<

Kwartierstaat van Jan Jacob (Job) Waterreus

Het onderste gedeelte van het scherm hoort familie gegevens te tonen. Zo niet klik dan op herstel frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster)
Er wordt nu maar een deel van de kwartierstaat getoond. Klik hier voor een index op alle personen in deze kwartierstaat (in apart venster)
De kwartierstaat toont maar een relatief klein aantal personen. Kijk op mijn start pagina voor andere overzichten of op mijn totaal index voor een overzicht van alle personen.


Generatie 16 (stamoudovergrootouders)

33792 Jan (van der) Lubbe.
Hij begon een relatie met
33793 N.N..
Kind uit deze relatie:
I. Claes Jansz. (van der) Lubbe, geboren omstreeks 1480 (zie 16896).
33800 Willem Dirckxzn van der Speck, geboren omstreeks 1430 in Rijswijk, ZH. Willem is overleden na 26 december 1515 in Rijswijk, ZH, minstens 85 jaar oud.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1455 met de ongeveer 20-jarige
33801 Neeltje N.N., geboren omstreeks 1435 in Rijswijk, ZH. Neeltje is overleden na 26 december 1515 in Rijswijk, ZH, minstens 80 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Claes Willemszn van der Speck, geboren omstreeks 1480 in Rijswijk, ZH (zie 16900).
II. Andries Willemszn van der Speck: , geboren vr 26 december 1515. Andries is overleden na 26 december 1515, minstens een dag oud.
III. Jonge Dirck Willemszn van der Speck: , geboren vr 1518. Jonge is overleden na 1518, minstens een jaar oud.
IV. Jannegien Willemsdr van der Speck: , geboren vr 6 oktober 1519. Jannegien is overleden na 6 oktober 1519, minstens een dag oud.
33824 Jacob Jan Gerritsz Ruijchrock, geboren omstreeks 1450. Jacob is overleden na augustus 1500, minstens 50 jaar oud.
url:
http://vereniging.ruychrockhistory.nl/ned/
http://home.planet.nl/~de1dr8/mijnstamboom.html#begin
Hij trouwde in ? met
33825 Dircx Jansdr. N.N..
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Jacobsz Ruijchrock, geboren omstreeks 1475 (zie 16912).
33826 Gerijt (Gerrit) N.N..
Hij begon een relatie met
33827 N.N..
Kinderen uit deze relatie:
I. Claesgen Gerijtsdr | Gerritsdr (zie 16913).
II. Heybdricgen Gherijts: . Heybdricgen trouwde met Adriaen Ruijchrock.
33828 Dirk Harperszn | uiten Broeck | uit den Broeck, geboren omstreeks 1450. Dirk is overleden omstreeks 8 september 1535 in Delft, ZH, ongeveer 85 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 32 jaar oud, omstreeks 1482 met
33829 Joostje Cornelisdr.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Dircks Harperszn | uiten Broeck | uit den Broeck: . Cornelis is overleden vr 28 mei 1551.
II. Jan Dircks Harperszn | uiten Broeck | uit den Broeck: . Jan is overleden na 5 juni 1560.
III. Harper Dirckse | Dircxz [Uijtenbroek | uijten Broeck], geboren omstreeks 1485 in Rijswijk, ZH (zie 16914).
33844 Jan N.N..
Hij begon een relatie met
33845 N.N..
Kind uit deze relatie:
I. Jan Jansz (zie 16922).
33852 Dirck Jacobsz Moijenkindt, geboren omstreeks 1440.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde met
33853 N.N..
Kind uit dit huwelijk:
I. Gerijt Dircxz (Gerrit Dircxz) Moijenkindt | Moeijenkind, geboren omstreeks 1490 (zie 16926).
33854 Wollebrant N.N..
Hij trouwde met
33855 N.N..
Kind uit dit huwelijk:
I. Erckgen (Wollen) Wollebrantsdr | Willebrantsdr, geboren omstreeks 1490 (zie 16927).
33876 Thomas Cassiopijn. Thomas is overleden vr 7 november 1537.
Hij begon een relatie met
33877 Jonkvrouwe Marie Domisdr. Jonkvrouwe is overleden op 19 september 1544.
Kind uit deze relatie:
I. Dominico Thomasz (Dominicus Thomasz) Cassiopijn, geboren omstreeks 1520 (zie 16938).
33878 Cornelis Zwedersz van Zandwijk | Santwijck, geboren vr 18 december 1487 in Megen. Cornelis is overleden vr 12 maart 1563.
Beroepen:
burgemeester van Vianen 1589 ((datum klopt niet met overlijdensdatum))
schepen
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde in ? met
33879 N.N..
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kind uit dit huwelijk:
I. Eva Cornelisdr (Aaf) van Santwijck | Zandwijk, geboren omstreeks 1525 (zie 16939).
33984 Jan Willemsz van Tetrode.
Hij begon een relatie met
33985 NN.
Kinderen uit deze relatie:
I. Daniel Jansz van Tetrode: , geboren omstreeks 1500. Daniel is overleden vr 19 augustus 1541, ten hoogste 41 jaar oud. Daniel begon een relatie met Maria NN.
II. Jan Jansz van Tetrode, geboren omstreeks 1500 (zie 16992).
34112 [waarschijnlijk] Jacob Baertsz. Jacob is overleden vr 1544.
