Kwartierstaat van Jan Jacob (Job) Waterreus

Het onderste gedeelte van het scherm hoort familie gegevens te tonen. Zo niet klik dan op herstel frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster)
Er wordt nu maar een deel van de kwartierstaat getoond. Klik hier voor een index op alle personen in deze kwartierstaat (in apart venster)
De kwartierstaat toont maar een relatief klein aantal personen. Kijk op mijn start pagina voor andere overzichten of op mijn totaal index voor een overzicht van alle personen.

Generatie 21 (edelbetovergrootouders)

1084104 Wouter N.N..
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Hij trouwde in ? met
1084105 N.N..
url:
http://home.wanadoo.nl/martinvandervelden/
Kind uit dit huwelijk:
I. Rutger Woutersz (zie 542052).
1087488 Hendrik van Tetrode, geboren omstreeks 1330. Hendrik is overleden omstreeks 1375, ongeveer 45 jaar oud.
Hij begon een relatie met
1087489 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Aernt hendriksz van Tetrode, geboren omstreeks 1345 (zie 543744).
1190784 Herman Jan Herman (Herman Janszn) van Boerden, geboren omstreeks 1337 in Tilburg. Herman Janszn is overleden vr 9 januari 1419, ten hoogste 82 jaar oud.
vererving:
09-01-1419 Oisterwijk, 9 januari 1419:
"Op 09-01-1419 maakten de broers Jan, Ghijsbrecht en Herman, zonen van wijlen Herman Jans zoen van Boerden een erfdeling. Jan kreeg
1. een stuk land, heide en land, in Westilburg, in de Rugdijk, tussen straten en tussen de Nieuwe Hoeve van voornoemde Jan,
2. 1/3 van ?voerweken land, gelegen aan de gemeint en tussen Ghijsbrecht van Boerden en zijn broer Herman, reikend in het noorden aan een heideveld genaamd de Bunder en aan voornoemde Ghijsbrech en Herman,
3. 1/3 van een stuk land, gelegen aan de straat die komt aan het Hangende Rijs, naast erfgenamen van Dirc Claus zoens en naast Herman van Boerden,
Herman kreeg een hofstad van 6 lopen, met het oude huis erop, gelegen aan de Rugdijk.
Ghijsbrecht kreeg 6 lopen land, heide en noortwaarts daarvan gedeeld land.
Ghijsbrecht en Herman kregen, ieder voor 1/2, tesamen
1. heideland, geheten de Bunder, reikend aan de Rugdijk, tussen de kinderen Peter van Boerden en tussen de gemeint, reikend in het oosten aan voornoemde Jan,
2. 2/3 van ?voerweken land, waarvan Jan 1/3 is toebedeeld, tussen dit deel van Jan en tussen de kinderen Peter van Buerden, reikend aan de Bunder en in het oosten aan Henric van der Dijesen, strekkend tot aan de straat.
10v-1. Ghijsbrecht Herman Jans zoen van Boerden gaf uit aan zijn broer Herman zijn aandeel in zijn voorschreven goederen, voor de grondcijns en om een erfpacht van 4 mud en 4 lopen rogge, te leveren met lichtmis."
Hij trouwde met
1190785 Oede | Oda NN, geboren omstreeks 1335 in Tilburg?.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Herman Jan van Beurden | van Boerden: , geboren omstreeks 1355 in Tilburg. Jan is overleden vr 1409, ten hoogste 54 jaar oud.
kinderen:
(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 2-A6, na f.28v eerste los vel recto-1, aktenr. 164, 13-04-1423.) Op 13-04-1423 verklaarden Godevaert der Kijnder en Jan Mijs Weeldmans soen dat toen Jan Hermans van Boerden en Juet Jan Godevaerts der Kijnder trouwden, het voorwaarde was dat 1. Jan van Boerden geen goederen die van Juet gekomen waren zou verteren, vervreemden of belasten, vr er wettige kinderen zouden zijn. 2. alle verkregen goederen en alle havelijke goederen zouden na haar dood gedeeld worden. Voorts verklaarden zij dat Jan van Boerden en Juet geen kinderen hadden. Juet betaalde 6 vlaams 2 vlieger.
Jan:
(1) trouwde met NN.
(2) trouwde met Juet Godevaert der Kinderen.
