Kwartierstaat van Jan Jacob Waterreus
 

man

vrouw

Klik op een naam voor link naar tekst.


info
Gegenereerd door J. Waterreus

Herstel frames


Overzicht

start

Versie met kinderen
(dit venster)


Tekstversie
(nieuw venster)


Alternatieve Geni versie
(dit venster)

D  Waterreus

T  Waterreus

N N

J  Waterreus

D  Pieters

N  Pieters

A  van Schelde

T  Waterreus

N N

E  van de Moezel

T  Dircks

L  van NeustriŽ

B  van Keulen | van Soissons

T  Dirkse

J  Waterreus

NN

N N

E  van Frankrijk

J  van der Lelij | Lely

L  van Frankrijk

Richemeres

M  vd Lelij | Lely | Lelie

E  van de Elzas

L  van Frankrijk

G  van Frankrijk

A  van Schelde

L  Gilles | Jilles

NN

G  NN

T  Waterreus

A  d'Alsace | van de Elzas

d  d Merovingen |v NeustriŽ

B  van Keulen | van Soissons

E  van der Doorn | Dooren

G  in de Maasgouw

S  van AustrasiŽ

C  der Franken

A  van der Doorn | Dooren

G  id Maasgouw |v d Darnau

B  v AustrasiŽ |v Bourgogne

R  v AustrasiŽ |v NeustriŽ |v..

C  der Merovingen

M  van Frankrijk

NN

NN

I  NN

C  der Merovingen

B  van ThŁringen

D  van der Doorn

L  van Frankrijk

C  der Merovingen

J  Waterreus

C  der Merovingen

V  der Franken

M  N N

L  v Beieren |v Midden-Franci..

I  van Haspengouw | Hesbaye

B  van AquitaniŽ

B  NN

R  v Henegouwen |v Lotharingen

Gondebaldo

A  Maartens | Maertens

I  van Haspengouw

G  van Gascogne

R  van BourgondiŽ

N N

NN

C  der Merovingen

NN

A  Sas

L  d'Alsace |v Nordgau | Etic..

H  van ThŁringen

J  Sas

L  d'Alsace | van Sundgau

I  v Lotharingen | Karolinger

O  van AquitaniŽ

H  van ThŁringen

M  Sas

M  Willemsdr

H  van Tours

E  van de Elzas

C  der Merovingen

W  van der Specke

NN

M  Bos

C  van der Lelij | Lely

H  van de Wormsgau

L  Waterreus

J  (van der) Lubbe

D  van der Specke

B  d'Ardennes

J  van der Lelij | Lely

L  d'Alsace |v Nordgau | Etic..

C  (van der) Lubbe

N N

F  d'Ardennes | van Cambrai

N N

G  van Parijs

E  van de Elzas | van Tours

P    Lubbe | Libbe | Lubantsz

N N

D  van der Specke

C  Ostrogoth

R  van der Lelij | Lely

E  van de Elzas

O  van AquitaniŽ

C  (van der) Lubbe

N N

D  van der Specke

A  van Waterland

G  N N

G  Eticonides | van AustrasiŽ

N N

W  van der Speck

N  Luutgardensdr

B  Waterland | Waterlant

B  d'Ardennes

L  Gilles | Jilles

A  van Morvois d'Alsace

C  van der Speck

N N

N N

B  d'Ardennes

N N

J  (van der) Lubbe | Libbe

L  van der Lelij | Lely

K  Martel

J  van der Speck | Verspeck

N  N N

S  d'Ardennes

C  Ostrogoth

C  vd Lee | Lelij | Leelij | ..

K  van Frankrijk

N N

NN

Cloderic

L  van Staveren

M  Henderie

R  van Morvois | van AustrasiŽ

C  van Tier

D  van der Speck | Verspeck

S  van AustrasiŽ

Munderic

A  van Staveren | Stavoren

NN

D  N N

D  van AustrasiŽ

NN

N  van Staveren

NN

K  Dircxs(s)dr

A  van AustrasiŽ

I  NN

Mummolin | Nomble

A  Pauls

N N

M  NN

Florentin

C  (van der) Lubbe

NN

Bodogisel | Boggis

W  Keij

Artemie

A  van Metz

A  van Siluria

N  Drusus

J  Keij

d'Maurilion

Chrodoare

M  van Seluria

T  van Germanicus

L  Keij [Looijesteijn]

N N

d'Angouleme

B  van Thuringen

Jozua

J  Genuissa

A  Minor

N N

NN

Aminadab

V  Messelina

T  Keij [Looijesteijn]

G  Ruijchrock

NN

Ferrolus

NN

P  N N

J  Ruijchrock

T  Ferreolus [van Rome]

F  Syagrius

Catheloys

C  van Camulod

Lear | Llyr

M  Philipsdr

J  Ruijchrock

N N

T  Ferreolus [van Narbonne]

P  Syagria

Manael

L  Mawr

B  van Siluria

N N

J  Ruijchrock

N N

P  Avitus | van Rome

NN

Titurel

NN

Eurgen

NN

Penardim

D  N N

Boaz

NN

Gladys

A  der Karolingen

Penardum

A  Ruijchrock

F  van Auvergne I van Schelde

Frotmund

NN

J  van Arimathea

G  N N

F  van Tournai

N  van Septimaniť

A  NN

J  van der Lubbe (de Jonge)

C  Gerijtsdr | Gerritsdr

C  Harpersz | uitten Broick

C  van Tournai

G  der Franken

NN

N N

H  Claesz | uitten Broick

A  van Schelde

S  van Tournai

A  der Franken

NN

Basina I

A  Ruijchrock

d  Harperszn | uiten Broeck |..