Hij trouwde met
34113 [waarschijnlijk] Neeltgen NN. Neeltgen is overleden vr 12 maart 1563.
Kind uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Gerrit Jacob Baertszz (zie 17056).
37184 Adriaen Antonis Buckincks. Adriaen trouwde (1) met Margriet Peters Crillaerts | Grillaerts.
Hij trouwde (2) met
37185 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Bartelomeeus Adriaen Verbunt | Buckincks (zie 18592).
37186 Gerit Hendrick van de Wiel.
Hij begon een relatie met
37187 Heijlwich Gijsbert Gijsbert Floren.
Kind uit deze relatie:
I. Cornelia Gerit Hendrick van de Wiel (zie 18593).
37194 Antonis Zebrecht Wouter Betten | Diercks.
Hij trouwde met
37195 Adriana Jan Peijmans.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hadewich Antonis Zebrecht Betten (zie 18597).
II. Agnes Anthonis Zebrecht Betten: . Agnes is overleden vr 1551. Agnes trouwde met Willem Peter Willem van Spaendonck. Willem is een zoon van Peter Willem van Spaendonck en Margriet Boeijen Rosen.
III. Wouter Antonis Zebrecht Betten | Diercks: . Wouter is overleden vr 1551. Wouter trouwde met Willemken Peter Verscueren.
IV. Jan Betten: .
V. Jenneken Antonis Zebrecht Betten: . Jenneken trouwde met Johannes Antonis Verbunt. Johannes is een zoon van Anthonis Verbunt en Elisabeth Jan (Lijsbeth) Leijten. Johannes is overleden in 1535.
VI. Laureijsken Antonis Zebrecht Betten | Diercks: . Laureijsken trouwde met Gerit Lambrecht Jan van Boerden. Gerit is een zoon van Lambrecht Jan Herman (Lambert) van Boerden | Horrevoirts en Magriet Herman Daniel van Heijst.
VII. Marij Antonis Zebrecht Betten: . Marij trouwde vr 1532 met Cornelis Gerit Gerit (sr) Smolders, ten hoogste 27 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1505, zoon van Gerit Gerit (sr) Adriaen Smolders en Hendricksken Cornelis Zegers.
VIII. Jan Antonis Zebrecht Betten: . Jan trouwde met Marij Jan die Bont.
37212 Gijsbert Gijsbert Peter van Boerden, geboren in 1467. Gijsbert is overleden vr 28 maart 1536, ten hoogste 69 jaar oud.
url:
http://www.xs4all.nl/~kvenjb/Bos/
http://isis.tilburg.nl/
http://home.planet.nl/~amels098/Namen/FJJF.html
vererving:
Gekomen zijn voor schepenen Gherit en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, die Ghijsbrecht voors verkregen had bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit die Beer; Aert zoon van wijlen Ghijsbrecht Zegers als man en momber van Elijsabeth, Arijaen zoon van wijlen Cornelis Hermans als man en momber van Cornelia, Dierck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van Jutta, dochters van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Wijtman Jan sGroten, die Jan verkregen had bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Cornelia en Willemke, gezusters, dochters van wijlen Arijaen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, voor henzelf en met hen Gherit en Ghijsbrecht voors als mombers en Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts als toeziener van Arijaen en Arijaen, onmondige kinderen van wijlen Arijaen Ghijsbrecht van Boerden voors, die Arijaen gewonnen had bij Peter zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Mutsaerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de goederen, die hun verstorven zijn van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden voors en nog zullen aankomen van Aleijd diens huisvrouw voors. Arijaen, Dierck en Wijtman voors zullen hebben, houden en erfelijk voor hun deel bezitten een huis, hof, schuur en schaapskooi gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen die Ruijbraecken, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van wijlen Sijmon Herman Heijsten een zijde erfenis van Jan Arijaens en Korst Jan Korstkens ander zijde.
Hij trouwde, ongeveer 38 jaar oud, omstreeks 1505 met de ongeveer 40-jarige
37213 Aleijd Gerit die Beer, geboren omstreeks 1465. Aleijd is overleden na 28 maart 1536, minstens 71 jaar oud.
url:
http://isis.tilburg.nl/
vererving:
Gekomen zijn voor schepenen Gherit en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, die Ghijsbrecht voors verkregen had bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit die Beer; Aert zoon van wijlen Ghijsbrecht Zegers als man en momber van Elijsabeth, Arijaen zoon van wijlen Cornelis Hermans als man en momber van Cornelia, Dierck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van Jutta, dochters van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Wijtman Jan sGroten, die Jan verkregen had bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Cornelia en Willemke, gezusters, dochters van wijlen Arijaen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, voor henzelf en met hen Gherit en Ghijsbrecht voors als mombers en Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts als toeziener van Arijaen en Arijaen, onmondige kinderen van wijlen Arijaen Ghijsbrecht van Boerden voors, die Arijaen gewonnen had bij Peter zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Mutsaerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de goederen, die hun verstorven zijn van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden voors en nog zullen aankomen van Aleijd diens huisvrouw voors. Arijaen, Dierck en Wijtman voors zullen hebben, houden en erfelijk voor hun deel bezitten een huis, hof, schuur en schaapskooi gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen die Ruijbraecken, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van wijlen Sijmon Herman Heijsten een zijde erfenis van Jan Arijaens en Korst Jan Korstkens ander zijde.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Heijlwich Gijsbert Gijsbert van Boerden: , geboren omstreeks 1495. Heijlwich is overleden vr 28 maart 1536, ten hoogste 41 jaar oud.
