateringen, ZH, dochter van Andries van Leeuwen en Cornelia Raaphorst.
377 Joannes van Bijsterveld is geboren in 1788 in Den Haag, zoon van Jo(h)annes van Bijsterveld en Apolonia | Aplonia | Apollonia | Appolonia Waterreus (zie 375). Hij is gedoopt op 23 maart 1788 in Den Haag. Joannes trouwde in Den Haag met Anna Catharina Hendrika Kuijpers. Anna is geboren in 1787 in Den Haag.
Kind van Joannes en Anna:
1 Elisabeth van Bijsterveld, geboren omstreeks 1806. Volgt 378.
378 Elisabeth van Bijsterveld is geboren omstreeks 1806, dochter van Joannes van Bijsterveld (zie 377) en Anna Catharina Hendrika Kuijpers.
Beroep:
visdraagster
Elisabeth trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 16 oktober 1833 in Den Haag met Leendert Oostdam, 25 of 26 jaar oud. Leendert is geboren in 1807 in Scheveningen, zoon van Reijnier Oostdam en Joanna van der Doorn. Hij is gedoopt op 18 oktober 1807 in Scheveningen.
Kind van Elisabeth en Leendert:
1 Hendricus Casparus Oostdam, geboren omstreeks 1837. Volgt 379.
379 Hendricus Casparus Oostdam is geboren omstreeks 1837, zoon van Leendert Oostdam en Elisabeth van Bijsterveld (zie 378).
Beroep:
schoenmaker
Hendricus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 5 november 1862 in Den Haag met Pieternella van der Doorn, ongeveer 26 jaar oud. Pieternella is geboren omstreeks 1836, dochter van Johannes van der Doorn en Gerarda van der Werf.
Beroep:
Dienstbode
380 Martinus (Martin) Waterreus is geboren in 1755 in Scheveningen, zoon van Theodori(s) | Theodorus Jacobi Dirkse (Dirk Dirkse | Theodori Jacobi) Waterreus (zie 6) en Catharina (Catharine Dirkse) Don(c)k(s) | Dun(c)k [van Rees]. Hij is gedoopt op 7 oktober 1755 in Den Haag. Bij de doop van Martin was de volgende getuige aanwezig: Margareta Blom (1727-vr 1821) [zie 1079] [aangetrouwde nicht van vader]. Martin is overleden op 23 augustus 1830 in Den Haag, 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
bedienaar der begrafenissen
Martin trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 16 november 1788 in Den Haag met Catharine van der Hoeve(n), ongeveer 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 15 november 1788 in Den Haag. Catharine is geboren omstreeks 1767 in Den Haag. Catharine is overleden vr 5 februari 1818, ten hoogste 51 jaar oud.
Kinderen van Martin en Catharine:
1 Catharina Maria Waterreus, geboren op 28 november 1789 in Den Haag. Zij is gedoopt op 28 november 1789 in Den Haag.
2 Anna Cornelia Waterreus, geboren in augustus 1791 in Den Haag. Zij is gedoopt op 8 augustus 1791 in Den Haag.
3 Johanna Cornelia (Anna Cornelia) Waterreus, geboren omstreeks 1792 in Den Haag. Volgt 381.
381 Johanna Cornelia (Anna Cornelia) Waterreus is geboren omstreeks 1792 in Den Haag, dochter van Martinus (Martin) Waterreus (zie 380) en Catharine van der Hoeve(n). Anna Cornelia is overleden op 17 december 1837 in Voorburg, ongeveer 45 jaar oud.
url:
http://members.home.nl/ecpberge/Genealogie.htm
Anna Cornelia trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 5 februari 1817 in Den Haag met Martinus Holbeek, ongeveer 35 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Anna Cornelia en Martinus was de volgende getuige aanwezig: [waarschijnlijk] Jero van der Lubbe (geb. 1777) [zie 374] [neef vaderszijde bruid]. Martinus is geboren omstreeks 1782 in Leidschendam, zoon van Adam Holbeek en Cornelia van Peijlen | van Perlen. Hij is gedoopt op 5 december 1781 in Veur, ZH. Martinus is overleden op 28 mei 1848 in Leiden, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
koopman
url:
http://members.home.nl/ecpberge/Genealogie.htm
http://www.hollebeek.nl/family/genholv.html
Getuige bij:
10-09-1809huwelijk Jero van der Lubbe (geb. 1777) en Dorothea van Bredero(o)de (±1788-vr 1818) [zie 374]
Kinderen van Anna Cornelia en Martinus:
1 Franciscus Martinus Holbeek, geboren op 29 november 1817 in Den Haag.
2 Martinus Cornelis Holbeek, geboren op 6 juli 1819 in Den Haag. Martinus is overleden op 21 augustus 1837 in Voorburg, 18 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.
3 Catharina Cornelia Holbeek, geboren op 14 februari 1821 in Den Haag. Volgt 382.
4 Johanna Willebrorda Holbeek, geboren op 9 november 1822 in Den Haag. Volgt 383.
5 NN Holbeek, levenloos geboren zoon, geboren op 21 mei 1824 in Stompwijk.
6 Cornelis Antonius Holbeek, geboren op 25 juni 1825 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27 juni 1825 [bron: genlias].
7 Johannes Theodorus Holbeek, geboren op 7 augustus 1826 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 8 augustus 1826 [bron: genlias]. Johannes is overleden op 7 maart 1827 in Stompwijk, 7 maanden oud.
8 Apolonia Maria Holbeek, geboren op 3 juli 1829 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 3 juli 1829 [bron: genlias]. Apolonia is overleden op 21 maart 1838 in Voorburg, 8 jaar oud.
9 Johannes Josephus Holbeek, geboren op 9 mei 1831 in Stompwijk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10 mei 1831 [bron: genlias]. Johannes is overleden op 13 juli 1838 in Voorburg, 7 jaar oud.
10 Maria Theresia Holbeek, geboren op 13 februari 1833 in Stompwijk. Maria is overleden op 11 juli 1833 in Leiden, 4 maanden oud.
11 Maria Apolonia Holbeek, geboren op 9 februari 1834 in Leiden. Maria is overleden op 3 juli 1834 in Leiden, 4 maanden oud.