A  NN | uyter Voirt

Cloderic

H  Andriesz | uyter Voort

A  van Scheldt

D  van Montfaucon | van Keulen

A  Hubrechtsdr

NN

O  van Saksen

NN

R  in de Betuwe

H  Dirckse | Dircxz [Uijtenbr..

T  Ruijchrock

NN

O  von Schwaben

C  der Merovingen

N  in de Betuwe

M  Harpertsdr | Herpersdr [va..

P  van Herstal

C  NN

B  van Keulen | van Soissons

H  NN

N N

K  Martel

J  Cornelisdr

K  van Haspengau

W  van Lombardije

F  Jorisz

A  NN

K  NN

A  der Franken

R  van Henegouwen

N  Florendr

A  der Franken

N N

P  van Landen

G  van Beieren

NN

C  in 't Weer

NN

B  Ruijchrock

C  in 't Weer

G  van Beieren

N N

Wacchon | Waccho

C  in 't Weer

J  N N

W  van Lombardije

C  der Merovingen

J  Jansz

B  van Landen

Austricuse | Ostrogotha

T  der Merovingen

Evo

S  Jansdr

N N

NN

P  de Korte

N N

T  der Merovingen

NN

A  in 't Weer

T  der Merovingen

S  van BourgondiŽ

J  Sas

G  van AquitaniŽ

D  NN

S  van BourgondiŽ

T  van de Ostrogoten

C  Sas

I  van Nijvel

W  van Lombardije

T  van de Ostrogoten

N N

J  Moijenkindt

I  NN

NN

D  Moijenkindt

R  v Haspengau |i d Betuwe

G  van Beieren

C  Sas

Bodilon

G  Moijenkindt | Moeijenkind

N N

O  van Looz | van Loon

T  van Beieren

J  van der Lubbe

Guerin | Gerwin

N N

N  van Vliermal

G  van Beieren

W  van Lombardije

L  van Treves

Sigrade

B  Moijenkindt | Moeijenkind

NN

Gunzie | Kunzie

W  N N

G  van Friuli

C  van Tier

T  van Beieren

W  Hoogduin

E  Wollebrantsdr | Willebrant..

G  van Friuli

T  van Beieren

H  Duijnmeijer | Hoogduijn

N N

NN

W  van Beieren

G  NN

N N

G  van Frioul

K  de Grote

F  van Salzburg

L  Duinmeijer | Hoogduijn

G  van Beieren

A  N N

R  van Friuli

A  der Karolingen

M  Andriesdr [van Galoijs]

W  van Lombardije

M  van Laon

N N

B  van Landen

d  d Merovingen |v NeustriŽ

A  Genits | Geniets

C  der Merovingen

T  Waterreus

J  van Genits

A  Genits | Geniets de Jonge

H  van Zandwijk

C  van Laon

T  der Merovingen

N  NN

E  de Rantere

S  van Cassiopijn

N  van Cassiopijn

G  van Zandwijk | Santwijck

B  NN

L  van Frankrijk

T  Cassiopijn

N N

B  van PrŁm | van AustrasiŽ

D  Cassiopijn

N  Greuier

H  van Zandwijk | Santwijck

N  van Henegouwen

A  der Karolingen

F  Genits | Geniets

J  Domisdr

H  N N

C  NN

M  van Genits

H  N N

B  van Landen

A  Lamortius

N N

Z  van Zandwijk | Santwijck

B  van Laon

W  N N

K  van West-FranciŽ

H  v AquitaniŽ |v AustrasiŽ

C  Cassiopijn

R  Woutersz

G  NN

A  v AquitaniŽ |v AustrasiŽ

W  Rutgersz

N N

H  van de Vinzgouw

NN

M  Woutersdr

M  N N

I  van AllemaniŽ

H  v Echternach |v AquitaniŽ

N N

C  van Zandwijk | Santwijck

W  van Beieren | der Welfen

B  van Thurgau

M  van Genits

E  van Santwijck | Zandwijk

J  Welf [van Bavaria]

W  van Altdorf

A  van Thurgau

G  N N

G  van Echternach

N N

J  van der Lubbe

H  v Lorraine |v Lotharingen

E  van Saksen

S  van NeustriŽ

M  Gerardsz

P  N N

I  van Nagolzgau

T  van Oeren

C  der Merovingen

N N

P  oude Pietersz

H  van Orleans

T  van Septimania

I  van Oeren

d  d Merovingen |v NeustriŽ

E  Melisdr

N N

O  van Orleans

D  van Ripuarien

R  v Neustrie |v AustrasiŽ

B  NN

H  van Asch

C  Pietersz

W  van Orleans

A  NN

R  v AustrasiŽ |v NeustriŽ |v..