vererving:
Gekomen zijn voor schepenen Gherit en Ghijsbrecht, gebroeders, zonen van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, die Ghijsbrecht voors verkregen had bij Aleijd zijn huisvrouw, dochter van wijlen Gherit die Beer; Aert zoon van wijlen Ghijsbrecht Zegers als man en momber van Elijsabeth, Arijaen zoon van wijlen Cornelis Hermans als man en momber van Cornelia, Dierck zoon van wijlen Willem Vrancken als man en momber van Jutta, dochters van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Wijtman Jan sGroten, die Jan verkregen had bij wijlen Heijlwich zijn huisvrouw, dochter van wijlen Ghijsbrecht en Aleijd voors; Cornelia en Willemke, gezusters, dochters van wijlen Arijaen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden, voor henzelf en met hen Gherit en Ghijsbrecht voors als mombers en Willem zoon van wijlen Willem Mutsaerts als toeziener van Arijaen en Arijaen, onmondige kinderen van wijlen Arijaen Ghijsbrecht van Boerden voors, die Arijaen gewonnen had bij Peter zijn huisvrouw, dochter van wijlen Willem Mutsaerts, en ze hebben een erfdeling gemaakt van de goederen, die hun verstorven zijn van wijlen Ghijsbrecht Ghijsbrecht van Boerden voors en nog zullen aankomen van Aleijd diens huisvrouw voors. Arijaen, Dierck en Wijtman voors zullen hebben, houden en erfelijk voor hun deel bezitten een huis, hof, schuur en schaapskooi gelegen in de parochie van Tilburg ter plaatse genaamd in die Heijdsijde aen die Ruijbraecken, aldaar tussen:
erfenis van de erfgenamen van wijlen Sijmon Herman Heijsten een zijde erfenis van Jan Arijaens en Korst Jan Korstkens ander zijde.
Heijlwich trouwde met Jan Wijtmans sGrooten. Jan is geboren omstreeks 1490, zoon van Wijtman s Groten en NN. Jan is overleden vr 20 september 1561, ten hoogste 71 jaar oud. Jan trouwde later met Marij Reijner Jan Reijnen | van Broeckhoven.
II. Gijsbert Gijsbert Gijsbert van Boerden, geboren omstreeks 1504 in Tilburg (zie 18606).
III. Jutta Gijsberts van Boerden: .
IV. Elisabeth Gijsberts van Boerden: .
V. Cornelia Gijsberts van Boerden: .
VI. Adriaen Gijsberts Gijsbert van Boerden: , geboren omstreeks 1515. Adriaen begon een relatie met Peterken Willem Jan Mutsaerts. Peterken is een dochter van Willem Jan Willem Mutsaerts en Lijsbeth Herman Danil van Heijst. Peterken begon later een relatie met Hendrick Steven Jan Loijch Smits.
VII. Gerit Gijsberts van Boerden: .
37214 Jan Jan Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1480 in Oisterwijk. Jan is overleden vr 21 april 1535, ten hoogste 55 jaar oud.
Toelichting:
van Dijk:
dit zou ook de zoon kunnen zijn van Jan Reijnen Crillaerts en Engelbertken Aert van den Brekel. Dat zou de naam DANIEL verklaren, omdat hij een broer heeft die zo heet. Aanvankelijk was dit echtpaar ook op dat fiche vermeld, maar de naam van HILLEGOND is later doorgetreept.
R 258 - 1506 - 3v, 26 en 31v.
R 258bis - 1507 - 8.
R 260 - 1509 - 24.
R 269 - 1519 - 6.
R 271 - 1521 - 96.
R 274 - 1527 - 57v.
R 277 - 1530 - 60v en 62.
R 315 - 1569 - 23.

Tilburg / verzameling genealogische aantekeningen
Tilburg / collectie J. van Dijk
inventarisnummer 0345
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1504 in Tilburg met de ongeveer 24-jarige
37215 Hillegond Danil Denijs, geboren omstreeks 1480.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marij Jan Jan Reijnen: . Marij:
(1) trouwde met Laureijs Marten Gerit van de Zande.
url:
http://www.geocities.com/doekefkes/kwstPvanderVen.html#ID2437
http://home.12move.nl/~vt020415/brahjAAB_dlC.html#17924
(2) trouwde met Peter Willem Berijs van Oerle. Peter is een zoon van Willem Gerit Berijs van Oerle en NN. Peter trouwde later met Aleijd Jan Meeus Otten Biekens.
II. Cornelis Jan Jan Reijnen: . Cornelis trouwde met IJefken Hendrick Lemmen Weijmers. IJefken is geboren omstreeks 1510, dochter van Hendrick Lambrechtszn Weijmers en Jutta Michiel Hendrick Roelofs. IJefken is weduwe van Wijtman Jan Wijtman sGrooten (geb. ±1520).
