Handleiding voor het raadplegen van de gegevens (English version)

Informatie over de opbouw van de data op deze site

members.ziggo.nl/jjw - De hoofd site (algemene startpagina)
jjw0.woelmuis.nl (vervallen)
jjw0.herobo.com - vervanger van jjw0.woelmuis.nl

jjw0.hol.es alternatieve site voor jjw0.herobo.com (vervallen) jjw1holes.000webhostapp.com en jjw2.000webhostapp.com - vervangers van jjw0.hol.es
Er zijn ook wat rapporten beschikbaar op sites.google.com/site/eenvreemdeeend en de meeste afbeeldingen zijn opgeslagen op sites.google.com/site/eenvreemdeeend3

Naast mijn eigen sites maak ik ook gebruik van twee andere sites: Geni en Geneanet.
Op geni.com staat een deel van mijn gegevens (waar deze verbonden zijn met de Geni Wereld stamboom van zo'n 100 millioen personen): mijn profiel op Geni       Waterreus op Geni       Zoeken op Geni
Op Geneanet heb ik gegevens van zo'n 100.000 verwante personen beschikbaar. Deze zijn gebaseerd op Geni profielen: Waterreus op Geneanet (gegevens gebaseerd op Geni)       Zoeken op Geneanet
De gegevens op Geneanet zijn een samenvatting van de Geni gegevens, maar geven een beter familie overzicht dan Geni. Bovendien is het mogelijk om met Geneanet de verwantschap tussen 2 personen weer te geven.

vervolgens kunt u een andere persoon uit de stamboom opzoeken en de verwantschap tonen.

Er kunnen meerdere verwantschappen zijn:

De verwantschap wordt als boom getoond:

Om vanuit Geneanet de overeenkomstige gevens op Geni te vinden (Geneanet bevat slechts een uitreksel van de Geni gegevens) kunt u gebruik maken van de bronnen verwijzing:
U kunt ook gebruik maken van mijn index op bijna 200.000 Geni profielen om gegevens op Geni en Geneanet te vinden. Daarnaast is er soms ook bij mijn gegevens een verwijzing naar Geni en Geneanet opgenomen.
De gegevens op Geni werk ik vaker bij dan de gegevens op andere sites! (bovendien kunnen daar ook door andere gebruikers dagelijks aanvullingen gedaan worden)

Er is veel informatie op mijn sites beschikbaar, hieronder wat uitleg over hoe die informatie gebruikt kan worden (afbeeldingen zijn gedeeltelijk van oudere versies van de site).
Gebruik bij voorkeur de nieuwste gegevens op jjw0.herobo.com of op jjw1holes.000webhostapp.com en jjw2.000webhostapp.com

Om snel een indruk te krijgen van de aanwezige informatie kan de Familienamen lijst (met aantal voorkomens) gebruikt worden:

Gebruik van index informatie

Voor een scherm van voldoende breedte is de index Index and families! het gemakkelijkst. Dit is een index op familienaam

Gebruik de Restore frames verwijzing om de menubalk bovenaan en de help informatie rechts te tonen als deze ontbreken. Deze index toont de familienamen waar ik zelf informatie over heb. Er kunnen meer personen met deze familienaam bekend zijn op Geni en/of Geneanet. De general index voor Geneanet en Geni verwijzen naar de algemene indexen voor deze familienamen bij deze sites (personen daar behoeven geen familie te zijn).

Door in mijn index op een familienaam te klikken wordt de personen index voor de betreffende familie getoond:

Als achter de familienaam een verwijzing naar Geni is opgenomen, dan is dat een verwijzing naar mijn Geni index van verwante personen. Die index kan meer en/of andere personen bevatten.
Klik op een [p] of [c] achter de naam om de betreffende familie in het rechter deel van het scherm te tonen. Klik bijvoorbeeld voor Boudewijn van Aalst op de [p]:

(Er zijn helaas op sommige pagina's nog wat problemen met letters met accenten omdat sommige programma's die ik gebruik niet in UTF-8 wegschrijven, ik probeer dat nog op te lossen)

Soms zijn de gegevens die deze index toont over de personen, niet voldoende om de juiste persoon te selecteren. Dan kan mogelijke de index op Initials and partners (initialen en partners) helpen. De index is gesorteerd op voorletters en toont de partner(s):

Het kan zijn dat een persoon lastig te vinden is omdat er geen uniforme manier van spelling van de achternaam bekend is, er bijnamen gebruikt worden en/of de naam in meerdere talen bekend is.
Mogelijk kan de index op Voornaam/roepnaam, achternaam dan hulp bieden:

Deze index is gesorteerd op voornaam / roepnaam en vermeld indien bekend ook de moeder of vader. Als er ook van de voornaam / roepnaam meerdere varianten bestaan, dan is helpt mogelijk de datum index:

Deze index is ingedeeld per maand (unknown = geen maand bekend, none = alleen jaar bekend) en daarbinnen gesorteerd op dag, jaar , soort gebeurtenis en naam.