U  van Asch

A  N N

U  van Radbods

N N

M  Adamsdr

E  van Orleans

C  Cornelisz

W  van Berthout

N N

B  van Parijs

A  van Berthout

R  N N

L  van Parijs

K  de Grote

W  Berthouts van Mechelen

A  van Bocholt?

A  Reijersdr

E  van Parijs

A  NN

G  van GuÓnes?

N N

G  van AquitaniŽ

H  NN

L  Claesdr

E  van Looz

J  op de Drift

R  van Amies

G  (op) de Drift

B  van Amiens | van Metz

J  Driftman | Uptedrift

N N

NN

N N

R  van Bourgondie | van Metz

M  Driftman | Uptedrift

B  van Arles

P  N N

H  van Tetrode

R  van Arles

G  van der Plas

B  Pietersdr

A  van Tetrode

E  NN

A  Waterreus

C  van der Plas

N N

W  van Tetrode

NN

W  van Beieren | der Welfen

N N

A  van Tetrode

N N

A  van BourgondiŽ

K  v Beieren |v Argengau |d W..

G  van der Plas

W  van Tetrode

J  Dietwaer v Wijck | Uter Wi..

E  van Saksen

G  N N

J  van Tetrode

N N

K  van Auxerre | der Welfen

P  Gerritsdr

J  van Tetrode

NN

H  van Tours

N N

W  Tetroe | van Tetrode

NN

A  van Tours

J  van der Lubbe

A  van Auxerre

J  Tetroe | van Tetterode

A  Willemsdr

A  van Morvois d'Alsace

L  v Tetroo | Tetterode | Tet..

N N

E  van Friuli | van Friaul

B  van der Plas

M  N N

J  van Friuli

J  v Tetroo | Tetterode | Tet..

G  van FranciŽ | der Franken

J  van Rijn

A  van Rhijn | Rijn

E  van Friuli | van Friaul

N N

A  von Cysoing

D  van Tetrode

B  van Saksen

G  van FranciŽ | der Franken

T  N N

B  van Namen

S  NN

I  Theodori

F  NN

N N

R  van Namen

B  IJsbrants(dr)

R  v Henegouwen |v Lotharingen

J  N N

S  van Lotharingen

A  van Namen

J  van Tongeren | Tongerlo

D  Quant

J  Baertsz

H  v Lorraine |v Lotharingen

J  van Tongeren | Tongerlo

N N

G  Baertszz

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

K  van West-FranciŽ

N N

E  Gerritsz [Vinckensteijn]

N  NN

E  v Verdun |v Lotharingen

N  der Franken

L  van West-FranciŽ

B  van Parijs

C  Vinckensteijn

NN

K  van Frankrijk

E  van Orleans

E  van Parijs

J  van Tongeren

E  van Vinckesteijn

C  Cornelisdr

I  van Frankrijk

A  NN

J  [van] Vinckesteyn | Vincke..

NN

B  v Parijs v AugoulÍme Perig..

A  Heyndricksdr

A  van Parijs

B  van Parijs

M  v Vinckesteijn | Vinckenst..

N  van Parijs

S  van Parijs

W  Berthouts van Mechelen

J  N N

L  van West-FranciŽ

W  NN

W  Berthouts van Mechelen

A  van der Lubbe

P  Jans

K  v West-FranciŽ |v Bourgond..

M  van Tongeren

G  NN

N N

L  de Namur | van Namen

A  van Parijs

H  Weijers

W  van Oort

A  van Wessex

C  Weijers | Weyers | Waijers

M  van Oort

C  van Eijck

L  v West-FranciŽ |v Frankrijk

E  van Engeland | van Wessex

C  van Waal | van Wagt

J  van Eijck

E  of the Gaini

A  van Wessex

NN

∆  van Wessex

E  van Engeland | van Wessex

∆  van Wiltshire

O  van Wessex | van Wight

A  v Oord |v Noord |v Noort

A  van Dulken

W  van Engeland

A  van Dulken

A  van Bernicia

G  Jansdr

A  van Mercia

M  van Dulken | Dulkum

A  van Looz

E  van Mercia

A  van Wessex

K  d Lorraine |v Neder-Lothar..