12 Anthonius Theodorus Holbeek, geboren op 14 augustus 1836 in Leiden. Anthonius is overleden op 27 augustus 1836 in Leiden, 13 dagen oud.
382 Catharina Cornelia Holbeek is geboren op 14 februari 1821 in Den Haag, dochter van Martinus Holbeek en Johanna Cornelia (Anna Cornelia) Waterreus (zie 381).
url:
http://members.home.nl/ecpberge/Genealogie.htm
Catharina trouwde, 40 jaar oud, op 8 mei 1861 in Leiden, ZH met Anthonius (Anton) van Bergen Henegouwen, 30 jaar oud. Anton is geboren op 17 februari 1831 in Leiden, ZH, zoon van Jacobus van Bergen en Henegouwen en Petronella (Pieternelletje) van der Zalm.
url:
http://members.home.nl/ecpberge/Genealogie.htm
383 Johanna Willebrorda Holbeek is geboren op 9 november 1822 in Den Haag, dochter van Martinus Holbeek en Johanna Cornelia (Anna Cornelia) Waterreus (zie 381). Johanna trouwde, 42 jaar oud, op 25 oktober 1865 in Haarlemmerliede met Batholomeus van Nieuwmegen, ongeveer 32 jaar oud. Batholomeus is geboren omstreeks 1833 in Breukelen-Nijenrode, zoon van Petrus Johannes van Nieuwmegen en Johanna Maria Korthoef.
Beroep:
suikerbakker
Kind van Johanna en Batholomeus:
1 Cornelis Petrus van Nieuwmegen, geboren op 7 augustus 1866 in Haarlemmerliede.
384 Theodorus Waterreus is geboren op 19 juli 1757 in Scheveningen, zoon van Theodori(s) | Theodorus Jacobi Dirkse (Dirk Dirkse | Theodori Jacobi) Waterreus (zie 6) en Catharina (Catharine Dirkse) Don(c)k(s) | Dun(c)k [van Rees]. Hij is gedoopt op 19 juli 1757 in Den Haag. Bij de doop van Theodorus waren de volgende getuigen aanwezig: Theodora Maartense Waterreus (1719-1790) [zie 1017] [nicht van vader] en Flo(o)ris van der Duijn (1722-1771) [zie 1017] [achterneef van vader]. Theodorus is overleden op 5 december 1825 in Oostende, 68 jaar oud. Theodorus trouwde, 26 jaar oud, op 23 mei 1784 in Den Haag met Cornelia Pansier, 27 jaar oud, nadat zij op 9 mei 1784 in Den Haag [RK, Kerk Assendelftstr] in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 22 mei 1784. Cornelia is geboren op 3 april 1757 in Scheveningen, dochter van Johannes (Jan) Pansier | Spansier en Joanna van der Lely. Zij is gedoopt op 3 april 1757 in Den Haag. Cornelia is overleden vr 6 december 1825 in Scheveningen, ten hoogste 68 jaar oud.
Kinderen van Theodorus en Cornelia:
1 Theodorus Waterreus, geboren op 17 april 1785 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 17 april 1785 in Den Haag. Theodorus is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op 8 september 1786 in Scheveningen.
2 Jo(h)annes Waterreus, geboren op 12 januari 1789 in Scheveningen. Volgt 385.
3 Theodorus Waterreus, geboren op 20 oktober 1795 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 20 oktober 1795 in Den Haag. Theodorus is overleden in 1796, 0 of 1 jaar oud. Hij is begraven op 4 maart 1796 in Scheveningen.
385 Jo(h)annes Waterreus is geboren op 12 januari 1789 in Scheveningen, zoon van Theodorus Waterreus (zie 384) en Cornelia Pansier. Hij is gedoopt op 12 januari 1789 in Den Haag. Jo(h)annes is overleden op 10 maart 1877 om 01:00 in Den Haag, 88 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12 maart 1877.
Beroep:
van voor 12-03-1877 Geen
Jo(h)annes trouwde met Marie Thrse (Theresia) Campus. Theresia is geboren op 8 januari 1790 in Oostende, dochter van Jean Francois Louis Campus en Anne Marie Telders. Theresia is overleden vr 10 maart 1877, ten hoogste 87 jaar oud.
386 Henricus | Hendrikus (Hendrik) Waterreus is geboren op 29 oktober 1760 in Scheveningen, zoon van Theodori(s) | Theodorus Jacobi Dirkse (Dirk Dirkse | Theodori Jacobi) Waterreus (zie 6) en Catharina (Catharine Dirkse) Don(c)k(s) | Dun(c)k [van Rees]. Hij is gedoopt op 29 oktober 1760 in Den Haag. Hendrik is overleden op 27 augustus 1818 om 22:00 in Scheveningen, 57 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 augustus 1818. Bij de overlijdensaangifte van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Martinus Waterreus (±1756-na 1818) [zie 6,16] [broer].
Beroep:
van voor 27-08-1818 Geen
Getuige bij:
12-10-1814huwelijk Marselis Gerritsse en Elisabetha de Swart
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 11 november 1787 in Den Haag met Elisabeth | Elisa (Elisabeth Nanningsdr) Oosterveer | Oosterveen | Oosterveel, 23 jaar oud. Elisabeth Nanningsdr is geboren op 24 augustus 1764 in Wassenaar, dochter van Fernandus | Nanning Teeuwisz Oosterveer en [waarschijnlijk] Pleuntje Cornelia Kortekaas. Zij is gedoopt op 24 augustus 1764 in Wassenaar [RK]. Elisabeth Nanningsdr is overleden op 21 juli 1836 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Adres:
Rotterdam
geboorte:
Tweeling
Getuige bij:
17-01-1820geboorteaangifte Johannes Nooteboom (geboren waterreus) (geb. 1820) [zie 388,2][grootmoeder moederszijde] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=716194&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=716193]
Kinderen van Hendrik en Elisabeth Nanningsdr:
1 Theodorus Waterreus, geboren in 1788 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 2 augustus 1788 in Den Haag. Theodorus is overleden, geen jaar oud (oorzaak: Stuipen). Hij is begraven op 22 september 1788 in Scheveningen.
Getuige bij:
14-06-1848huwelijk Jacobus Waterreus (1820-1897) en Huiberdina Sentmans (geb. ±1819) [zie 532][achterneef van vader bruidegom]
2 Ferdinandus Waterreus, geboren in 1789 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 2 november 1789 in Den Haag. Ferdinandus is overleden, geen jaar oud (oorzaak: Stuipen). Hij is begraven op 24 december 1789 in Scheveningen.