II. Gijsbert Gijsbert Herman Jan (Ghijb) van Boerden | Beurden, geboren omstreeks 1380 in Tilburg (zie 595392).
III. Herman Hermanni van Boerden: , geboren omstreeks 1390. Herman is overleden na 30 januari 1422, minstens 32 jaar oud.
koop/verkoop:
30-01-1422 Oisterwijk, 30 januari 1422:
"Op 30-01-1422 verkocht Jan Hermans van Buerden aan zijn broer Herman Hermanni de Buerden zijn deel van de Buunderse Akker, in Westilburg, dat gedeeld is van de Hoge Akker, beiderzijds en een eind tussen Herman van Buerden en op de Moederskens Straat, met de weg die daartoe behoort, hem verstorven van zijn ouders Herman van Buerden en Oede, belast met een erfpacht van 1 mud rogge, met lichtmis te leveren aan Henrick Hacken te s-Hertogenbosch en met de grondcijns."
vererving:
09-01-1419 Oisterwijk, 9 januari 1419:
"Op 09-01-1419 maakten de broers Jan, Ghijsbrecht en Herman, zonen van wijlen Herman Jans zoen van Boerden een erfdeling. Jan kreeg
1. een stuk land, heide en land, in Westilburg, in de Rugdijk, tussen straten en tussen de Nieuwe Hoeve van voornoemde Jan,
2. 1/3 van ?voerweken land, gelegen aan de gemeint en tussen Ghijsbrecht van Boerden en zijn broer Herman, reikend in het noorden aan een heideveld genaamd de Bunder en aan voornoemde Ghijsbrech en Herman,
3. 1/3 van een stuk land, gelegen aan de straat die komt aan het Hangende Rijs, naast erfgenamen van Dirc Claus zoens en naast Herman van Boerden,
Herman kreeg een hofstad van 6 lopen, met het oude huis erop, gelegen aan de Rugdijk.
Ghijsbrecht kreeg 6 lopen land, heide en noortwaarts daarvan gedeeld land.
Ghijsbrecht en Herman kregen, ieder voor 1/2, tesamen
1. heideland, geheten de Bunder, reikend aan de Rugdijk, tussen de kinderen Peter van Boerden en tussen de gemeint, reikend in het oosten aan voornoemde Jan,
2. 2/3 van ?voerweken land, waarvan Jan 1/3 is toebedeeld, tussen dit deel van Jan en tussen de kinderen Peter van Buerden, reikend aan de Bunder en in het oosten aan Henric van der Dijesen, strekkend tot aan de straat.
10v-1. Ghijsbrecht Herman Jans zoen van Boerden gaf uit aan zijn broer Herman zijn aandeel in zijn voorschreven goederen, voor de grondcijns en om een erfpacht van 4 mud en 4 lopen rogge, te leveren met lichtmis."
1190800 Jan Betten Smoelneers, geboren omstreeks 1345 in Udenhout. Jan is overleden vr 1420 in Westilborh, ten hoogste 75 jaar oud.
Adressen:
vanaf 1413 Udenhout
van ±1417 Loven (Het gezin van Jan en Hyllegont vertrok tussen 1413 en 1420 naar Westilborch, waar het zich vestigde te Loven.)
koop/verkoop:
Bosch Protocol tot Udenhout, "dag na Magdalena" 1383:
"Jan Roelofs vanden Venne verkoopt aan Willem Jansz Pryem 1/8 deel, dat toebehoorde aan Everart van Lyt en diens vrouw Yda, dochter van Gielis van Heijst, in een stuk land in "die hoeve van Heijst" in Udenhout tussen Willem Glavyman en Jan Jacobs Snabben; alsmede 1/8 (toebehorende als voor) in 1 zesterzaad land (vroeger van Gielis van Heijst) in Berkel, behalve 1/8 in het huis dat op dat land staat."
pacht:
"donderdag na lichtmis" 1395:
"Hessel Snabbe verpacht aan zijn broer Hessel Jacobssoen een stuk land in Udenhout tussen land van het klooster Ter Kameren en Willem Hadewigen, strekkende van de straat tot Jan Betten voor een pacht van 2 mud rog en een hertogcijns."
url:
http://home.planet.nl/~edelbroe/Kwartier1_bestanden/gd-hoofd.htm#250880
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1370 met de ongeveer 25-jarige
1190801 Hyllegont NN, geboren omstreeks 1345 in Udenhout?. Hyllegont is overleden na 1437, minstens 92 jaar oud.
Adres:
1413 Udenhout
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gherijt Jan Betten Smoelneers, geboren omstreeks 1375 in Tilburg? (zie 595400).
II. Wouter Jan Betten [Smoelneers]: .
III. Aert Jan Betten [Smoelneers]: . Aert:
(1) trouwde met Aleijt Peter Melis. Aleijt is een dochter van Peter Melis.