Als er geen datums bekend zijn, kunnen de indexen op plaats en naam mogelijk helpen:

Bij de plaats index kan gekozen worden voor alle gebeurtenissen, of voor geboorte/doop, woonplaatsen, overlijden/begraven. Als een beroep bekend is dan wordt dat ook vermeld.
Er is ook een mogelijkheid om te kiezen voor de index op achtermaam, plaats (die kan interessant zijn om te kijken in welke plaatsen een familie gewoont heeft)

Mocht ook dit nog niet helpen dan is er nog de index op beroep / functie en naam:

Deze index is binnen naam van het beroep / functie gesorteerd op achternaam en voornaam (blader s.v.p. even door: na de Z komt opnieuw de A [een deel van de beroepen begint met een niet afdrukbaar teken]).
Als laatste mogelijkheid is er dan nog het zoekgedeelte:

Hiermee wordt een Google zoekscherm gestart (waarop de zoektermen nog aangepast kunnen worden)

Als de gezochte persoon hier toch niet gevonden kan worden, kijk dan ook in de geni index die in een apart tabblad of venster wordt geopend(deze index is groot, dus het duurt even voordat de gegegeven getoond worden):

Als de persoon wel aanwezig is, maar niet de gezochte informatie, dan kan klikken op search nog helpen:

Hierbij wordt gebruik gemaakt van de bekende informatie (in dit voorbeeld het geboorte- en sterfjaar)

Raaplegen grafische overzichten

Vanuit de start pagina kunnen een aantal verschillende overzichten opgevraagd worden, waaronder een viertal stambomen.

Als voorbeeld wordt hier de stamboom van Dirk Waterreus (zie groene pijl hierboven) behandeld:


Voor het gebruik van de stamboom overzichten is een browser nodig die frames ondersteund.
(de pagina's zijn geoptimaliseerd voor gebruik van Firefox)

Afhankelijk van de snelheid van de internet verbinding kan het laden van deze pagina's vrij veel tijd kosten
(Wacht s.v.p. tot informatie geheel geladen is!!!)

In het bovenste gedeelte van het scherm wordt de grafische weergave getoond, in het onderste gedeelte worden de gevens in tekst weergegeven. Het is mogelijk om de scheidingsbalk met de muis te verslepen (zie groene pijlen hierboven)

Mogelijkheden bovenste gedeelte van het scherm (de grafische weergave)

info

Door in het stamboom overzicht (dus niet op het op het plaatje hierboven) op info te klikken verschijnt er een pagina met informatie over het programma (Kstableau) dat gebruikt is om dit overzicht te vervaardigen.

Overzicht

Klikken op Overzicht laat een grafisch totaal overzicht zien van de gehele stamboom.

Als frame

Gebruik Als frame indien alleen de grafische weergave van de stamboom getoond wordt (b.v. als u m.b.v. een zoekmachine op deze agina terecht bent gekomen en het scherm niet in twee delen verdeeld is).

Start

Klikken op Start zorgt ervoor dat de startpersoon (hier Dirk) getoond wordt in de grafische weergave.

In de grafische weergave wordt voor personen van de betreffende familie (in dit voorbeeld dus Waterreus) de achternaam niet getoond, bij personen met een andere familienaam wordt de eerste voorletter en de familienaam getoond.

Klikken op naam (grafische weergave)

Door in de grafische weergave op een naam te klikken worden in de onderste schermhelft de gegevens van de betreffende persoon (hier G Roberts, zie muis positie hierboven) getoond:

Mogelijkheden onderste gedeelte van het scherm (tekst weergave)

Nummer van Kind

Door op het nummer dat achter een kind staat te klikken (b.v. de 14.103 achter Rodney Adam Roberts) wordt gesprongen naar de tekstweergave van dat kind.

Nummer van ouder

Door te klikken op het nummer dat staat voor de geselecteerde persoon (hier 13.132) wordt in de tekstweergave gesprongen naar de vader van deze persoon.

Klikken op naam (tekst weergave)

Door te klikken op de naam van de geselecteerde persoon wordt in de bovenste helft van het scherm (de grafische weergave) gesprongen naar die persoon.

Familie gegevens

Door te klikken op de F die voor de geselecteerde persoon staat worden de familie gegevens (de database gegevens) van die persoon getoond in een apart venster.
Deze weergave is in het Engels en komt overeen met de database weergave zoals genoemd op de startpagina.
In de laatste versie van de gegevens zijn deze pagina's ook in het Nederlands beschikbaar.