3 Theodorus Waterreus, geboren in 1790 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 25 december 1790 in Den Haag. Theodorus is overleden op 1 april 1794, 3 of 4 jaar oud (oorzaak: Stuipen).
4 Ferdinandus Waterreus, geboren in 1792 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 5 juni 1792 in Den Haag. Ferdinandus is overleden, geen jaar oud (oorzaak: Stuipen). Hij is begraven op 4 augustus 1792 in Scheveningen.
5 Theodorus Waterreus, geboren op 8 maart 1795 in Schevingen. Volgt 387.
6 Catharina (Katharina) Waterreus, geboren op 5 augustus 1797 in Scheveningen. Volgt 388.
7 Apollonia Waterreus, geboren in december 1798 in Scheveningen. Zij is gedoopt op 4 december 1798 in Den Haag. Apollonia is overleden, 7 maanden oud (oorzaak: Stuipen). Zij is begraven op 15 juli 1799 in Den Haag.
8 Joannes Waterreus, geboren in 1801 in Scheveningen. Hij is gedoopt op 18 januari 1801 in Den Haag.
9 Theodorus Waterreus, geboren omstreeks 1804 in Scheveningen. Theodorus is overleden op 3 september 1818 om 04:00 in Den Haag, ongeveer 14 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 september 1818. Bij de overlijdensaangifte van Theodorus was de volgende getuige aanwezig: Martinus Waterreus (±1756-na 1818) [zie 6,16] [oom vaderszijde].
10 Apollonia Waterreus, geboren in oktober 1804 in Scheveningen. Volgt 395.
387 Theodorus Waterreus is geboren op 8 maart 1795 in Schevingen, zoon van Henricus | Hendrikus (Hendrik) Waterreus (zie 386) en Elisabeth | Elisa (Elisabeth Nanningsdr) Oosterveer | Oosterveen | Oosterveel. Hij is gedoopt op 8 maart 1795 in Den Haag. Theodorus is overleden op 1 augustus 1866 in Rotterdam, 71 jaar oud.
Beroepen:
van voor 10-11-1819 Voerman
van voor 03-12-1834 Koetsier
Getuige bij:
17-01-1820geboorteaangifte Johannes Nooteboom (geboren waterreus) (geb. 1820) [zie 388,2][oom moederszijde] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=716194&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=716193]
25-05-1826overlijdensaangifte Jannetje | Joanna Verhoek (1786-1826) [zie 387][echtgenoot] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=941293&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=941292]
Theodorus:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 10 november 1819 in Den Haag met Johanna (Jannetje | Joanna) Verhoek, 33 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Theodorus en Jannetje | Joanna was de volgende getuige aanwezig: Maarten van der Doorn (1796-vr 1876) [zie 1000]. Jannetje | Joanna is geboren in april 1786 in Wassenaar, dochter van Adrianus (Arie Ariszn) Verhoek en Adriana Hendriksdr (Ariaantje) van der Kley. Zij is gedoopt op 9 april 1786 in Wassenaar. Jannetje | Joanna is overleden op 24 mei 1826 om 23:00 in Den Haag, 40 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25 mei 1826 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=941293&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=941292]. Bij de overlijdensaangifte van Jannetje | Joanna was de volgende getuige aanwezig: Theodorus Waterreus (1795-1866) [zie 387] [echtgenoot]. Jannetje | Joanna is weduwe van Willem Gerritsz van der Kroft (1781-1817), met wie zij trouwde op 21 februari 1808 in Wassenaar.
url:
http://www.vanderkrogt.net/kroften/fBB.html
(2) trouwde, 39 jaar oud, op 3 december 1834 in Den Haag met Alida de Maree | Demare, ongeveer 33 jaar oud. Alida is geboren omstreeks november 1801 in Den Haag, dochter van Pieter de Maree en Elisabeth Kelhoven. Alida is overleden op 25 december 1873 in Rotterdam, ongeveer 72 jaar oud.
Beroep:
van voor 03-12-1834 Dienstbode
Kinderen van Theodorus en Jannetje | Joanna:
1 Elisabeth Waterreus, geboren op 20 december 1819 om 02:00 in Scheveningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21 december 1819 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=716119&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=716118]. Elisabeth is overleden op 3 februari 1820 om 13:00 in Scheveningen, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 5 februari 1820 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=937081&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=937080].
ga_08021821.jpg
188 ga_08021821
2 Alida Waterreus (afb. 188), geboren op 8 februari 1821 om 04:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12 februari 1821 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=717109&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=717108]. Alida is overleden op 31 juli 1821 om 07:00 in Den Haag, 5 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31 juli 1821.
ga_16081822.jpg
189 ga_16081822
3 Adriana Alida (Alida Adriana) Waterreus (afb. 189), geboren op 16 juli 1822 om 11:00 in Den Haag. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18 juli 1822 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=718369&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=718368]. Alida Adriana is overleden op 16 augustus 1822 om 18:00 in Den Haag, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20 augustus 1822.
388 Catharina (Katharina) Waterreus is geboren op 5 augustus 1797 in Scheveningen, dochter van Henricus | Hendrikus (Hendrik) Waterreus (zie 386) en Elisabeth | Elisa (Elisabeth Nanningsdr) Oosterveer | Oosterveen | Oosterveel. Zij is gedoopt op 5 september 1797 in Den Haag. Katharina is overleden op 25 april 1877 in Rotterdam, 79 jaar oud.
Beroep:
van voor 17-01-1820 Naaister
Katharina:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 27 februari 1822 in Rotterdam met Cornelis Nooteboom, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op 4 januari 1791 in Bergschenhoek, zoon van Jan Nooteboom en Elisabeth van Wijk. Cornelis is overleden op 9 augustus 1842 in Rotterdam, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 30 september 1846 in Rotterdam met Huijbert Cornelisse van Leeuwen, ongeveer 47 jaar oud. Huijbert is geboren omstreeks 1799 in Rotterdam, zoon van Arie van Leeuwen en Neeltje Boerin. Huijbert is overleden op 19 januari 1856 in Rotterdam, ongeveer 57 jaar oud.