(2) trouwde met Heylwich Nesen. Heylwich is een dochter van Jan Nesen.
IV. Hubrecht Jan Betten: . Hubrecht trouwde met Liesbeth van den Haenberch.
V. Herman Jan Betten: .
VI. Henrick Jan Betten: .
VII. Jan Jan Betten: .
VIII. Peter Betten: .
IX. Angnees Jan Betten: .
1190848 Gerardus van Broechoven, geboren omstreeks 1276 in Diessen. Gerardus is overleden in 1346 in Tilburg, ongeveer 70 jaar oud.
Hij trouwde in Tilburg met
1190849 Dymphna N.N., geboren omstreeks 1295 in Tilburg?. Dymphna is overleden na 1392, minstens 97 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Mechteld de Broechoven: . Mechteld is overleden omstreeks 1406. Mechteld trouwde met Nycholaus van den Laer.
II. Reijner Gerardus [Reijner] (Reynkinus | Reintje) van Broechoven, geboren omstreeks 1325 in Tilburg? (zie 595424).
III. Henricus (Hendrick) van Broechoven: , geboren vr 1346. Hendrick is overleden omstreeks 1408, minstens 62 jaar oud.
eigenaar van:
Verkreeg in 1369 een hoeve te Tilburg in Oerle en kocht in 1402 een hoeve " het tgoet te Aesvoert" te Hilvarenbeek.
Ook bezat hij goederen in Udenhout, waarvan zijn vrouw de helft als huwelijksgift had ontvangen van haar vader. Deze goederen waren verpacht aan Lambertus van der Ryt.
overleden:
tussen 1405 en 1410
Hendrick trouwde vr 1369 met Katharina Joannes van Zonne.
IV. Gerardus Gerardus de Broechoven: , geboren vr 1346. Gerardus is overleden na 1410, minstens 64 jaar oud.
eigenaar van:
Gegoed te Tilburg. Bezat ondermeer een huis aan den Heuvel, dat hij met andere bezittingen overdroeg aan Gerardus van Arle de man van Katharina van Broechoven de dochter van zijn broer Reyneer van Broechoven.
V. Arnoldus Gerit van Broeckhoven: , geboren vr 1346. Arnoldus is overleden omstreeks 1411, minstens 65 jaar oud. Arnoldus trouwde met Katheline Nouden.
1190852 Steven van de Amelvoirt van Tilborch, geboren omstreeks 1310 in Tilburg?.
Hij trouwde met
1190853 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Godevaert Steven van de Amervoirt van Tilborch: . Godevaert begon een relatie met Godele van Andel.
II. Henrick Sthevensoen van de Amelvoert: .
III. Jan Steven (Jan) van de Amervoirt van Tilborch, geboren omstreeks 1340 in Tilburg? (zie 595426).
1190854 Daneel (Cort Daneel) Aerts, geboren omstreeks 1315 in Tilburg?.
Hij trouwde met
1190855 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Heijlwich Cort Daneels Aerts, geboren omstreeks 1345 in Tilburg? (zie 595427).
1190856 Jan Sterts, geboren omstreeks 1300 in Tilburg?.
Beroep:
hoefsmid
Hij trouwde met
1190857 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Niclaes Jan Sterts, geboren omstreeks 1330 in Tilburg? (zie 595428).
II. Peter Jan Sterts: , geboren omstreeks 1345. Peter begon een relatie met NN.
pic5741b.jpg
58 Familiewapen Cranendonck
1468160 Roelof Cranendonck Van Emmichoven (afb. 58), geboren omstreeks 1330 in Maarheze. Roelof is overleden na 1388 in Maarheeze, minstens 58 jaar oud.
Beroep:
pastoor (van Marheeze)
Toelichting:
Zijn wapen (na hem ook door de Cranendoncks van IJsselmonde gebruikt) is samengesteld uit het wapen van Horne (de grootvader van Willem II was Engelbert van Horne: 3 jachthoorns) gecombineerd met het wapen van Emmichoven uit het land van Altena (2 afgewende zalmen).
Hij begon een relatie met
1468161 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Roelofsz Cranendonck, geboren omstreeks 1380 in Dordrecht (zie 734080).
2381568 Jan Hermanszn van Boerden, geboren omstreeks 1320 in Tilburg?. Jan is overleden vr 1384, ten hoogste 64 jaar oud.