A  Joriszn

E  van Wessex

E  van Lotharingen

A  Ariens

L  van Saksen

E  of the Gaini

A  van FranciŽ

L  Sybrantsen

O  van Saksen

P  van Duijnen

F  de Wit

O  van Billung

G  van Duijnen

L  de With

H  van Saksen

M  Gerritsdr

G  de Wit

NN

H  van Babenberg

A  Buckincks

P  van Duijnen

J  Jans

H  van Babenberg

E  van Friuli | van Friaul

S  van Troje

A  Buckincks

G  van Saksen

W  de Wit

I  van Friuli

B  van Troje

B  Verbunt | Buckincks

NN

M  de Wit

W  Dogger

D  van Ringelheim

G  van FranciŽ | der Franken

H  van Troje

NN

G  van Duijn | Duyn

NN

C  Maertense

A  Walichs [Dogger]

J  Waterreus

M  v Ringelheim v Westfalen

G  de Deen

H  van Troje

NN

A  Verbunt

R  van der Lelij | Lely

A  Jacobsdr

R  NN

L  van Lotharingen

Elesa

I  van Troje

NN

G  van de Wiel

M  van der Lelie | Lely

D  van Duijn | Duyn

G  van Lotharingen

C  van Wessex

H  van Troje

NN

C  van de Wiel

N  van Staveren

G  Verbunt

W  vd Wormsgau |v Auxerre

C  van Wessex

NN

S  van Troje

NN

H  Floren

J  Waterreus

A  van der Doorn | Dooren

G  van Friesland

C  van Wessex

NN

B  van Troje

NN

G  Smits

A  Waterreus

M  van der Doorn

G  van Friesland

C  van Wessex

NN

T  van Troje

NN

J  Smits

D  van der Doorn

A  Maartens | Maertens

D  van Holland

N N

C  van Wessex

NN

G  van Troje

NN

N N

J  Verbunt

D  van Holland

NN

R  van Sussex

Godwulf

NN

Z  Betten

J  van der Lubbe

d  v Holland | West-Friesland

N N

Audacer

C  van Wessex

C  van Angeln

Flocwald

NN

J  Huijben

A  Betten | Diercks

H  van der Lubbe

G  Hameland

B  van Vlaanderen

I  van Vlaanderen

C  van Wessex

C  van Mercia

Finn

NN

J  Huijben

A  NN

H  van Boerden

B  van der Plas

NN

C  van Wessex

NN

N  van Mercia

NN

Freothalaf

N  van Troje

M  Huijben

H  Betten

H  Peijmans

J  van Boerden

B  van Vlaanderen

NN

I  van Wessex

NN

NN

Frithuwald

NN

C  N N

J  Peijmans

H  van Boerden

N  Blijkens

K  van West-FranciŽ

E  van Wessex

NN

Woden | Oden | Woutan

NN

J  van der Doorn

A  Peijmans

NN

G  van Boerden | Beurden

N  Blijkens

J  Snabbe

J  van West-FranciŽ

E  van Wessex

N  van Sussex

Baeldaeg

Beltsa

L  Noten

K  NN

G  van Boerden

O  NN

H  Snabbe

E  van Orleans

E  van Kent (Wessex)

E  van Kent

Brond

Friege | Frea

S  de Looz van Rieneck

J  Verbunt | Verbund

N  Noten

P  van Boerden | van Beurden

H  NN

J  Snabbe

NN

J  van der Lubbe

E  van Wessex

A  van Northumberland

Frithogar

Nanna

N N

G  van Boerden

NN

J  Smoelneers

NN

W  Arnt Bac van Nole

A  van Holland | van Gent

A  van Vlaanderen

A  van Wessex

E  van Kent

Freawine

N  van Saksen

M  van Elderen

G  Smoelneers

A  NN

A  Bac

R  der Franken

Wig

NN

J  de Gruijter

G  van Boerden

A  d Molder | Smulders | Smol..

H  NN

G  NN

W  van Wight

Gewis

NN

J  Smolders

E  NN

A  van Wessex

Elsa

NN

L  Smolders

E  Gerit

W  Berthouts

J  van der Lubbe

C  Verbunt | Verbund

O  van Wessex

Elesa

NN

D  Leemans

J  sBeren v Belver | Beren |d..

O  van Wessex | van Wight

A  van Wessex

C  van der Doorn

E  van West-Saksen

NN

G  van Boerden

W  sBeren | de Beer

van NN

M  Noten

NN

J  sBeren | de Beer

E  NN

A  Mucill

H  van Vlaanderen

J  Waterreus

E  NN

E  of the Gaini

J  Laureijssen

M  Waterreus

G  sBeren | de Beer

G  Bey [Rode Gerit]

NN

M  Laureijssen

C  vd Lee | Lelij | Leelij | ..

D  van Holland

A  die Beer

G  Rode Gerit

H  van Vermandois

N N

NN

M  Rode Gerit

NN

H  van Vermandois | van Senlis

R  v Capet v FranciŽ |v Parijs

H  Brevelt

E  Nuwen

B  van Morvois

A  Brevelt

A  van Morvois

NN

A  van Vermandois

C  de Gruijter

A  Brevelt | Breevelt

R  v Capet v FranciŽ |v Parijs

G  van Oppijnen

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

R  v Parijs |v BourgondiŽ | C..

