English Make your choice at the left site (left side loading will take some time). Help information

The General Geneanet and Geni index links can be used to search for addition information on these family names, they are linking to all the data on Geni and Geneanet for these family names (Use Restore Frames when these links are not visible). These are links for the family name and may point to unrelated families.
Clicking on a family name will show you the family index entries for all persons with that name that I have data on. You then can scroll or use the index initials and partners as an alternative for finding the right person.
If a Geni link is present for the family name (you may have to scroll to the right to see it), that will link to my Geni/Geneanet index for that related family (Geni can have different info and/or info on other related persons). Geneanet has a summary of the Geni data and supports reports for the selected person (like ancestors / descendants).
When persons with a family name are shown clicking on [p] will show the family where that person is a parent, [c] where a child and clicking the Search button will use Google to seach for this person on others sites. Search will search for additional information on the person using data from this site. (you may have to scroll to see the [p], [c] and search button)

If you cannot find a person here, please try the Index on Given names or try the Index on Dates (sorted on month, day, year), the Index on Places or the Index on Occupation instead. You may also find the index Names + Places (top menu) usefull (this will give you information on the parents where F is a link to the father and M to the mother), it will show how a family migrated through time.
Or look at my Geni index on related families (over 100,000 persons) [Data mostly entered by other Geni users; some data may be visible only to close relatives]

At the moment I have no time to update all my information (new test version here).
I have collected a lot of extra data that can be found
here and am busy adding my information to Geni, my latest Geni updates can be found here.


Nederlands Maak uw keuze aan de linkerkant (het laden van de linkerkant kost wat tijd). Hulp informatie

De algemene Geneanet en Geni verwijzingen kunnen gebruikt worden om naar additionele gegevens te zoeken op Geneanet en Geni voor deze familienamen. (Gebruik Restore Frames als deze verwijzingen niet zichtbaar zijn). Dit zijn verwijzingen voor de familienaam en ze kunnen verwijzen naar families die niet verwant zijn.
Als u op een achternaam klikt dan worden alle betreffende familie index gegevens getoond. Blader daarna of gebruik eventueel de index initials and partners (voorletters en partners) om de juiste persoon te selecteren. Als er een Geni verwijzing is opgenomen (kan buiten beeld staan) dan verwijst deze naar mijn Geni/Geneanet index voor die verwante familie (Geni kan andere informatie bevatten en/of informatie over andere verwante personen). Geneanet bevat een uitreksel van de Geni gegevens en biedt extra rapportage mogelijkheden (bijv. voorouders / nageslacht geselecteerde persoon).
Als er een lijst van personen met een bepaalde achternaam getoond wordt klik dan op [p] om de familie te tonen waar de persoon een ouder is of op [c] voor de familie waar de persoon een kind is of klik op de Search knop om m.b.v. Google te zoeken naar de betreffende persoon. Search zoekt naar aanvullende gegevens over de betreffende persoon met gebruik van hier bekende gegevens. (Het linker venster kan te klein zijn om de [p], [c] en seach knop gelijk te laten zien)

Kunt u een persoon niet vinden, probeer dan eens de index op voornaam en roepnaam, de index op datum (gesorteerd op maand, dag, jaar), de index op plaats of de index op beroep. De index op Names + Places (achternaam en plaatsen) uit het bovenste menu geeft ook informatie over de ouders (F verwjst naar vader,M naar de moeder) en hoe een familie in de tijd over de wereld verspreid is geraakt.
Of kijk eens naar Geni index op verwante families (meer dan 100,000 personen) [Gegevens meestal ingevoerd door andere Geni gebruikers; sommige gegevens alleen te benaderen door naaste familie]

Ik heb voorlopig geen tijd om de site volledig bij te werken (nieuwe testversie hier).
Ik heb echter wel veel aanvullende gegevens verzameld en
hier neergezet en ben ook bezig om mijn informatie toe te voegen aan Geni, mijn laatste Geni wijzigingen staan hier.
www.000webhost.com