Hij begon een relatie met
2381569 NN Blijkens.
Kinderen uit deze relatie:
I. Hendrick Jan Herman van Boerden | Beurden: . Hendrick is overleden vr 24 januari 1446. Hendrick trouwde met Mechteld Aert Starts.
II. Gooswijn Jan Herman van Boerden: . Gooswijn trouwde met Catharina Hendrick sBeren | de Beer | Conen.
III. Wouter Jan Herman van Boerden: .
IV. Herman Jan Herman (Herman Janszn) van Boerden, geboren omstreeks 1337 in Tilburg (zie 1190784).
2381600 Jacob Hessel Snabbe, geboren omstreeks 1320 in Udenhout?. Jacob is overleden vr 1380, ten hoogste 60 jaar oud.
overleden:
tussen 1364 en 1380
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1344 met de ongeveer 24-jarige
2381601 Aleyt NN, geboren omstreeks 1320 in Udenhout?. Aleyt is overleden na 1380, minstens 60 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hessel die oude Snabbe: .
II. Soffye Jacop Hessels: . Soffye is overleden omstreeks 1380.
III. Liesbeth Jacop Hessels: .
IV. Jan Betten Smoelneers, geboren omstreeks 1345 in Udenhout (zie 1190800).
V. Hessel Jacobssoen (jr) Snabbe: , geboren omstreeks 1345. Hessel trouwde met Margriet Willems van den Staeck | van den Stake. Margriet is geboren omstreeks 1345.
2381696 Walterus (Wouter) Bac van Baescot, geboren omstreeks 1250. Wouter is overleden na 27 december 1309, minstens 59 jaar oud.
Toelichting:
Broekhoven is een van de oudste namen die we kennen in Tilburg. Op 27 december 1309 heeft Walterus Bac van Baescot aan zijn zoon Willelmus overgedragen de antiqua bona de Broechoven. Dat hier over antiqua bona, de oude goederen, wordt gesproken, duidt erop dat Broechoven al langer bestond. Het goed Broechoven was een huis of hof, al dan niet omgeven met een wal en een gracht en verbonden met een of meer daaraan gelegen hoeven. Het goed, dat steeds allodiaal bezit is gebleven en nooit aan de hertog van Brabant werd overgedragen, bleef tot in de 16e eeuw in bezit van het geslacht Van Broechoven. Jonffr. Beatrijs van Broechoven, die ook tot het huis te Broechoven behorende drie hoeven bezat, trouwt voor 1494 met Joncheer Gerbrand van Coulster (> Van de Coulsterstraat). Zij overleed in 1532. [bron: http://www.geheugenvantilburg.nl/component/option,com_straten/Itemid,43/task,view/id,240/]
Hij trouwde met
2381697 [waarschijnlijk] NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Gerardus van Broechoven, geboren omstreeks 1276 in Diessen (zie 1190848).
II. Wilhelmus van Broechoven: , geboren omstreeks 1285. Wilhelmus is overleden omstreeks 1346, ongeveer 61 jaar oud.
Toelichting:
Tot de 11e eeuw waren de landsheren hier mogelijk de heren van Boxtel (-Randerode), waarna de heerlijkheid Tilburg overging op het geslacht der Giselberten (ca. 1160-ca. 1250). Na het (ogenschijnlijk) verdwijnen van de Giselberten kwam een deel van de heerlijkheid in bezit van de hertog van Brabant, die het in leen uitgaf aan leden van het geslacht Bac, voorzover deze niet reeds bepaalde delen als allodiaal goed bezaten.Net als land konden de hertog of de heren ook hun gruitrechten aan steden of personen verpachten, die hierdoor dan het alleenrecht bezaten tot het leveren van gruit. Zo had hertogin Johanna het gruitrecht van Tilburg verpacht aan Johannes de Jode. In een Bossche schepenakte van 1 februari 1395 beloven zeven aanzienlijke inwoners van Tilburg en Goirle aan deze Johannes een zekere som te betalen waarop deze afstand doet van de gruit, dat in deze akte wordt aangeduidt als maheria villarum de Tilborch et de Goerle et totius jurisdictionis dicte dincbanc de Tilborch et de Goerle.Uit twee akten (van 1347 en 1350) blijkt echter duidelijk dat het gruitrecht (fermenteit, d.w.z. de gruittol) vr die tijd nog in handen was van Willem Bac van Broeckhoven (overleden tussen 1342-1350), die in de eerste akte (1347) wordt aangeduidt als "Wilhelmi Fermentatoris" (de gruiter) en in 1350 als "Wilhelmi quondam dicti Gruyter". Deze Willem van Broeckhoven had het "Oude Goet van Broeckhoven" verkregen van zijn vader Walterus Bac van Baescot. Hieruit mogen we gevoeglijk concluderen dat dat Gagelveldt en de Gagelvelden deel uitmaakten van het Oude Goet van Broeckhoven. Bron: Trommelen, J.R.O. & M.P.E./Tilburgse toponiemen in de 16e eeuw
[bron: http://www.patrickcoolen.demon.nl/OtherFamilyLinesReijnen.htm]
Wilhelmus trouwde met Heylwigis. Zij is overleden omstreeks 1383.