M  van Oppijnen

J  van der Lubbe

S  van Luxemburg | van Verdun

A  van Neustrie | Capet

A  van Tours

NN

K  van Frankrijk

A  van NeustriŽ

J  Schuurman

L  van Luxemburg

J  Schuurman

S  van Holland

E  van de Nordgau

J  Schuurman

M  van der Meulen

H  v Nordgau |v Lotharingen

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

H  Boogaerts

G  van Rieneck

L  van Lotharingen

J  Waterreus

A  von Rieneck | von Rheineck

M  Schuurman

K  van Frankrijk

M  Waterreus

B  van Blieskastel

B  van Saksen

D  van der Doorn

A  van Looz

H  van Saksen Billung

P  Waterreus

W  Bac

A  van Loon

H  van Saksen

P  van Duijnen

C  van Boerden

W  Bac van Baescot

A  von Rieneck | von Rheineck

B  van Saksen Billung

M  v Duijnen | Duynen | Duijn..

G  van Broechoven

NN

L  van Loon | Rieneck

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

M  van der Lelie | Lely

R  van Broechoven

NN

G  van Mainz

H  van Westerburg

R  van Broechoven

D  N N

A  van Mainz

P  Schuurman

O  van Saksen

K  van Frankrijk

E  van Logenahe

M  van der Doorn

K  Wijt

H  van Blieskastel

H  von Stade

G  van Wetterau

K  v Beieren |v Argengau |d W..

A  van der Doorn

S  vd Amelvoirt v Tilborch

R  van Broechoven

O  van Wetterau Konradijn

J  van Welf en Waiblingen

K  de Grote

C  Verbunt | Verbund

J  vd Amervoirt v Tilborch

G  van der Lubbe

H  van Stade

I  van Ezzo

A  van Tours

P  der Franken | van ItaliŽ

J  van der Lelij | Lely

NN

J  van der Doorn

H  van de Vinzgouw

G  van der Lely | Leylie

E  van de Amervoert

J  van Wetterau

B  van ItaliŽ

L  Gilles | Jilles

D  Aerts

P  d Franken |v Pťronne en St..

T  van Septimania

J  van der Lely | Leylie

H  Aerts

C  van der Doorn

F  van Metz | van Bliesgau

H  van Vermandois

K  van ItaliŽ

C  v ItaliŽ |v Toulouse |v Aq..

J  van Broechoven | Crillaerts

T  van der Meer

NN

V  van Metz

C  van Vermandois

P  van ItaliŽ

A  NN

P  Groenendijk | Groenedijk

E  van der Meer

B  van Trier

Liedgardis

C  Groenendijk | Groenedijk

NN

J  Sterts

T  Driedijk

N  Sterts

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

J  de Swart

T  Sterts

NN

J  Waterreus

G  v Bidgau |v Lotharingen

G  van Metz

J  de Swart

M  van Wijnen

M  Sterts

E  NN

J  van Broechoven

K  van Frankrijk

F  van Metz

M  van Wijnen

NN

G  van Looz | van Loon

G  v Verdun |v Lotharingen

F  van Metz

J  van Metz

F  de Swart

C  de Vos

R  van Broechoven

G  in de Metzgau

S  van Metz?

P  Kleijn | Kleyn

G  Crillaert

U  van Metz

H  v Egisheim |v d Nordgau

J  Kleijn

K  Wijt

G  van Lotharingen

F  van Metz

U  van Saksen

A  Reijnen

A  van Stadloon | Stadtloon

G  Crillaerts

H  van Saksen Billung

A  van der Doorn

M  Crillaerts

G  van den Heck

L  van Dagsburg

G  van Egisheim

M  van Saksen Billung

H  van Saksen

J  de Zwart

M  van der Doorn

E  NN

G  van den Heck

S  van Egisheim

H  van Westerburg

O  van Saksen

N  Berthouts

J  van der Lely | Leylie

D  Denijs | Denis

NN

NN

H  van Dagsburg

K  van ÷hningen

M  v Ringelheim v Westfalen

F  Pleijsier

C  van der Doorn

H  Denijs

L  von Schwaben

F  Pleijsier

C  van Roteren

NN

E  van Engeland | van Wessex

M  Joostendr

J  Roodere | van Roderen

J  van ÷hningen

J  van der Doorn

E  van Wessex | van Engeland

O  van Orleans

F  Pleijsier

C  Loose

A  van Bernicia

G  im Niederlahngau

H  Huighen

J  van Hees

H  v Egisheim |v d Nordgau

D  van Amerom

R  von Schwaben

U  im Lahngau

E  van Parijs

Skjoeldr

N  Huighen

G  van Heest

H  van Egisheim | van Dagsburg

C  Pleijsier

J  van Amerom

G  von Lotharingen

NN

F  Skjolddson

J  Pleunen

C  Leliveld

H  van Egisheim

H  van Dagsburg

S  van der Berg

NN

F  Fridleifsson

Gefion

C  van der Hoeck

A  van Dagsburg | van Egisheim

M  van Elname

S  van Luxemburg | van Verdun

J  van Amerom

H  von Schwaben

R  v Capet v FranciŽ |v Parijs

F  Frodasson

NN

P  van der Hoeck

A  v Metz |v Dagsburg |v Lune..