Kinderen van Katharina en Cornelis:
1 Johannes Nooteboom, geboren omstreeks 1819 in Den Haag. Johannes is overleden op 29 december 1894 in Arnhem, GLD, ongeveer 75 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29 december 1894. Johannes bleef ongehuwd.
ga_15011820.jpg
190 ga_15011820
2 Johannes Nooteboom (geboren waterreus) (afb. 190), geboren op 15 januari 1820 om 16:00 in Scheveningen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17 januari 1820 [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=716194&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=716193]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabeth Nanningsdr Oosterveer | Oosterveen | Oosterveel (1764-1836) [zie 386] [grootmoeder moederszijde] en Theodorus Waterreus (1795-1866) [zie 387] [oom moederszijde].
geboorte:
Kind is gewettigd bij huwelijk moeder met Cornelis Nooteboom
3 Elisabeth Nooteboom, geboren op 18 mei 1822 in Rotterdam. Volgt 389.
4 Hendrikus Johannes Nooteboom, geboren op 22 maart 1824 in Rotterdam. Volgt 391.
5 Johanna Margaretha Nooteboom, geboren op 20 november 1825 in Rotterdam. Volgt 392.
6 Dirk Nooteboom, geboren op 20 augustus 1827 in Rotterdam. Volgt 393.
7 Dina Catharina Nooteboom, geboren op 8 januari 1829 in Rotterdam. Dina is overleden op 16 februari 1829 in Rotterdam, 1 maand oud.
8 Dina Apolonia Nooteboom, geboren op 19 januari 1830 in Rotterdam. Volgt 394.
9 Matthijs Johannes Nooteboom, geboren op 24 januari 1832 in Rotterdam. Matthijs is overleden op 13 december 1860 in Rotterdam, 28 jaar oud.
10 Gerrit Nooteboom, geboren op 30 juni 1834 in Rotterdam. Gerrit is overleden op 16 november 1838 in Rotterdam, 4 jaar oud.
11 NN Nooteboom, levenloos geboren zoon, geboren op 17 juli 1836.
389 Elisabeth Nooteboom is geboren op 18 mei 1822 in Rotterdam, dochter van Cornelis Nooteboom en Catharina (Katharina) Waterreus (zie 388). Elisabeth is overleden op 9 januari 1897 in Rotterdam, 74 jaar oud. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 8 januari 1851 in Rotterdam met Hendrikus Theodorus de Sain, 31 jaar oud. Hendrikus is geboren op 27 juli 1819 in Rotterdam, zoon van Johannes de Sain en Elizabeth Spros. Hendrikus is overleden op 12 september 1886 in Rotterdam, 67 jaar oud.
Kind van Elisabeth en Hendrikus:
1 Johannes de Sain, geboren op 18 januari 1850 in Rotterdam. Volgt 390.
390 Johannes de Sain is geboren op 18 januari 1850 in Rotterdam, zoon van Hendrikus Theodorus de Sain en Elisabeth Nooteboom (zie 389). Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 30 juli 1873 in Rotterdam met Catharina Geertruida Janssen. Catharina is een dochter van Samuel Janssen en Catharina Kempo.
Kinderen van Johannes en Catharina:
391 Hendrikus Johannes Nooteboom is geboren op 22 maart 1824 in Rotterdam, zoon van Cornelis Nooteboom en Catharina (Katharina) Waterreus (zie 388). Hendrikus is overleden op 16 maart 1900 in Schiebroek, 75 jaar oud. Hendrikus trouwde, 25 jaar oud, op 13 mei 1849 in Zoetermeer, ZH met Kaatje Noordhoek, 26 of 27 jaar oud. Kaatje is geboren in 1822 in Zevenhoven, dochter van Johannes Noordhoek en Willempje Hofman. Kaatje is overleden op 21 februari 1897 in Schiebroek, 74 of 75 jaar oud.
Kind van Hendrikus en Kaatje:
1 Johanna Margaretha Nooteboom, geboren in 1866 in Schiebroek. Johanna is overleden op 22 maart 1931 in Loosduinen, 64 of 65 jaar oud.
392 Johanna Margaretha Nooteboom is geboren op 20 november 1825 in Rotterdam, dochter van Cornelis Nooteboom en Catharina (Katharina) Waterreus (zie 388). Johanna is overleden op 1 augustus 1899 in Rotterdam, 73 jaar oud. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 28 april 1847 in Rotterdam met Antonie Scheffer, 24 jaar oud. Antonie is geboren op 14 mei 1822 in Rotterdam, zoon van Franciscus Scheffer en Francina Oosterhoudt.
393 Dirk Nooteboom is geboren op 20 augustus 1827 in Rotterdam, zoon van Cornelis Nooteboom en Catharina (Katharina) Waterreus (zie 388). Dirk is overleden op 19 september 1898 in Rotterdam, 71 jaar oud. Dirk trouwde, 33 jaar oud, in maart 1861 in Rotterdam met Martina Johanna Kramer, 19 jaar oud. Martina is geboren op 6 november 1841 in Rotterdam, dochter van Nicolaas Kramer en Johanna Remij.
394 Dina Apolonia Nooteboom is geboren op 19 januari 1830 in Rotterdam, dochter van Cornelis Nooteboom en Catharina (Katharina) Waterreus (zie 388). Dina is overleden op 5 juni 1862 in Rotterdam, 32 jaar oud. Dina trouwde met Jannis Goetgeluk.
395 Apollonia Waterreus is geboren in oktober 1804 in Scheveningen, dochter van Henricus | Hendrikus (Hendrik) Waterreus (zie 386) en Elisabeth | Elisa (Elisabeth Nanningsdr) Oosterveer | Oosterveen | Oosterveel. Zij is gedoopt op 7 oktober 1804 in Den Haag. Apollonia is overleden op 1 december 1876 in Rotterdam, 72 jaar oud. Apollonia trouwde, 28 jaar oud, op 16 januari 1833 in Rotterdam met Coenraad Hekkendaal, ongeveer 27 jaar oud. Coenraad is geboren omstreeks juni 1805 in Rotterdam, zoon van Hermanus Jacobus Hekkendaal en Gijsje Bol. Coenraad is overleden op 1 maart 1862 in Rotterdam, ongeveer 56 jaar oud.