III. Johannes Walteris (Jan) Bac van Broechoven: , geboren omstreeks 1290. Jan is overleden vr 1369, ten hoogste 79 jaar oud.
url:
http://www.cuci.nl/~mierlo/kwartierstaat/jochem.htm#27265216
Jan begon een relatie met NN.
2936320 [waarschijnlijk] Diederik van Cranendonck, geboren omstreeks 1305 in Maarheze, Cranendonck. Diederik is overleden vr 20 juli 1343, ten hoogste 38 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Dirk_van_Cranendonck
Diederik trouwde (2) met Aleid van Horne (geb. ±1320).
Hij trouwde (1) met
2936321 [waarschijnlijk] NN Roelofs van Emmichoven, geboren omstreeks 1305 in Maarheze.
Kind uit dit huwelijk:
I. [waarschijnlijk] Roelof Cranendonck Van Emmichoven, geboren omstreeks 1330 in Maarheze (zie 1468160).
4763136 Herman van Boerden, geboren omstreeks 1280 in Tilburg?.
Toelichting:
De familie Boerden was in de periode 1280 tot en ongeveer 1500 een vooraanstaande familie uit Tilburg en omstreken. Nazaten van de stamvader Herman van Boerden (1280-) trouwde met andere bekende families als de familie Pulskens, de familie Vrancken, Reijnen van Broeckhoven en de familie Smolders. [bron: http://www.patrickcoolen.demon.nl/OtherFamilyLinesvanBoerden.htm]
Hij begon een relatie met
4763137 NN Blijkens.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Hermanszn van Boerden, geboren omstreeks 1320 in Tilburg? (zie 2381568).
4763200 Hessel Jacob Snabbe, geboren omstreeks 1290 in Udenhout?. Hessel is overleden na 1344, minstens 54 jaar oud.
koop/verkoop:
1179 f.361 donderdag na Oculi 1392
Hessel Snabbe verkoopt aan Wouter van Oekel een cijns van 40 schillingen uit 1 buunder beemd in die Riedonc in Udenhout tussen Hubrecht Piggen en Willem Hadewighensoen.
(de beemd is belast met 1 oude grote hertogcijns)
1179 f.470 donderdag na het octaaf van Petrus en Paulus 1392
Hessel Snabbe verkoopt aan Engbrecht vanden Eijnde een pacht van 1.2 mud rog uit een buunder beemd in de Riedonc (in Udenhout) in de parochie Osterwijc tussen Willem Hadewigen en Hubrecht Piggen
(de beemd is belast met 1 oude grote hertogcijns)
overleden:
voor 11-03-1364
pacht:
In 1340/1344 wordt "Hesselo Snabbe" vermeld in het Cijnsboek van de Hertog voor de Meijerij van ’s-Hertogenbosch. [bron: http://www.xs4all.nl/~kvenjb/Bos/snabbe_hessel_BAEDEJFCIC.htm]
url:
http://home.planet.nl/~edelbroe/Kwartier1_bestanden/gd-hoofd.htm#ID2134
http://users.telenet.be/henk.coolen/index.htm?genealogie/genealogie_front_NL.htm&5
http://gw2.geneanet.org/index.php3?b=lindo&lang=nl&m=D&p=hessel%2Bjacob&n=snabbe&v=20&t=L&bd=0&color=
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1315 met
4763201 NN.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Godelde Hessel Snabbe: . Godelde trouwde met Godevaert Stevens (Goijaert) van den Amervoert. Goijaert is geboren omstreeks 1395, zoon van Steven Jans van de Amervoirt (zie 595427,I) en Kathelijn Goeswijn Henrick van den Boerden. Goijaert is overleden na 24 augustus 1418, minstens 23 jaar oud.
pacht:
RHC Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.143, microfiche 1-A11, folium 4v, aktenr. 40, 24-08-1418.