T  Pleijsier

N  van Moha

F  van Luxemburg

J  de Jong

I  von Schwaben

O  van Frankrijk

H  Fridleifsson

NN

N  Adriaens

H  v Nordgau |v Lotharingen

C  de Jong

R  im Sulichgau

I  van Frankrijk

A  van Tours

F  Havarsson

NN

C  den Ouden

E  van Edingen | dī Enghien

M  van der Vel

O  van Wetterau Konradijn

T  van Troyes

V  Frodasson

NN

A  den Ouden

W  Pleijsier

G  van Luxemburg

H  van Wetterau | von Kinzigau

O  Vermundsson

NN

J  Cornelis

K  van Luxemburg

C  van Vermandois

D  Olafsson

NN

W  Poot

N  van Salm

I  van Wetterau [van Gleiberg]

F  Dansson

D  Vermundsson

J  Poot

M  in de Avelgau

A  Ottarsson

F  Frodarsson

NN

H  Toornvliet

I  van Mezingau

G  v Bidgau |v Lotharingen

G  van Auvergne

E  Adilsson

O  de Machtige

F  Fridleifsson

NN

D  Metzelaar

G  van Bidgau

R  van Poitou-AquitaniŽ

L  van Frankrijk

I  Eysteinsson

Y  Helgasdotter

H  Frodarsson

NN

I  Metzelaar

U  van Metz

H  der Franken

B  Ingvarsson

NN

H  Halfdansdottir

H  van de Vandalen

NN

R  van Poitou-AquitaniŽ

I  van Haspengouw

I  Onundsson

NN

S  Frodasson

W  Bom

A  Metselaar

E  van Poitou | van AquitaniŽ

R  van Maine

O  Ingjaldson

NN

A  Bom

A  Meulendijck

M  van Dagsburg

W  van AquitaniŽ-Poitou

I  NN

A  van Maine

H  Olafsson

G  Algautsson

H  Frodarsson

NN

G  Meulendijck

E  van Engeland

B  NN

G  Halfdansson

S  Halfstansdotter

H  Halfdansson

A  Bom

D  Meulendijck

NN

G  Eystein

O  Gudrodsson

A  Eysteinsdotter

Radbard

V  Hroarsson

S  Frodasson

G  Meulendijck

L  Geeritsdr

R  Gudrodsson

A  Haraldsdatter

H  Valdarsson

O  Norbril

H  Molendijk

L  Pieters

W  van AquitaniŽ

R  Eysteinsson

NN

R  Radbardsson avan Lethra

H  Haraldsson

H  Hilderic

A  op 't Dorp

R  van NormandiŽ

S  Sverigne avan Uppsala

I  Vidfavne

H  Heidreksdatter

M  Boel

A  Ragnvaldsdottir

T  Pleijsier

R  Hrolsdottir

R  Lodbrock

N  Godfredsdotter

A  Ivarsdottir

M  van Wessex

G  Boel

S  Ragnarsson

A  van Alfheim

G  Alfsdotter

NN

A  van NormandiŽ

P  d Franken |v Pťronne en St..

T  Sigurdsdottir

A  Sigurdsdotter

P  Pors

P  van Senlis en Valois

NN

P  Pors

P  van Bayeux | van NormandiŽ

P  van ItaliŽ

N  van der Schoor

NN

L  van NeustriŽ

W  van AquitaniŽ | van Poitou

R  van Wormsgau

T  der Merovingen

L  Slorp | Slurp

G  van Blois

T  van Wormsgau

C  der Franken

E  van Luxemburg

T  van Troyes | van Tours

R  v Haspengouw |o Hesbaye |v..

W  NN

C  NN

NN

R  v Worms |v Wormsgau | Capet

NN

T  NN

T  van Blois

R  v Capet v FranciŽ |v Parijs

H  van Orleans

W  van Orleans

R  v Blois |v Capet |v Tours

E  van Blois

W  van Orleans

G  van Morvois

K  de Grote

A  Metselaar

H  van Vermandois | van Senlis

A  van Morvois

H  der Karolingen

L  van Vermandois

A  van Franken

L  van Elzas

G  van Poitou | van AquitaniŽ

A  van Neustrie | Capet

A  van Ostrevent

E  van Edingen | dī Enghien

A  van Edingen | van Enghien

B  van Ivrea

G  van Soissons

I  D'Avesnes

A  van Ivrea

O  van Troyes

H  van Orleans

J  van Amerom

W  v Arles | Tuscie | Arles -..

R  van Dijon

NN

R  van Autun

W  van Worms

W  van Orleans

O  v BourgondiŽ-Ivrea v Macon

L  van Chalon

NN

I  von Autun

H  van Vermandois | van Senlis

G  v Chalon |v M‚con |v Dijon

R  v Troyes |v Mťaux |v Verma..