Kinderen van Apollonia en Coenraad:
1 Hermanus Jacobus Hekkendaal, geboren op 5 december 1833 in Rotterdam. Hermanus is overleden op 23 april 1835 in Rotterdam, 1 jaar oud.
2 Catharina Hekkendaal, geboren op 28 december 1835 in Rotterdam. Catharina is overleden op 9 januari 1836 in Rotterdam, 12 dagen oud.
396 Catharina Jacobs (Clara) Waterreus is geboren in 1708 in Scheveningen, dochter van Jacobus Dirkse (Jacob Dirkse) Waterreus (zie 5) en Digna Teunisse (Dignom Theunisdr) van der Doorn. Zij is gedoopt op 23 februari 1708 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Clara is overleden op 14 januari 1763 in Den Haag, 54 of 55 jaar oud. Zij is begraven op 14 januari 1763 in Scheveningen.
url:
http://www.geocities.com/waarsenburg/gennopics/
http://www.familysearch.org/
Getuige bij:
31-12-1742doop Arij | Adriaan Waterreus (1742-1837) [zie 606][tante vaderszijde]
Clara trouwde, 22 of 23 jaar oud, op 12 augustus 1731 in Den Haag met Jacob Arents Hoogeveen, ongeveer 30 jaar oud, nadat zij op 22 juli 1731 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11 augustus 1731 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Jacob is geboren omstreeks 1701 in Berkel, zoon van Arie Arentdsz (Arend) Hoogeveen en Annetje Jans Heijdra. Jacob is overleden op 6 juli 1771 in Den Haag, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven op 6 juli 1771 in Scheveningen. Jacob is weduwnaar van Anna Ariens (Jannetje) Suijtwijck (±1708-1730), met wie hij trouwde op 9 januari 1729 in Stompwijk [bron: aktenummer: 8-57].
Getuige bij:
31-12-1742doop Arij | Adriaan Waterreus (1742-1837) [zie 606][aangetrouwde oom vaderszijde]
Kinderen van Clara en Jacob:
1 Joanna Hoogeveen, geboren in 1732. Zij is gedoopt op 14 juni 1732 in Den Haag.
2 Maria Hoogeveen, geboren in 1734. Zij is gedoopt op 7 juni 1734 in Den Haag. Maria is overleden op 6 juli 1808 in Den Haag, 73 of 74 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
3 Adrianus Hoogeveen, geboren in 1737. Hij is gedoopt op 5 augustus 1737 in Den Haag. Adrianus is overleden op 10 april 1784 in Den Haag, 46 of 47 jaar oud.
4 Jacobus Hoogeveen, geboren omstreeks 1739. Jacobus is overleden op 7 januari 1739 in Den Haag, ongeveer een jaar oud.
5 Jacobus Hoogeveen, geboren in 1741. Hij is gedoopt op 2 april 1741. Jacobus is overleden, 4 of 5 jaar oud. Hij is begraven op 26 november 1746.
6 Digna Hoogeveen, geboren in 1743. Zij is gedoopt op 10 april 1743 in Den Haag. Digna is overleden op 25 mei 1763 in Den Haag, 19 of 20 jaar oud. Digna bleef ongehuwd.
7 Jacobus Hoogeveen, geboren in 1746 in Scheveningen. Volgt 397.
8 Appolonia Hoogeveen, geboren in 1749. Zij is gedoopt op 8 januari 1749 in Den Haag. Appolonia is overleden op 3 maart 1749 in Den Haag, geen jaar oud.
9 Catharina Hoogeveen, geboren in 1752. Zij is gedoopt op 21 september 1752 in Den Haag.
397 Jacobus Hoogeveen is geboren in 1746 in Scheveningen, zoon van Jacob Arents Hoogeveen en Catharina Jacobs (Clara) Waterreus (zie 396). Hij is gedoopt op 26 november 1746 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Jacobus is overleden op 30 april 1804 in Den Haag, 57 of 58 jaar oud. Hij is begraven op 1 mei 1804 in Scheveningen. Jacobus trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 12 mei 1771 in Den Haag met Gertrudis | Gertruid | Geertruij Jacobsdr. de Swart, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 11 mei 1771 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Gertrudis is geboren op 1 november 1746 in Scheveningen, dochter van Jacobus de Swart en Cornelia van der Doorn. Zij is gedoopt op 1 november 1746 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Gertrudis is overleden op 28 januari 1818 in Scheveningen, 71 jaar oud.
url:
http://www.geocities.com/waarsenburg/gennopics
Kinderen van Jacobus en Gertrudis:
1 Catharina (Clara) Hoogeveen, geboren op 19 mei 1772 in Scheveningen. Volgt 398.
2 Cornelia Hoogeveen, geboren in 1774 in Scheveningen. Volgt 401.
3 Anna Catharina (Anna) Hoogeveen, geboren op 7 mei 1779 in Den Haag. Anna is overleden op 9 mei 1788 in Den Haag, 9 jaar oud.
4 Jacobus Hoogeveen, geboren op 13 januari 1782 in Den Haag. Jacobus is overleden op 18 mei 1797 in Den Haag, 15 jaar oud.
5 Adrianus Hoogeveen, geboren op 20 januari 1784 in Scheveningen. Volgt 409.
6 Digna Cornelia Hoogeveen, geboren in 1786 in Scheveningen. Volgt 433.
398 Catharina (Clara) Hoogeveen is geboren op 19 mei 1772 in Scheveningen, dochter van Jacobus Hoogeveen (zie 397) en Gertrudis | Gertruid | Geertruij Jacobsdr. de Swart. Clara is overleden op 22 januari 1856 in Scheveningen, 83 jaar oud. Clara trouwde, 23 jaar oud, op 8 mei 1796 in Den Haag met Petrus (Pieter) Meijs | Meys, 24 of 25 jaar oud. Pieter is geboren in 1771 in Scheveningen, zoon van Cornelis Pieterse Meijs en Elisabeth Schulte(n). Hij is gedoopt op 25 oktober 1771 in Den Haag. Pieter is overleden op 3 juni 1850 in Scheveningen, 78 of 79 jaar oud.
Toelichting:
Pieter Meijs heeft zich samen met zijn broer Louis Meijs in de novemberdagen van 1813 bijzonder onderscheiden. In deze dagen werd Prins Willem van Oranje in Scheveningen aan land gezet en dit luidde het einde van de Franse tijd in.