III. Daniel Jan Jan Reijnen: .
IV. Adriaen Jan Jan Reijnen: .
V. Aleijt Jan Jan Reijnen: .
VI. Engela Jan Jan van Broechoven: .
VII. Reijner Jan Jan van Broechoven: .
VIII. Hilleken Jan Jan van Broechoven: .
IX. Adriana Jan Jan Reijnen, geboren omstreeks 1504 in Tilburg (zie 18607).
45880 Pieter Willemsz Cranendonck, geboren omstreeks 1500 in IJsselmonde. Pieter is overleden op 2 juni 1557 in Oost IJselmonde, ongeveer 57 jaar oud.
Hij trouwde met
45881 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Pieters Cranendonck, geboren omstreeks 1530 (zie 22940).
II. Huijg Pietersz Cranendonck: , geboren omstreeks 1545 in Oost IJsselmonde. Huijg is overleden op 28 augustus 1615 in IJsselmonde, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven in IJsselmonde [kerk].
67600 [waarschijnlijk] Dirk Dirks (iii) de jonge (Dirk III | Dirc Willems) van der Specke, geboren omstreeks 1385 in Rijswijk, ZH. Dirk III | Dirc Willems is overleden vr 16 juni 1430 in Rijswijk, ZH, ten hoogste 45 jaar oud.
Beroepen:
Leids poorter
lid van de vierschaar van Kennemerland
overleden:
tussen 1429 en 16 juni 1430.
Toelichting:
Beleend met "die Specken" en twee morgen daarbij op 8 mei 1418. Hij was Leids poorter(1419), was aan Kabeljauwse zijde in 1419 betrokken bij ongeregeldheden in die stad. Maakte als man van Jan van Beieren met andere edelen op 11 september 1420 deel uit van de vierschaar van Kennermerland die te Haarlem vonniste. In 1424 vermeld onder de "welgeborenen" te Lisse, die hun krijgsdienst afkochten. Hij verkocht op 16 maart 1413 een huis en erf aan de Breestraat in Leiden aan Jonge Heinric Harmanszn. voor een jaarlijkse rente van 10 Sch. met de houde.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Hij trouwde met
67601 [waarschijnlijk] N.N..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Symkyn Dirks kind van der Speck: . Zij is begraven omstreeks 1398 in Leiden (St. Pieterskerk).
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
II. Floris van der Speck: . Floris is overleden vr 10 november 1443.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Floris trouwde met Aef N.N..
III. Yeve van der Specke: , geboren omstreeks 1405. Yeve is overleden na 24 oktober 1475, minstens 70 jaar oud.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Yeve trouwde met Vranck Pietersz. Vranck is overleden na 18 juni 1477.
Beroep:
Timmerman
IV. Jacob van der Specke: , geboren vr 1428. Jacob is overleden vr 18 juni 1477.
Beroepen:
baljuw van Noordwijk
rentmeester van Teijlingen
Leids poorter
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Jacob trouwde met Kerstyne Willemsdr van Oegstgeest. Kerstyne trouwde later vr 26 juni 1478 met Daniel van Alphen Roelofsz.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
V. [waarschijnlijk] Willem Dirckxzn van der Speck, geboren omstreeks 1430 in Rijswijk, ZH (zie 33800).
VI. Dirk Dircxsz de Oude van der Speck: , geboren omstreeks 1435. Dirk is overleden in februari 1501 in Rijswijk, ZH, ongeveer 66 jaar oud.
Beroep:
kerkmeester
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Dirk:
(1) trouwde met Lysbeth N.N..
(2) trouwde met Aechte N.N.. Aechte is geboren omstreeks 1425. Aechte is overleden na 1501, minstens 76 jaar oud.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
VII. Symon Vrederic (Mr.) van der Speck: , geboren vr 1445. Symon is overleden op 15 augustus 1478, minstens 33 jaar oud.
Beroep:
pastoor van Edam
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
67648 Jan Gerijtsz Ruijchrock, geboren omstreeks 1435. Jan is overleden na 3 augustus 1500, minstens 65 jaar oud.
Adres:
Wassenaar
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde met
67649 N.N..
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kind uit dit huwelijk:
I. Jacob Jan Gerritsz Ruijchrock, geboren omstreeks 1450 (zie 33824).
67656 Harper Claesz | uitten Broick. Harper is overleden vr 29 januari 1458.
Hij trouwde met
67657 Alijt Hubrechtsdr. Alijt is overleden na 1470.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Andries Harperszn | uuten Broeck: .
II. Claes Harperszn | uijten Broeck: .
III. Dirk Harperszn | uiten Broeck | uit den Broeck, geboren omstreeks 1450 (zie 33828).
67658 Cornelis NN. Cornelis is overleden vr 1485.
Hij trouwde met
67659 Katrijn NN. Katrijn is overleden omstreeks 1493.
Kind uit dit huwelijk:
I. Joostje Cornelisdr (zie 33829).
67704 Jacob Moijenkindt.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde met
67705 N.N..
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirck Jacobsz Moijenkindt, geboren omstreeks 1440 (zie 33852).