A  van Neustrie | Capet

R  van Bourgondie | van Metz

A  v BourgondiŽ-Ivrea v Macon

C  van Poitou | van Gleiberg

A  van Troyes van Vermandois

G  van Chalon van BourgondiŽ

A  van Auxerre

H  van Vermandois | van Senlis

A  van Troyes van BourgondiŽ

R  van Bourgondie | van Metz

R  van Roucy

H  van BourgondiŽ

A  van Neustrie | Capet

E  van Autun van BourgondiŽ

A  van Auxerre

E  van Roucy

R  v Henegouwen |v Lotharingen

J  Pleijsier

NN

G  van Lotharingen

M  Boel

G  van Lotharingen

A  v Henegouwen |v Lotharingen

H  v Lorraine |v Lotharingen

G  Boel

A  v Longwy |v Lotharingen

G  van Saksen

M  Boel

M  van der Vlucht

G  van Metz

A  van Comminges

D  Brugman

A  van Comminges

H  de Vlamyngh

R  van Comminges

NN

R  van Toulouse

E  van Longwy

G  de Vlamyngh

A  Carcassone David

R  van Toulouse

A  van Ponthieu

NN

O  van Toulouse

A  van Ponthieu

K  de Grote

G  de Trazegnies

B  van Foix | van Comminges

C  de Vlaming

B  van Reims

B  der Franken

C  van Foix

C  Taay

E  van Toulouse

L  van Elzas

G  van Bigorre

G  Taay

A  v Rouergue |v Toulouse |v ..

H  van Albi

O  de Trazegnies

G  d'Ath | van Ch‚tillon

M  Carpentier

A  van Rouergue

G  van Albi

G  de Trazegnies

NN

H  de Reves

H  van Ponthieu-Montdidier

B  d'Ath

E  van Roucy

H  van Roucy

A  van Roucy

S  de Hauteville

O  de Trazegnies

A  van Roucy

E  de Trazegnies

F  van Staufen | van Zwaben

M  van Meerbeek van Neyghem

E  de Lande(n)

R  van Schwaben

G  de Lande(n)

A  v Waiblingen |v Duitsland

H  de Lande(n)

NN

G  de Lande(n)

NN

NN

E  van Hurne | van Hurnin

J  de Vlaming

R  van Hurne | van Horne

E  van Hornin | van Horne

NN

J  Pleijsier

NN

H  van Kessel

E  van Hurnen | van Hoorne

W  van Gent van Hamaland

H  van Kessel

H  van Horne

D  van Gent

NN

W  van Horne

N  Willems

L  van Vlaanderen

N  van Kessel

NN

A  van Gent

C  van Merum

D  van Gent

d  v Holland | West-Friesland

NN

A  van Merum | van Merehem

L  van Gent

L  van Kleef

H  van Holland

T  de Vlaming

H  van Roode

D  van Altena

N  van Lusignon

H  van Vlaanderen

E  van Horne

W  van Berthout

B  van Altena

V  van Gent

A  Pors

W  van Cranendonck

A  Berthouts

M  NN

B  van Vlaanderen

E  van Mierloo

A  van Bocholt?

E  van Vlaanderen

J  van Witsenburg

L  van Gent

S  van Viggezele van Bornem

O  van Luxemburg

C  van Witsenburg

W  van Gent

M  van Altena

W  van Cranendonck

L  van Leuven

J  van Witsenburg

N  Jacobsdr

G  NN

L  van Leuven

S  van GuÓnes

M  van Witsenburg

NN

H  van Kessel

O  van Neder-Lotharingen

A  van GuÓnes

A  van Vlaanderen

E  Ketelaar

W  van Kessel

E  van Vlaanderen

W  Baas

M  van Gent

K  van Kessel

U  van Hengenbach

R  van GuÓnes

A  van Vermandois

J  Baas

NN

A  van Ponthieu

T  Zonneveld

M  van Boulogne

E  van GuÓnes

S  van Gent

NN

J  van Bueren

A  van Gent

H  de Saint-Pol

A  van Buuren | van Bueren

NN

R  de Saint-Pol

H  Kools

B  van GuÓnes

E  van Pont

R  van Bueren

C  Alers

A  van Elsloo

Z  v Grammene |v Ghermines

A  Alers

A  van Elsloo

S  v Grammene |v Ghermines

C  Alers

M  v Rijn |v R(h)ee | Rees

H  van Elsloo

NN

NN

J  Bosgaert

A  van Stei(j)n

B  NN

G  van GuÓnes

J  van Buren | van Bueren

A  van Stei(j)n

N  van Kriekenbeek

D  van Holland

A  Alers

B  van NN

W  Berthouts van Mechelen

F  van Holland

C  Alers

G  van Grimbergen

O  van Saksen

J  Bosgaert

S  de Looz van Rieneck

A  van Ninove

A  van Holland

E  Alers

A  van Stei(j)n

A  van Ninove

B  van Saksen Billung

J  Brakel

G  van Ninove

NN

A  van Grimbergen

G  v Saksen Billung |v Holland

J  Brakel

NN

I  van Peteghem

E  van Schweinfurt

M  de Vos

I  van Peteghem

I  van Petegem en Cysoing

G  NN

M  van Grimbergen

M  van Ninove

M  NN

R  van Aalst

B  van Altena

B  van Aalst

F  van Luxemburg

S  van Altena

G  van Petegem

G  van Luxemburg

A  van Heinsberg?