Op 24-08-1418 droeg Godevaert Stevens van den Amervoert, man van Godelde, over aan zijn zwager Bruijsten van Andel een erfpacht van 1/2 mud rogge, hem aangekomen van zijn schoonvader Hessel Snabbe, gaande uit een erfpacht van 5 mud rogge, te leveren met lichtmis, gaande uit goederen van Hessel Snabbe in Oisterwijk in Udenhout, aan een zijde van de straat naar Oisterwijk en naar Haaren, zoals in schepenbrieven van Oisterwijk.
(Tilburg, Oud Rechterlijk Archief Oisterwijk, inv.nr.144, microfiche 4-E9, f.99-5, aktenr. 570, 28-06-1423.) Op 28-06-1423 gaf Bruusten van Andel uit aan Aert van Acht nzvw Berijs Zaeften twee stukken land in Berkel nabij de kapel, een hiervan naast kvw Hessello Goebels en naast Elisabeth Stevens, en een naast eertijds heer van Dussel en naast genoemde kvw Hessello, welke twee stukken Godevaert Stevens van den Amervoert kocht voor schepenen van ’s-Hertogenbosch, van kvw Gobelen van den Berghe, 1. Jan, 2. Peter, 3. Gobel, 4. Henrick Gobelens van den Berghe, 5. wijlen Weijndelmoede, van haar een dochter Beele, verwekt door wijlen Hubrecht Carnauwe, 6. Kathelijn, gehuwd met Gherijt Neve, voor een erfpacht van 7 lopen rogge met lichtmis te leveren; op te geven met drievoudige pacht.
II. Jacob Hessel Snabbe, geboren omstreeks 1320 in Udenhout? (zie 2381600).
4763392 Walterus Bac, geboren omstreeks 1212 in Tilburg?.
Hij begon een relatie met
4763393 NN.
Kinderen uit deze relatie:
I. Walterus (Wouter) Bac van Baescot, geboren omstreeks 1250 (zie 2381696).
II. Arnold Berthout [van Tilborch] Bac: , geboren omstreeks 1260. Arnold is overleden vr 1355, ten hoogste 95 jaar oud. Arnold trouwde met NN.
5872640 Willem II van Cranendonck, geboren omstreeks 1275 in Maarheze, Cranendonck, Noord-Brabant. Willem is overleden vr 1321 in Maarheze, Cranendonck, Noord-Brabant, ten hoogste 46 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_II_van_Cranendonck
Hij trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1298 in Esloo, Limburg met de ongeveer 18-jarige
5872641 Elisabeth van Stei(j)n | van Steyn, geboren omstreeks 1280 in Stein, Limburg. Elisabeth is overleden na 1323, minstens 43 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Diederik van Cranendonck, geboren omstreeks 1305 in Maarheze, Cranendonck (zie 2936320).
5872642 Roelof van Emmichoven, geboren omstreeks 1260. Roelof is overleden na 1325, minstens 65 jaar oud.
Hij begon een relatie met
5872643 NN.
Kind uit deze relatie:
I. NN Roelofs van Emmichoven, geboren omstreeks 1305 in Maarheze (zie 2936321).
9526400 Jacob Snabbe, geboren omstreeks 1260 in Udenhout?.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1285 met
9526401 NN.
Kind uit dit huwelijk:
I. Hessel Jacob Snabbe, geboren omstreeks 1290 in Udenhout? (zie 4763200).
9526784 Arnoldus (Arnt) Bac, geboren omstreeks 1180.
url:
http://www.pieternell.nl/GDP/pieternellABFDGF.htm#15365
http://www.anneke-huijskens-luijten.nl/Laura%20Verhoeven.htm
Hij trouwde met
9526785 NN Berthouts.
url:
http://www.marcoburgman.nl/
Kind uit dit huwelijk:
I. Walterus Bac, geboren omstreeks 1212 in Tilburg? (zie 4763392).
11745280 Willem I van Cranendonck, geboren omstreeks 1243 in Maarheze, Cranendonck, Noord-Brabant. Willem is overleden omstreeks 1285, ongeveer 42 jaar oud.
overlijden:
tussen 14 november 1282 en 1289
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Willem_I_van_Cranendonck
Hij trouwde met
11745281 Katharina van Kessel, geboren omstreeks 1245. Katharina is overleden in 1306, ongeveer 61 jaar oud.
Kind uit dit huwelijk:
I. Willem II van Cranendonck, geboren omstreeks 1275 in Maarheze, Cranendonck, Noord-Brabant (zie 5872640).
11745282 Arnold III van Stei(j)n, geboren omstreeks 1250 in Stein, Limburg. Arnold is overleden in 1323, ongeveer 73 jaar oud.