67752 Sanchio van Cassiopijn, geboren in Laredo, Noord Spanje.
Hij begon een relatie met
67753 NN Greuier.
Kind uit deze relatie:
I. Thomas Cassiopijn (zie 33876).
67756 Zweder Hendrik Gijsbertsz van Zandwijk | Santwijck, geboren omstreeks 1450. Zweder is overleden vr 27 november 1499, ten hoogste 49 jaar oud.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde, ten hoogste 24 jaar oud, vr 10 juni 1474 met
67757 Elisabeth Melisdr. Elisabeth is overleden vr 18 december 1487.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kind uit dit huwelijk:
I. Cornelis Zwedersz van Zandwijk | Santwijck, geboren vr 18 december 1487 in Megen (zie 33878).
67968 Willem II Aernst van Tetrode. Hij is gedoopt omstreeks 1450. Willem is overleden, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven omstreeks 1526.
Hij trouwde met
67969 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Willemsz van Tetrode (zie 33984).
74368 Anthonis Buckincks. Anthonis is overleden vr 1501.
Hij trouwde met
74369 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Adriaen Antonis Buckincks (zie 37184).
74388 Zebrecht Wouter Betten.
Hij trouwde met
74389 Agnes NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antonis Zebrecht Wouter Betten | Diercks (zie 37194).
II. Gerit Sib Betten | Diercks: . Gerit trouwde met Marij Hendrick Niclaes Wouters.
74390 Jan Hendrik Peijmans, geboren omstreeks 1410. Jan is overleden vr 1500, ten hoogste 90 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Tilburg
Hij trouwde met
74391 Kathelijn NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adriana Jan Peijmans (zie 37195).
II. Lijsbeth Jan Peijmans: . Lijsbeth trouwde met Jan Adriaen van Boerden.
III. Heijlwich Jan Peijmans: . Heijlwich trouwde met Willem Willem van der Schueren.
74424 Gijsbert Peter Gijsbert van Boerden, geboren omstreeks 1460. Gijsbert is overleden vr 17 mei 1531, ten hoogste 71 jaar oud. Gijsbert trouwde (2) met .... Huijbrecht Meeus Nouwen.
Hij trouwde (1) met
74425 Lijsbeth Jan Adriaen Smolders, geboren omstreeks 1474. Lijsbeth is overleden vr 3 september 1546, ten hoogste 72 jaar oud.
url:
http://home.planet.nl/~amels098/Namen/FJJG.html
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Bartolomeeus Gijsbert Peter van Boerden: . Bartolomeeus trouwde met Willemken Pauwel Willem Hoeck. Willemken is een dochter van Pauwel Willem Hoeck.
II. Gijsbert Gijsbert Peter van Boerden, geboren in 1467 (zie 37212).
74426 Gherijt Jan Wouters sBeren | de Beer, geboren omstreeks 1430 in Tilburg. Gherijt is overleden na 12 maart 1487 in Tilburg, minstens 57 jaar oud.
Hij trouwde in Tilburg met
74427 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem Gerrits sBeren | de Beer: . Willem is overleden vr 1500 in Tilburg. Willem trouwde met Jacoba Peter Willem (Jaexken) Mutsaerts. Jaexken is geboren in Tilburg, dochter van Petrus Wilhelmus Laureijns (Peter Willem Jan) Mutsaerts en Engelberta Hendrick (Engelbertken) Beerthen | Berthen. Jaexken is overleden na 1518 in Tilburg.
II. Peter de Beer: , geboren in Tilburg. Peter is overleden in Tilburg. Peter trouwde met Anna Jan Boet. Anna is geboren in Tilburg, dochter van Jan Boet en NN. Anna is overleden in Tilburg.
III. Aleijd Gerit die Beer, geboren omstreeks 1465 (zie 37213).
74428 Jan Reijner Reijner (sr) van Broechoven | Crillaerts, geboren omstreeks 1420 in Oisterwijk.
url:
http://www.geocities.com/doekefkes/personen/surnames.html
http://isis.tilburg.nl/
Jan trouwde (2) met Engelbertken Aert van den Brekel.
Hij trouwde (1), ongeveer 60 jaar oud, omstreeks 1480 met de ongeveer 60-jarige
74429 Mechteld Gerit Gerit Crillaerts, geboren omstreeks 1420 in Tilburg?.
url:
http://www.geocities.com/doekefkes/personen/surnames.html
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijner Jan Reijner van Broechoven | Roeden: , geboren omstreeks 1455 in Tilburg?. Reijner is overleden vr 7 november 1532, ten hoogste 77 jaar oud.
Beroep:
Schepen van Tilburg
url:
http://www.wissenburg.com/gen/genBI.htm#wb204840
Reijner trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1475 met Juet Andries (Jan) van Boerden, ongeveer 25 jaar oud. Juet is geboren omstreeks 1450 in Tilburg?, dochter van Andries Jan van Boerden en Geertruijd Jan Zomers.
II. Jan Jan Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1480 in Oisterwijk (zie 37214).
III. Engelberne Jan Reijner (Engelen) van Broechoven | Crillaerts: . Engelen trouwde met Denijs Daniel Denis. Zie 74431,I voor persoonsgegevens van Denijs.
IV. IJken Jan Reijner van Broechoven: . IJken trouwde met Peter Jan Mutsaerts.
74430 Daniel Denijs | Denis.
Hij trouwde met
74431 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Denijs Daniel Denis: . Denijs trouwde met Engelberne Jan Reijner (Engelen) van Broechoven | Crillaerts. Zie 74429,II voor persoonsgegevens van Engelen.