Getuige bij:
04-10-1815huwelijk Martinus van Bleiswijk | Blijswijk (1790-1868) en Catharina Kleijn | Klein (geb. 1790)[aangetrouwde neef moederszijde bruid]
Kinderen van Clara en Pieter:
1 Elisabeth Meijs, geboren in 1796. Zij is gedoopt op 5 oktober 1796 in Den Haag. Elisabeth is overleden op 7 december 1881 in Delft, 84 of 85 jaar oud.
Beroep:
visverkoopster
2 Gertruida Meijs | Meys, geboren op 5 januari 1799 in Scheveningen. Volgt 399.
3 Cornelis Jacobus Meijs, geboren in Scheveningen. Volgt 400.
399 Gertruida Meijs | Meys is geboren op 5 januari 1799 in Scheveningen, dochter van Petrus (Pieter) Meijs | Meys en Catharina (Clara) Hoogeveen (zie 398). Zij is gedoopt op 4 juni 1799 in Den Haag [RK]. Gertruida is overleden op 30 juli 1887 in Scheveningen, 88 jaar oud.
Beroep:
visverkoopster
Gertruida trouwde, 24 jaar oud, op 7 mei 1823 in Den Haag met Jacobus Waterreus, 24 of 25 jaar oud. Zie 26 voor persoonsgegevens van Jacobus.
Kinderen van Gertruida en Jacobus: zie 26.
400 Cornelis Jacobus Meijs is geboren in Scheveningen, zoon van Petrus (Pieter) Meijs | Meys en Catharina (Clara) Hoogeveen (zie 398). Hij is gedoopt op 27 november 1803 in Den Haag. Cornelis is overleden op 19 oktober 1873 in Scheveningen, 69 jaar oud.
url:
http://www.xs4all.nl/~ploegvcj/genealogie/website/meijs/meijsAAAAAC.htm#46
Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op 3 september 1826 in Den Haag met Josina van Geest, 32 jaar oud. Josina is geboren op 24 juli 1794 in Vrijenban, dochter van Leonardus Cornelisse van Geest en Anna Dame van Dijk. Josina is overleden op 25 november 1868 in Scheveningen, 74 jaar oud.
401 Cornelia Hoogeveen is geboren in 1774 in Scheveningen, dochter van Jacobus Hoogeveen (zie 397) en Gertrudis | Gertruid | Geertruij Jacobsdr. de Swart. Zij is gedoopt op 18 mei 1774 in Den Haag. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus de Swart (geb. 1717) [grootvader moederszijde] en Catharina van Beurden (1731-1778) [stiefmoeder van moeder]. Cornelia is overleden op 15 augustus 1823 in Scheveningen, 48 of 49 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 of 29 jaar oud, op 8 mei 1803 in Den Haag met Cornelis van der Swan | Zwan, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op 24 april 1803 in Den Haag in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 8 mei 1803 in Den Haag. Zie 962 voor persoonsgegevens van Cornelis.
Kinderen van Cornelia en Cornelis:
1 Gertruida (Gertrudis) van der Zwan, geboren op 18 september 1811 in Monster. Volgt 402.
2 Jacobus van der Zwan, geboren op 4 april 1813 in Monster. Volgt 404.
3 Dina van der Zwan, geboren op 5 maart 1815 in Scheveningen. Volgt 405.
402 Gertruida (Gertrudis) van der Zwan is geboren op 18 september 1811 in Monster, dochter van Cornelis van der Swan | Zwan (zie 962) en Cornelia Hoogeveen (zie 401). Gertrudis is overleden op 3 september 1875 in Den Haag, 63 jaar oud. Gertrudis trouwde, 27 jaar oud, op 4 september 1839 in Den Haag met Henricus van Schalkwijk, 28 jaar oud. Henricus is geboren op 12 augustus 1811 in Utrecht, zoon van Louis van Schalkwijk en Johanna Witmeijer. Henricus is overleden op 27 september 1888 in Den Haag, 77 jaar oud.
Getuige bij:
02-03-1867geboorteaangifte Martinus Josephus Waterreus (1867-1942) [zie 221][grootvader moederszijde] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/DetailAkte.aspx?nn=4&containerid=771424&xmlmicroficheid=4407&microficheindex=0&dragersessie=Dragers]
31-05-1870geboorteaangifte Hendricus Josephus Waterreus (1870-1870) [zie 220,3][grootvader moederszijde] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/DetailAkte.aspx?nn=4&containerid=776692&xmlmicroficheid=4444&microficheindex=0&dragersessie=Dragers]
Kind van Gertrudis en Henricus:
1 Gertrudis Barbara van Schalkwijk | Scheelwijk, geboren in 1839 in Den Haag. Volgt 403.
403 Gertrudis Barbara van Schalkwijk | Scheelwijk is geboren in 1839 in Den Haag, dochter van Henricus van Schalkwijk en Gertruida (Gertrudis) van der Zwan (zie 402). Gertrudis is overleden op 10 februari 1907, 67 of 68 jaar oud.
Beroep:
van voor 15-05-1866 winkelier
Gertrudis trouwde, 26 of 27 jaar oud, op 16 mei 1866 in Den Haag met Leonardus Georgius (Leonard) Waterreus, 29 jaar oud, nadat zij op 6 mei 1896 in Bergen op Zoom in ondertrouw zijn gegaan. Bij het burgerlijk huwelijk van Gertrudis en Leonard waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Waterreus (geb. ±1796), Martinus Hammer (1819-1904) [zie 405] [aangetrouwde oom moederszijde bruid], Theodorus Wilhelmus Leonardus Laurentius van Leeuwen (1824-1888) [zie 217] [zwager bruidegom] en George Waterreus (1843-1923) [zie 242] [broer bruidegom]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 16 mei 1866. Zie 220 voor persoonsgegevens van Leonard.
Kinderen van Gertrudis en Leonard: zie 220.
404 Jacobus van der Zwan is geboren op 4 april 1813 in Monster, zoon van Cornelis van der Swan | Zwan (zie 962) en Cornelia Hoogeveen (zie 401). Jacobus is overleden op 4 januari 1881 in Den Haag, 67 jaar oud. Jacobus trouwde, 22 jaar oud, op 13 mei 1835 in Den Haag met Wilhelmina Corving | Korving, 26 of 27 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1808 in Scheveningen, dochter van Nicolaas (Klaas Maartense) Corving | Korving en Gertrui(da) Olierhoeck. Zij is gedoopt op 14 februari 1808 in Den Haag. Wilhelmina is overleden op 28 juli 1877 in Den Haag, 68 of 69 jaar oud.