geboorte:
Volgens 1 bron zou de moeder Elisabeth van Limburg zijn. Zijn vrouw wordt echter ook wel Elisabeth genoemd, dus waarschijnlijk is dat niet juist (probleem met de nummering) [bron: http://www.genealogieonline.nl/genealogie-boger/I2696.php]
Hij trouwde met
11745283 Maria | Elisabeth van Valkenburg | van Valkenborch, geboren omstreeks 1255 in Hoogeloon, Hapert en Casteren.
geboorte:
Mogelijk een dochter van Johanna Aleidis van Loon
url:
http://www.genealogieonline.nl/genealogie-boger/I2697.php
http://www.boger.nl/genea/links/mick-grote.pdf
http://www.wendrich.info/gen/index.html
http://www.familytreelegends.com/trees/grrtje/5/data/25508
http://stamboom.fam-vanaalderen.nl/oude-database/JIIG.html
http://www.btwilschut.nl/hinnen/hinnentotaal.php?p=2927&serie=-1&zender=&biomode=kort&totalhits=&geklikt=&zan=&zvn=&san=&svn=
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arnold IV van Stei(j)n: .
II. Elisabeth van Stei(j)n | van Steyn, geboren omstreeks 1280 in Stein, Limburg (zie 5872641).
11745284 Stans van Emmichoven, geboren omstreeks 1230.
Hij begon een relatie met
11745285 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Roelof van Emmichoven, geboren omstreeks 1260 (zie 5872642).
19053568 Wouter Arnt Bac van Nole.
url:
http://www.patrickcoolen.demon.nl/OtherFamilyLinesvanWijflit.htm
Hij begon een relatie met
19053569 Gertruud (Gertrudis) NN.
Kind uit deze relatie:
I. Arnoldus (Arnt) Bac, geboren omstreeks 1180 (zie 9526784).
19053570 Waltherus (Walther VI) Berthouts, geboren omstreeks 1180. Walther VI is overleden op 10 april 1243, ongeveer 63 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1220 met de ongeveer 15-jarige
19053571 Adelheid van Edingen | van Enghien, geboren omstreeks 1205. Adelheid is overleden omstreeks 1245, ongeveer 40 jaar oud.
url:
http://mypages.allwest.com/~rognan/genealogy/pafgCCHD.htm#64665
Kinderen uit dit huwelijk:
I. NN Berthouts (zie 9526785).
II. Wouter VII | Walter VII (Gauthier) van Berthout van Mechelen: , geboren omstreeks 1220. Gauthier is overleden op 9 juni 1288, ongeveer 68 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Berthout
Gauthier trouwde, ongeveer 18 jaar oud, omstreeks 1238 met Maria van Auvergne, ongeveer 13 jaar oud. Maria is geboren in 1225, dochter van Willem X van Auvergne en Adelheid van Brabant. Maria is overleden op 19 mei 1280, 54 of 55 jaar oud.
23490560 Engelbert van Horne, geboren omstreeks 1195. Engelbert is overleden omstreeks 1267, ongeveer 72 jaar oud.
overlijden:
tussen 1264 en 1271
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_van_Horne_(1242)
Engelbert trouwde (2), ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1250 met Catharina van Benthem (geb. ±1230), ongeveer 20 jaar oud.
Hij trouwde (1), ongeveer 40 jaar oud, omstreeks 1235 met de ongeveer 25-jarige
23490561 [misschien] Ermegard van Mierloo, geboren omstreeks 1210.
Kind uit dit huwelijk:
I. [moeder:misschien] Willem I van Cranendonck, geboren omstreeks 1243 in Maarheze, Cranendonck, Noord-Brabant (zie 11745280).
23490562 Willem van Kessel, geboren omstreeks 1210. Willem is overleden op 14 september 1260, ongeveer 50 jaar oud.
Hij begon een relatie met
23490563 NN.
Kind uit deze relatie:
I. Katharina van Kessel, geboren omstreeks 1245 (zie 11745281).
23490564 Arnold II van Stei(j)n, geboren omstreeks 1215. Arnold is overleden na 1274, minstens 59 jaar oud. Arnold is weduwnaar van [niet onmogelijk] Elisabeth van Limburg.
Hij trouwde (2), ongeveer 21 jaar oud, omstreeks 1236 met [waarschijnlijk] de ongeveer 16-jarige
23490565 [waarschijnlijk] Margareta van Grimbergen, geboren omstreeks 1220.