II. Korstiana Daniel Denijs: . Korstiana trouwde met Aert Corst Bonte. Aert is een zoon van Cors Bonte en Adriana NN.
III. Hillegond Danil Denijs, geboren omstreeks 1480 (zie 37215).
91760 [waarschijnlijk] Willem Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1470 in Oost-IJsselmonde, ZH. Willem is overleden in juni 1543 in IJsselmonde, ongeveer 73 jaar oud. Hij is begraven op 25 juni 1543 in Nieuw-Riederswaard, ZH.
Hij begon een relatie met
91761 [waarschijnlijk] Beatrijs NN.
Kind uit deze relatie:
I. [waarschijnlijk] Pieter Willemsz Cranendonck, geboren omstreeks 1500 in IJsselmonde (zie 45880).
135200 Dirk Dirks (ii) de oude (Dirk II) van der Specke, geboren omstreeks 1360 in Lisse. Dirk II is overleden vr 8 mei 1418, ten hoogste 58 jaar oud.
Beroep:
veehandelaar
Functie:
schout van Lisse, schepen en burgemeester van Leiden, kerkmeester van de St. Pieterskerk, rentmeester van Kennemerland en Westfriesland
overlijden:
ovl. tussen feb. 1413 en 8 mei 1418 (Rek. Lei., I 254, Van Kan, ’Van der Speck’, 419). [bron: http://www.janvanhout.nl/pat/pat_fam/pat_1210-BII.htm]
Toelichting:
Geboren te Lisse circa 1355, overleden voor 8 mei 1418, bezitter van TerSpecke. Werd 4 juli 1378 Leids poorter, met Gheret Heerman als borg, voor 40 pond. Vermeld als schout van Lisse 12 jan.-29 nov. 1394, schepen van Leiden 1394-95, 1395-96, burgemeester 1398-99, kerkmeester van de St.Pieterskerk 1400-1401. Aangesteld tot boter- en kaaskoper in de Friese oorlog 1398. Rentmeester van Kennemerland en Westfriesland sedert 15 september 1403 in de plaats van Bertelmeeus van Raephorst en zolang het deze goeddunkte. Hij verloor in 1410 zijn Leidse poorterschap, daar hij reeds langer dan vijf jaar buiten de stad verbleef, hij zal waarschijnlijk naar Ter Specke zijn teruggekeerd.
Vermeld als veehandelaar 24 aug. 1396, 2 febr. 1402 en 3-24 aug. 1404. Hij pachtte in 1398-99 de Leidse hopaccijns. Hij leende de stad Leiden geld voor de krijgstocht tegen de Friezen (terugontvangen 1398-99). Met Dirk van den Bossche leverde hij 1403-04 kalk aan de St. Pieterskerk. Zijnhuis te Leiden werd 15 juni 1410 voor 275 nobel verkocht, van de opbrengst werd een aantal hoge pandrentes ingelost. Beleend met 2 morgen te Lisse 24 okt. 1372, verhief dit leen en "die Specken" (9 morgen land) in 1390 met ledige hand; die Specken ontving hij 12 dec. 1400 als onversterfelijk erfleen, tevens werden hem genoemde 2 morgen ten vrij eigen gegevenen kocht hij van de graaf 2 hond land gelegen aan de Horenbrugge en 2 hond land genaamd Butterscamptgen, beide gelegen te Lisse aan het (Haarlemmer)meer.Dirk kocht 27 febr. 1395 een gedeelte van het veenland tussen Zegwaard en Zevenhuizen dat Floris Gijsbrechtsz. verbeurde, van de graaf. Voor de aanleg van de nieuwe weg van Leiden naar Oegstgeest (de huidige Steenstraat) moest Dirk in 1395 land afstaan. Hij stond 12 jan. 1386 borg voor Wendelmoet Gherit Wissenwed., 6 febr. 1395 met Ysbrant van der Laen voor Herman Willemsz. en Willem Symonsz. en in 1398 voor Vranc Poes
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
http://home.planet.nl/~fransang/genealog.html
Hij trouwde met
135201 NN Willem (Gielis) Luutgardensdr, geboren omstreeks 1367. Gielis is overleden vr 1465, ten hoogste 98 jaar oud.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Baertraet van der Specke: . Baertraet is overleden na 19 december 1433.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Baertraet trouwde met Pieter van Leyden. Pieter is een zoon van Jan Pietersz van Leyden en Geertruyt Florisdr van Adrichem.
II. Dochter van der Specke: .
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Dochter trouwde op 12 maart 1401 met Andries Bal.
Functie:
van 12-03-1401 tot 1410 Poorter van Leiden (ontpoorterd in 1410 omdat hij niet binnen de stad woonde)
III. Dirk Dirks (iii) de jonge (Dirk III | Dirc Willems) van der Specke, geboren omstreeks 1385 in Rijswijk, ZH (zie 67600).
135296 Gerijt Ruijchrock, geboren omstreeks 1400.
Hij trouwde met
135297 N.N..
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Gerijtsz Ruijchrock, geboren omstreeks 1435 (zie 67648).
135312 Claes Harpersz | uitten Broick. Claes is overleden na 1436.
Hij begon een relatie met
135313 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Harper Claesz | uitten Broick (zie 67656).