405 Dina van der Zwan is geboren op 5 maart 1815 in Scheveningen, dochter van Cornelis van der Swan | Zwan (zie 962) en Cornelia Hoogeveen (zie 401). Dina is overleden op 26 mei 1875 in Scheveningen, 60 jaar oud. Dina trouwde, 27 jaar oud, op 28 september 1842 in Den Haag met Martinus Hammer, 22 jaar oud. Martinus is geboren op 18 december 1819 in Scheveningen, zoon van Michiel Hammer en Maria Catharina Friele. Martinus is overleden op 20 april 1904 in Zundert, 84 jaar oud. Martinus trouwde later met Euphemia Beck (1836-1924).
Beroep:
winkelier
Getuige bij:
16-05-1866huwelijk Leonard Waterreus (1837-1912) en Gertrudis Barbara van Schalkwijk | Scheelwijk (1839-1907) [zie 403][aangetrouwde oom moederszijde bruid]
Kinderen van Dina en Martinus:
1 Cornelis Adrianus Hammer, geboren op 29 juni 1848 in Scheveningen. Cornelis is overleden op 24 juni 1919 in Purmerend, 70 jaar oud.
2 Michael Martinus Hammer, geboren op 9 april 1850 in Scheveningen. Michael is overleden op 8 maart 1877 in Poeldijk, 26 jaar oud.
3 Adrianus Henricus Hammer, geboren op 29 november 1851 in Scheveningen. Adrianus is overleden op 22 oktober 1938 in Berkel, 86 jaar oud.
4 Maria Barbara Hammer, geboren op 28 januari 1855 in Scheveningen. Volgt 406.
5 Cornelia Geertrudis Hammer, geboren op 26 februari 1857 in Scheveningen. Volgt 407.
406 Maria Barbara Hammer is geboren op 28 januari 1855 in Scheveningen, dochter van Martinus Hammer en Dina van der Zwan (zie 405). Maria is overleden op 4 februari 1930 in Scheveningen, 75 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op 17 november 1880 in Den Haag [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=62584&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=62583] met Johannes Jacobus (Joannes) Waterreus, 23 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Zwart (geb. 1826) [zie 304] [aangetrouwde neef van moeder bruidegom] en Paulus Petrus Eduardus Olijhoek (geb. 1830) [zie 330] [aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]. Zie 29 voor persoonsgegevens van Joannes.
Kinderen van Maria en Joannes: zie 29.
407 Cornelia Geertrudis Hammer is geboren op 26 februari 1857 in Scheveningen, dochter van Martinus Hammer en Dina van der Zwan (zie 405). Cornelia is overleden op 31 december 1924 in Scheveningen, 67 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op 8 oktober 1884 in Den Haag met Arnoud Cornelis Aloysius Hooft van Huysduynen, 34 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelia en Arnoud waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Zwart (geb. 1826) [zie 304], Jacobus Cornelis Meijs (geb. ±1842) en Joannes Waterreus (1857-1935) [zie 29] [zwager bruid]. Arnoud is geboren op 26 juni 1850 in Schalkwijk, zoon van Aloysius Jordanus Everistus Hooft van Huysduynen en Everina van Amerongen. Arnoud is overleden op 20 december 1926 in Scheveningen, 76 jaar oud. Arnoud is weduwnaar van Cornelia Johanna Helena | Cornelia Hendrika Johanna Jeursen (1852-1882).
Beroepen:
van voor 09-11-1892 winkelier
van voor 23-10-1918 sigarenhandelaar
Getuige bij:
09-11-1892huwelijk Willem Waterreus (1864-1934) en Anna Cornelia Ludovica Maria Wildenberg (±1872-vr 1901) [zie 17]
04-02-1914huwelijk Eduard Johannes Marie Slinkert (1886-1944) en Margaretha Lamberta Geertruida Waterreus (1884-na 1944) [zie 32][aangetrouwde oom moederszijde bruid]
23-10-1918huwelijk Lambertus Petrus Marie Waterreus (geb. 1893) en Susanna Adriana Maria van Honstede (geb. 1896) [zie 34][aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]
Kinderen van Cornelia en Arnoud:
408 Adrianus Cornelis Aloysius (Arie) Hooft van Huysduynen is geboren op 22 februari 1886 in Den Haag, zoon van Arnoud Cornelis Aloysius Hooft van Huysduynen en Cornelia Geertrudis Hammer (zie 407). Arie:
(1) begon een relatie met Bernardina Maria Engelberta Akkersdijk. Bernardina is geboren op 20 januari 1886 in Den Haag. Bernardina is overleden op 14 juli 1931 in Den Haag, 45 jaar oud.
(2) begon een relatie met Apolonia Ch.Th.Th.M. Diesfeldt. Apolonia is geboren op 6 januari 1893 in Sloten.
Kinderen van Arie en Bernardina:
409 Adrianus Hoogeveen is geboren op 20 januari 1784 in Scheveningen, zoon van Jacobus Hoogeveen (zie 397) en Gertrudis | Gertruid | Geertruij Jacobsdr. de Swart. Hij is gedoopt op 20 januari 1784 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Adrianus is overleden op 2 augustus 1872 in Scheveningen, 88 jaar oud.
Beroepen:
kapper
Vischventer, vischkoper, kastelein, tapper [bron: http://gw5.geneanet.org/index.php3?b=simonboom&lang=nl;pz=timothy;nz=boom;ocz=0;p=adrianus;n=hoogeveen;oc=1]
Getuige bij:
19-07-1820huwelijk Jan Waterreus (1796-1886) en Ap(o)lonia Pansier (1794-vr 1856) [zie 511][aangetrouwde oom moederszijde bruidegom]
30-11-1840overlijdensaangifte Clasina Catharina | Klazina Catharina Waterreus (1810-1840) [zie 513][vader echtgenoot] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=953332&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=953331]
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op 12 mei 1805 in Den Haag met Jo(h)anna van der Lubbe, 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 21 juli 1805 in Den Haag [RK Kerk Oude Molstr]. Zie 955 voor persoonsgegevens van Jo(h)anna.