Kind uit dit huwelijk:
I. [moeder:waarschijnlijk] Arnold III van Stei(j)n, geboren omstreeks 1250 in Stein, Limburg (zie 11745282).
23490566 Dirk II van Valkenburg, geboren omstreeks 1225. Dirk is overleden op 15 oktober 1268 in Keulen, ongeveer 43 jaar oud.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heren_van_Valkenburg
Dirk trouwde (1), ongeveer 11 jaar oud, omstreeks 1236 met Margaretha van Gelre (±1210-1251), ongeveer 26 jaar oud. Dirk trouwde (3), ongeveer 29 jaar oud, omstreeks 1254 met Johanna Aleidis (Aleidis) van Loon (±1240-1275), ongeveer 14 jaar oud.
Hij trouwde (2), ongeveer 21 jaar oud, op 11 januari 1246 met de ongeveer 26-jarige
23490567 [waarschijnlijk] Bartha van Limburg-Munschau. Zij is gedoopt omstreeks 1220. Bartha is overleden op 20 april 1254, ongeveer 34 jaar oud.
geboorte:
mogelijk zijn de ouders
Gerhard II van Kirburg-Dhaun
en
Agnes van Wittelsbach
url:
http://www.rijerkerk.net/datCDC.htm
http://www.feringa.nl/jan.htm#BM17836
http://www.genealogieonline.nl/genealogie-boger/I2701.php
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Isabella Elisabeth (Elisabeth) van Valkenburg | van Kleef: , geboren omstreeks 1248. Elisabeth is overleden omstreeks 1277, ongeveer 29 jaar oud. Elisabeth trouwde, ongeveer 17 jaar oud, in 1265 met Engelbert I van der Marck, ongeveer 29 jaar oud. Engelbert is geboren omstreeks 1236, zoon van Adolf I van Altena - Mark en Irmgard van Gelre. Engelbert is overleden op 16 november 1277, ongeveer 41 jaar oud. Engelbert is weduwnaar van Cunigonde van Blieskastel (±1220-±1264), met wie hij trouwde omstreeks 1251.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelbert_I_van_Mark
II. Beatrix van Valkenburg | van Kleef: , geboren omstreeks 1250. Beatrix is overleden op 17 oktober 1277, ongeveer 27 jaar oud. Beatrix trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 16 juni 1269 met Richard van Cornwall, 60 jaar oud. Richard is geboren op 5 januari 1209 in Winchester, zoon van Jan (John Lackland) van Engeland en Isabella van Angoulme. Richard is overleden op 2 april 1272 in Berkhampstead, 63 jaar oud. Richard is weduwnaar van Isabella Marshall (ovl. 1240), met wie hij trouwde in 1231. Richard is weduwnaar van Sancha van Provence (ovl. 1261), met wie hij trouwde in 1243.
url:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Richard_van_Cornwall
III. Walram (de Rossige) van Valkenburg: , geboren omstreeks 1254. de Rossige is overleden op 5 september 1302, ongeveer 48 jaar oud. Hij is begraven in Stittard [St. Martinus]. de Rossige trouwde, ten hoogste 21 jaar oud, vr 30 mei 1275 met Philippa van Gelre, ten hoogste 14 jaar oud. Philippa is geboren omstreeks 1261, dochter van Otto II {graaf} (de Lamme) van Gelre en Philippa van Dammartin. Philippa is overleden na 21 juni 1294, minstens 33 jaar oud.
IV. [moeder:waarschijnlijk] Maria | Elisabeth van Valkenburg | van Valkenborch, geboren omstreeks 1255 in Hoogeloon, Hapert en Casteren (zie 11745283).
Vorige pagina Volgende pagina       Herstel Frames (mogelijk in nieuw venster; sluit dan dit venster) Index (in apart venster)


[1-15] [16-31] [32-63] [64-123] [128-243] [256-483] [512-961] [1024-1921] [2048-7681] [8448-24691] [33792-183521] [270400-734081] [1084104-23490567] [38107140-187924543] [304857120-751698175] [1219428488-1503396347] [2438856976-3006792693] [4877713952-6013585385] [9755427904-12027170771] [19510855812-24054341543] [39021711624-48108682851] [78043423248-96217365631] [156086846501-384869460227] [624347386008-6157911362689] [9989558176128-79916468938257] [159832930818208-654675713537880065] [1309351369278505028-5237405485786726401] [Index]
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 03-02-2010 21:41 door J. Waterreus opmerkingen graag in het Gastenboek
www.000webhost.com