135314 Hubrecht Andriesz | uyter Voort. Hubrecht is overleden vr 16 april 1429.
Hij begon een relatie met
135315 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Alijt Hubrechtsdr (zie 67657).
135504 NN van Cassiopijn.
Kind van NN uit onbekende relatie:
I. Sanchio van Cassiopijn, geboren in Laredo, Noord Spanje (zie 67752).
135512 Hendrik Gijsbertsz van Zandwijk | Santwijck, geboren omstreeks 1420.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Hendrik trouwde (2) met Machteld Dirkdr. Hendrik trouwde (3) met N.N..
Hij trouwde (1) in ? met
135513 Machteld (Mette) Woutersdr.
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Kind uit dit huwelijk:
I. Zweder Hendrik Gijsbertsz van Zandwijk | Santwijck, geboren omstreeks 1450 (zie 67756).
135514 Melis Gerardsz. Melis is overleden vr 10 mei 1484.
Hij trouwde vr 5 mei 1449 met
135515 Udele van Asch. Udele is overleden vr 8 november 1536.
Kind uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Melisdr (zie 67757).
135936 Aernt Willemsz van Tetrode, geboren omstreeks 1410. Aernt is overleden op 21 september 1471 in Leiden, ongeveer 61 jaar oud. Hij is begraven op 21 september 1471 in Leiden (St. Pancraskerk).
Beroepen:
schout van Wassenaar en Zuidwijk
Heilige Geestmeester Wassenaar
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Hij trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1440 met
135937 N.N..
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Willem II Aernst van Tetrode, gedoopt omstreeks 1450 (zie 67968).
II. Dirc Arentszoon van Tetrode: , geboren omstreeks 1460. Dirc is overleden na 1503, minstens 43 jaar oud.
Functie:
regent Stevenshof in Leiden
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden
Dirc:
(1) trouwde met Grietgen Claesdr.
(2) trouwde, ongeveer 30 jaar oud, omstreeks 1490 met Neeltgen N.N..
III. Marie Arentsdr van Tetrode | Tetro: , geboren omstreeks 1465. Marie trouwde met Geryt N.N.. Geryt is geboren omstreeks 1465.
148780 Henrick Janszn Peijmans.
Hij trouwde met
148781 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Jan Hendrik Peijmans, geboren omstreeks 1410 (zie 74390).
148848 Peter Gijsbert Gijsbrecht van Boerden | van Beurden, geboren omstreeks 1435. Peter is overleden omstreeks 1525, ongeveer 90 jaar oud.
Beroep:
schepen (Tilburg) (lid dorpsbestuur tussen 1500 en 1505
Tilburg als schepen)
Hij trouwde met
148849 Mechteld Goijaert van Elderen, geboren omstreeks 1465.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Peter Gijsbert van Boerden: . Elisabeth is overleden na 19 februari 1554. Elisabeth:
(1) trouwde met Cornelis Jan Sijmons | van Maerl. Cornelis is een zoon van Jan Sijmons van Maerl en Laureijsken Embrecht Mutsaerts | Eelkens. Cornelis begon later een relatie met Cornelia Reijner Jan Reijnen.
(2) trouwde met Jan Peter Jan Mutsaerts. Jan is een zoon van Peter Jan Willem Mutsaerts en IJken Gerit Zomers. Jan is overleden vr 1542.
(3) trouwde met Peter Peter Willem van Spaendonck. Peter is een zoon van Peter Willem van Spaendonck en Cornelia Bartelomeeus Jan Thomas Ghenen.
II. Daniel Peter Gijsbert van Boerden: .
III. Herman Peter Gijsbert van Boerden: . Herman begon een relatie met Lambrechtken Jan Wouter van Iersel.
IV. Heijlwich Peter Gijsbert van Boerden: . Heijlwich trouwde met Hendrick Laureijs.
V. Hendriksken Peter Gijsbert van Boerden: . Hendriksken trouwde met Cornelis Gerit Reijen.
VI. Goijaertken Peter Gijsbert van Boerden: . Goijaertken trouwde met Adriaen Gerit Gerit Beijkens. Adriaen is een zoon van Gerit Gerit (sr) Beijkens en Caterijn Willem Peter van Spaendonck.
VII. Cornelia Peter Gijsbert van Boerden: . Cornelia trouwde met Gerit Gerit Gerit Beijkens. Gerit is een zoon van Gerit Gerit (sr) Beijkens en Caterijn Willem Peter van Spaendonck.
VIII. Gijsbert Peter Gijsbert van Boerden, geboren omstreeks 1460 (zie 74424).
IX. Claes Peter Ghyben van Boerden: , geboren omstreeks 1460. Claes trouwde met Peterke Gerit Willemdr van Alfen. Peterke is overleden vr 1 februari 1521.
X. Mechteld Peter Gijsbrecht van Boerden: , geboren omstreeks 1505. Mechteld is overleden vr 1546, ten hoogste 41 jaar oud. Mechteld trouwde met Goijaert Hendrick Pulskens | Polslauwers. Goijaert is geboren omstreeks 1500, zoon van Hendrick Jan Polslauwers en Elijsabeth Herman van Boerden. Goijaert is overleden vr 1546, ten hoogste 46 jaar oud.