Kinderen van Adrianus en Jo(h)anna:
1 Jacobus Hoogeveen, geboren op 4 augustus 1807 in Scheveningen. Volgt 410.
2 Petrus Jacobus Adrianus (Piet) Hoogeveen, geboren in 1809 in Scheveningen. Volgt 415.
3 Dina Hoogeveen, geboren op 23 oktober 1811 in Scheveningen. Volgt 418.
4 Jacoba Apolonia Hoogeveen, geboren op 11 maart 1813 in Scheveningen. Volgt 425.
5 Jacoba Hoogeveen, geboren in 1816.
6 Geertruida Dina Hoogeveen, geboren op 28 april 1817 in Scheveningen. Volgt 429.
7 Johanna Dina (Johanna) Hoogeveen, geboren op 6 april 1820 in Den Haag. Volgt 432.
410 Jacobus Hoogeveen is geboren op 4 augustus 1807 in Scheveningen, zoon van Adrianus Hoogeveen (zie 409) en Jo(h)anna van der Lubbe (zie 955). Hij is gedoopt op 4 augustus 1807 in Den Haag.
Beroep:
ambtenaar
Jacobus:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 12 augustus 1829 in Den Haag met Clasina Catharina | Klazina Catharina Waterreus, 18 jaar oud. Zie 513 voor persoonsgegevens van Clasina.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op 24 juni 1863 in Den Haag met Antonia Elisabetha Dielemans, ongeveer 42 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacobus en Antonia waren de volgende getuigen aanwezig: Piet Hoogeveen (1809-1900) [zie 415] [broer bruidegom], Cornelis Petrus Meijs (1809-1884) [zie 937] [zwager bruidegom] en Petrus Meijs (1814-1886) [zie 938] [zwager bruidegom]. Antonia is geboren omstreeks 1821, dochter van Johannes Dielemans en Hendrica Maria Markie.
Kinderen van Jacobus en Clasina:
1 Marcus Johannes Marinus Ludovicus (Marcus) Hoogeveen, geboren op 30 juli 1831 in Den Haag. Volgt 411.
2 Adrianus Jacobus Petrus Johannes (Adrianus) Hoogeveen, geboren op 30 juli 1831 in Den Haag. Volgt 412.
3 Jacobus Cornelis Petrus (Jacobus) Hoogeveen, geboren op 23 december 1832 in Den Haag. Volgt 413.
4 Maria Jacoba Apolonia (Maria) Hoogeveen, geboren op 26 januari 1835 in Den Haag. Maria is overleden op 21 december 1916 in Den Haag, 81 jaar oud.
5 Petrus Jacobus Adrianus (Petrus) Hoogeveen, geboren op 1 augustus 1837 in Den Haag. Petrus is overleden op 27 september 1838 in Den Haag, 1 jaar oud.
6 Joanna Dina Geertruida (Joanna) Hoogeveen, geboren op 1 maart 1839 in Scheveningen. Volgt 414.
411 Marcus Johannes Marinus Ludovicus (Marcus) Hoogeveen is geboren op 30 juli 1831 in Den Haag, zoon van Jacobus Hoogeveen (zie 410) en Clasina Catharina | Klazina Catharina Waterreus (zie 513). Marcus is overleden op 9 maart 1901 in Helden, 69 jaar oud.
Getuige bij:
19-01-1860overlijdensaangifte Joannes Lambertus Theodorus Waterreus (1857-1860) [zie 22,3][achterneef van vader] [bron: http://193.172.27.173/virtuelestudiezaal/ScanVenster.aspx?containerid=1209860&zoomlevel=1&digitaalmateriaalid=1209859]
Marcus:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op 23 april 1863 in Amsterdam met Johanna Engelina Wilhelmina (Johanna) Trousset, 30 jaar oud. Johanna is geboren op 19 april 1833 in Amsterdam, dochter van Christiaan Carolus (Christiaan) Trousset en Wilhelmina Brett. Johanna is overleden op 1 januari 1878 in Amsterdam, 44 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 9 januari 1879 in Rotterdam met Elisabeth Beatrix Fieg, 39 jaar oud. Elisabeth is geboren op 19 juni 1839 in Delfshaven, ZH, dochter van Charles Ren Fieg en Margarete Elisabeth Serrij. Elisabeth is overleden op 19 mei 1889 in Den Haag, 49 jaar oud.
(3) trouwde, 64 jaar oud, op 13 november 1895 in Rijswijk met Geertruida Cornelia (Geertruida) Schouten, ongeveer 57 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1838 in Den Haag, dochter van Dirk Schouten en Geertruida de Bruin. Geertruida is weduwe van Pieter van den Bergh (ovl. vr 1895), met wie zij trouwde vr 13 november 1895.
412 Adrianus Jacobus Petrus Johannes (Adrianus) Hoogeveen is geboren op 30 juli 1831 in Den Haag, zoon van Jacobus Hoogeveen (zie 410) en Clasina Catharina | Klazina Catharina Waterreus (zie 513). Adrianus is overleden op 16 maart 1894 in Den Haag, 62 jaar oud. Adrianus:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 24 september 1863 in Amsterdam met Elia Augusta Leonora (Elia) Nahmens, ongeveer 29 jaar oud. Elia is geboren omstreeks 1834 in Brugge, Belgi, dochter van Ocke Nahmens en Jannetje Vink.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op 4 mei 1870 in Den Haag met Henriette Antoinette Mathilde (Henriette) Graadt, 33 jaar oud. Henriette is geboren op 25 december 1836 in Nijmegen, dochter van Everardus Graadt en Johanna Wilhelmina Bockmeulen. Henriette is overleden op 5 december 1933 in Den Haag, 96 jaar oud.

Vorige blz Volgende blz Herstel Frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster) Index (in apart venster)


[1-26] [27-62] [63-127] [128-204] [205-238] [239-257] [258-282] [283-323] [324-373] [374-412] [413-471] [472-517] [518-562] [563-606] [607-667] [668-742] [743-843] [844-932] [933-984] [985-1034] [1035-1081] [1082-1138] [Index]
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 04-02-2010 23:10 door J. Waterreus opmerkingen graag in het Gastenboek
www.000webhost.com