Familie gegevens(zie ook Familie hulp info)

Als de gegevens niet getoond worden (alleen Main Index A-Z) gebruik dan de showall link (vereist javascript) (gebruik bij voorkeur Firefox)

Springen naar andere familie gegevens

Als een naam in blauw wordt weergegeven dan kan naar de betreffende family gesprongen worden door op de naam te klikken.
Via Main Index kan op een willekeurige naam gezocht worden.

Verwijzingen naar Stambomen en kwartierstaat

In dit voorbeeld wordt achter Family een S en een S2 getoond.
Dit zijn verwijzingen naar stamboom S en stamboom S2 zoals aangeven op de startpagina (zie groene pijlen hieronder).

Door op de S of de S2 achter family te klikken wordt dan het betreffende overzicht getoond in een ander tabblad of venster.
Hiervoor kan een bestaand tabblad of venster worden hergebruikt. Bij klikken op de S worden in dit voorbeeld in het stamboom venster de gegevens uit stamboom S getoond, maar bovenste deel toont dan nog de oude gegevens uit de vorige stamboom. Door vervolgens in het onderste (tekst) gedeelte op de naam van een persoon te klikken, wordt dan weer in het bovenste (grafische) gedeelte van het scherm de gegevens van die persoon getoond. Op deze manier kan dus tussen stambomen worden gesprongen (als bij de familie gegevens meerdere stambomen worden getoond)

Als er nog geen stamboom open was in een ander venster dan wordt een nieuw venster gegeopend en hierin wordt het tekst gedeelte van de stamboom getoond.

Door boven in het scherm op tableau te klikken (zie groene pijl hierboven) wordt het venster weer in 2 delen gesplitst, waarbij in het bovenste gedeelte de grafische weergave van de stamboom getoond wordt. (dit kan ook gebruikt worden als deze pagina vanuit een zoekmachine rechtstreeks benaderd wordt)

Soms wordt bij achter de gezinsgegevens ook geni getoond, dat is een verwijzing naar de overeenkomstige familie gegevens op Geni of een K

De K is een verwijzing naar de kwartierstaat (tekstversie)

Kwartierstaat (tekstversie)

Springen binnen kwartierstaat

De verwijzingen die aangegeven zijn met Zie gevolgd door een nummer (zoals Zie 2048 hierboven) verwijzen binnen de kwartierstaat naar detailgegevens van het betreffende kind.

Als een ouder van een persoon bekend is (zoals bij 67968 hierboven), dan is het nummer voor de persoon een link naar de een ouder (meestal de vader) van die persoon.

Vanuit kwartierstaat springen naar gezinsgegevens

Door in de kwartierstaat staat te klikken op een schuin weergegeven naam (zoals o.a. Willem Aertsz van Tetrode hierboven) worden de familie gegevens van de betreffende persoon getoond in een apart venster. Deze weergave is in het Engels en komt overeen met de database weergave zoals genoemd op de startpagina. (bij de laatstste versie van de gegevens zijn deze familie gegevens ook in het Nederlands beschikbaar)

Getoonde internet adressen gebruiken

Bij gebruik van Firefox kan add-on gebruikt worden (zie http://yellow5.us/firefox/) die het mogelijk maakt om rechtstreeks naar de genoemde internet adressen (zoals htpp://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/ hierboven) te springen door er op te klikken. Internet adressen veranderen snel, dus de kans is groot dat een aantal adressen niet meer werkt.

Verwantschap index (menu Extra)

In de index worden de personen getoond die in minstens 1 verwantschapsoverzicht voorkomen. Door in deze index op een overzicht te klikken wordt een overzicht gegeven van de daarin voorkomende personen

Door in een dergelijk overzicht op Tableau te klikken wordt ook het bijbehorende grafische overzicht getoond (zie voor een voorbeeld hieronder)

Verwantschapsinformatie (menu Extra)

Vanuit het menu extra kan ook rechtstreeks naar een verwantschapsoverzicht gesprongen worden

Tableau kan gebruikt worden als het tekst gedeelte niet in een frame getoond wordt (b.v. via een link vanuit een zoekmachine)

Via ID (zie rode pijl) kan gesprongen worden naar de familie gegevens in de database (terugspringen vanuit de database naar verwantschapsinfo is niet mogelijk)

Via klikken op de naam (zie blauwe pijl) wordt in het bovenste venster gedeelte naar die persoon gesprongen.

Klikken op vader, moeder of kinderen (zie groene pijl) springt naar die persoon in het onderste scherm gedeelte

Door in het bovenste gedeelte een persoon aan te wijzen verschijnen de details
(dit werkt minder goed bij oude versies van Firefox, daarin wordt het door Internet Explorer beter weergegeven, gebruik dan eventueel IE tab http://ietab.mozdev.org/ om dit toch goed weer te geven)

www.000webhost.com