148850 Jan Adriaen Smolders, geboren omstreeks 1449. Jan is overleden vr 1546, ten hoogste 97 jaar oud.
url:
http://home.planet.nl/~amels098/Namen/FJJD.html
Hij trouwde met
148851 Dircksken Jan Leemans. Zij is gedoopt omstreeks 1445 in Oisterwijk.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lijsbeth Jan Adriaen Smolders, geboren omstreeks 1474 (zie 74425).
II. Anthonis Jan Adriaen Smolders | de Keijser: . Anthonis trouwde met Marij Gerit Herman van Heijst.
III. Jenneken Jan Adriaen Smolders: , geboren omstreeks 1484. Jenneken is overleden vr 1529, ten hoogste 45 jaar oud. Jenneken:
(1) trouwde met Steven Claeus Steven Reijnen.
(2) trouwde met Steven Niclaes Steven Reijnen. Steven is een zoon van Niclaes Steven Reijner van Broechoven en Jenneken Mathijs Roelofs. Steven trouwde later met Heilwich Hendrick Adriaens. Steven trouwde later met Berijsken Willem Joost Berijs Eelkens.
IV. Peter Jan Adriaen Smolders: . Peter trouwde met Martina Michiel Jan Soffaerts.
V. Margriet Jan Adriaen Smolders: . Margriet trouwde met Cornelis Peter Crillaerts.
VI. Adriana Jan Adriaen (Adriaenken) Smolders: . Adriaenken trouwde met Pauwels Henrick Pluymen.
148852 Jan Wouter sBeren | de Beer, geboren in 1390. Jan is overleden in 1455, 64 of 65 jaar oud.
Hij trouwde met
148853 Marij Gerit Rode Gerit.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth Jan Wouter sBeren | de Beer: . Elisabeth trouwde met Peter Reijner van Broechoven. Zie 595425,I voor persoonsgegevens van Peter.
II. Gherijt Jan Wouters sBeren | de Beer, geboren omstreeks 1430 in Tilburg (zie 74426).
148856 Reijner Reijner Reijner van Broechoven, geboren omstreeks 1395 in Tilburg?. Reijner is overleden vr 1493, ten hoogste 98 jaar oud.
url:
http://isis.tilburg.nl
http://www.geocities.com/doekefkes/personen/surnames.html
Hij trouwde, ten hoogste 25 jaar oud, vr 1420 met de ten hoogste 30-jarige
148857 Margriet Thomas Niclaes Sterts, geboren omstreeks 1390 in Tilburg?.
url:
http://isis.tilburg.nl
http://www.geocities.com/doekefkes/personen/surnames.html
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Reijner Reijner Reijner van Broechoven: .
II. Thomas Reijner Reijner van Broechoven: .
III. Jan Reijner Reijner (jr) van Broechoven: .
IV. Engelberne Reijner Reijner van Broechoven: .
V. Gerit Reijner Reijner van Broechoven: .
VI. Jan Reijner Reijner (sr) van Broechoven | Crillaerts, geboren omstreeks 1420 in Oisterwijk (zie 74428).
148858 Gherijt Gherijt Crillaerts, geboren omstreeks 1390 in Tilburg?.
huwelijk:
omstreeks 1454?
Volgens www.marcoburgman.nl is Gherijt omstreeks 1415 in Oisterwijk geboren en Elisabeth omstreeks 1432 ook in Oisterwijk en hun dochter Mechteld omstreeks 1455 in Tilburg
Hij trouwde met
148859 Elisabeth NN, geboren omstreeks 1395 in Tilburg?.
Kind uit dit huwelijk:
I. Mechteld Gerit Gerit Crillaerts, geboren omstreeks 1420 in Tilburg? (zie 74429).
183520 [waarschijnlijk] Gerrit Roelofsz Cranendonck, geboren omstreeks 1435 in Reijerswaard, ZH. Gerrit is overleden omstreeks 1514 in Reijerswaard, ZH, ongeveer 79 jaar oud. Hij is begraven in Ridderkerk, ZH.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1460 met de ongeveer 25-jarige
183521 [waarschijnlijk] Beatrijs NN, geboren in 1435. Beatrijs is overleden in 1514, 78 of 79 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Gerritsz Cranendonck: , geboren omstreeks 1460. Gerrit is overleden vr 1530 in Ridderkerk, ZH, ten hoogste 70 jaar oud.
II. [waarschijnlijk] Willem Gerritsz Cranendonck, geboren omstreeks 1470 in Oost-IJsselmonde, ZH (zie 91760).
Vorige pagina Volgende pagina       Herstel Frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster) Index (in apart venster)


[1-15] [16-31] [32-63] [64-123] [128-243] [256-483] [512-961] [1024-1921] [2048-7681] [8448-24691] [33792-183521] [270400-734081] [1084104-23490567] [38107140-187924543] [304857120-751698175] [1219428488-1503396347] [2438856976-3006792693] [4877713952-6013585385] [9755427904-12027170771] [19510855812-24054341543] [39021711624-48108682851] [78043423248-96217365631] [156086846501-384869460227] [624347386008-6157911362689] [9989558176128-79916468938257] [159832930818208-654675713537880065] [1309351369278505028-5237405485786726401] [Index]
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-02-2010 21:41 door J. Waterreus opmerkingen graag in het Gastenboek
www.000webhost.com