English Restore frames
The Indexes (click on start letter in menu above to show the index) on Surname en Given Names are for related family that can be found on Geni (www.geni.com)
Geni is site where people can work together on a family tree and can combine trees to form a World Family tree
Much of the data on Geni is registered/managed by others; the data for those profiles I cannot modify or suply information about.
There are/were some errors in the Geni data: Geni errors.
Part of the data is marked as private and can be seen only by close relatives (use the F(ather)/M(other) links to find non private data),
The data on Geni may be different from the data on my own sites (http://members.ziggo.nl/jjw, http://jjw0.woelmuis.nl and http://jjw0.herobo.com)
The data comes from different downloads (names in Italics are from older downloads), so some data may have changed.
I update the Geni data frequently (see My Geni update history), many other users update Geni as well, so be sure to check Geni search as well.
When I have information on my own sites on these names, there is a link in these indexes to that data as well.
I put the information of the latest Geni data on Geneanet, this data is also indexed here (names in italics are from older downloads and not included on Geneanet)
Geneanet gives a better overview of the data and makes it possible to determine the relation between people on the tree.
I also made a report for de the descendants of Gérard de LANDEN based on Geni data.

You may also be interested in index on all my personal data in Surname order or Given Names order (these Geni indexes only shows family names known on Geni)
The personal Surname Index has an option to search the Internet for additional information based on my own data. (see also Help)
My latest data can be found here.

Nederlands Herstel frames
Deze indexen (klik op startletter voor de naam in menu hierboven om index te tonen) op Achternaam en Voornamen zijn voor verwante families op Geni (www.geni.com)
Op Geni kunnen gebruikers samenwerken aan een stamboom en stambomen combineren om zo een Wereld stamboom te vormen.
De meeste gegevens op Geni zijn ingevoerd door anderen en worden ook door anderen beheerd (ik kan ze niet aanpassen of er meer informatie over verschaffen).
Er zitten/zaten ook wat fouten in: Geni fouten.
Sommige gevens kunnen aangemerkt zijn als en zijn dan alleen door naaste familie te bekijken (Gebruik dan de vader/moeder (F M) verwijzingen om openbare gegevens te vinden)
De data op Geni kan daarom afwijken van de gevens op mijn sites(http://members.ziggo.nl/jjw, http://jjw0.woelmuis.nl and http://jjw0.herobo.com)
De data is op verschillende tijdstippen uit Geni gehaald (cursieve namen zijn ouder), gegevens kunnen intussen gewijzigd zijn.
Ik werk Geni regelmatig bij (zie mijn Geni wijzigingshistorie). Veel andere Geni gebruikers doen dat ook, dus vergeet niet om ook Geni search te gebruiken.
Als ik informatie heb over de hier genoemde families dan heb ik een ook link opgenomen naar mijn eigen gegevens.
Ik heb een uitreksel van de laatste Geni gegevens geplaats op Geneanet; verwijzingen naar die data is ook in deze index opgenomen (cursieve namen zijn oudere gegevens en niet opgenomen op Geneanet)
Geneanet geeft een beter overzicht van de gegevens en maakt het mogelijk om de relatie tussen personen in de stamboom te bepalen.
Ik heb ook een overzicht gemaakt van de afstammelingen van Gérard de LANDEN gebaseerd op Geni gegevens.

Kijk ook eens naar mijn persoonlijke indexen op Achternaam volgorde of Voornamen/roepnaam volgorde (deze Geni indexen laten alleen familienamen zien die op Geni bekend zijn)
De persoonlijke achternaam index geeft ook de mogelijkheden om op internet naar aanvullende gegevens te zoeken m.b.v. mijn gegevens.(zie ook Help)
Mijn laatste gegevens staan hier.www.000webhost.com