I  van Wetterau [van Gleiberg]

G  van Morvois

N  van Aalst

W  [van Avesnes]

A  van Ostrevant

A  van Ostrevant

W  van Avesnes

R  NN

I  van Avesnes

R  van ChiŤvres

N  van ChiŤvres

N  van ChiŤvres

G  Flamens

NN

D  Flamens

D  van Kleef

B  van Kleef

R  van Kleef

NN

G  van Montaigu

H  van Montaigu

H  van Grandprť

E  van Grandprť

G  van Roucy

Y  van Roucy

I  van AquitaniŽ-Poitou

R  van Kleef

E  van Bliesgau

D  van Kleef

E  van Bliesgau

K  van Auxerre | der Welfen

D  van Kleef

NN

E  van Bliesgau

A  v BourgondiŽ |v Auxerre

A  van Kleef

NN

H  v Bliesgau |v Lotharingen

N  van Bonnergau?

J  van Friuli

NN

E  v Bliesgau-Deutz |v Lothar..

R  van Zulpichgau?

H  v Dilligen? |v d Rhein?

W  van Rheinpfalz

O  van Saksen

O  van Saksen

R  v Oper- en Neder-BourgondŽ..

M  van Saksen Ludolf

A  van ItaliŽ

T  van Byzantium

B  van Zwaben

R  van Henegouwen

R  van Henegouwen

A  van BourgondiŽ

NN

L  van Leuven

L  van Leuven

H  v Lorraine |v Lotharingen

A  van Leuven

L  van Leuven

D  van Kleef

R  in de Betuwe

K  d Lorraine |v Neder-Lothar..

N  in de Betuwe

G  d Lorraine | Neder-Lothari..

H  NN

H  van Leuven

A  Slorp | Slurp

A  van FranciŽ

H  van Vermandois | van Senlis

G  v Neder-Lotharingen |v Ver..

A  van Vermandois

O  van Neder-Lotharingen

A  van Neustrie | Capet

G  v Leuven |v Lotharingen

U  van ItaliŽ

O  van Chiny van Warcq

E  van de Betuwe

G  van Lotharingen

A  van de Betuwe

G  van Lotharingen

L  van Chiny | van Warcq

NN

G  van Saksen

L  van Warcq en Ivoix

R  van Namen

A  van St Varne

E  van Namen

E  v Verdun |v Lotharingen

A  van Chiny

G  v Verdun |v Lotharingen

F  v Verdun |v Lotharingen

J  Waterreus

I  v Leuven |v Brabant |v Lot..

S  van Verdun

M  van Saksen Billung

N  van Verdun

H  van Arcis-sur-Aube

P  d Franken |v Pťronne en St..

D  van Cranendonck

H  van Ramerupt | van Rameru

B  van Laon

H  van Ramerupt

R  van Laon

P  van ItaliŽ

O  van Chiny

H  v Ponthieu |v Mondidier

NN

H  van Ponthieu-Montdidier

R  van Laon

L  de Turqueville

H  van Laon

E  van Friuli | van Friaul

N  van Chaumontois

H  van Friuli | van Friaul

G  van FranciŽ | der Franken

I  van Chiny

R  van Roucy

G  van Roucy

A  van Ramerupt

A  v Henegouwen |v Lotharingen

E  van Roucy

A  van Namen

W  van AquitaniŽ-Poitou

A  van Namen | van Regensburg

I  van AquitaniŽ-Poitou

I  van Saksen Billung

A  van NormandiŽ

A  van Roucy

R  van Henegouwen

R  v Henegouwen |v Lotharingen

A  van Leuven

B  van Henegouwen

H  van Capet van Frankrijk

H  van Frankrijk

A  van AquitaniŽ-Poitou

A  van Kleef

A  van Bavaria | van Beieren

L  van Babenberg

J  van Friul | in de Sulichgau

E  v Oostenrijk |v Babenberg

E  van Bliesgau

R  van Sualafeld

H  van Zwaben

R  van Zulpichgau?

H  van Zwaben | van Wetterau

G  van Zwaben | van Wetterau

G  van Sulzbach

G  van BourgondiŽ

O  van Susa | van Turijn

A  van Susa

H  v Genua en TortoniŽ |v Este

G  van Sulzbach

B  van Este

B  NN

R  van Como

N  in de Nordgau

NN

B  van Sulzbach

P  van Rott

K  v Rott en Vohburg |v Beier..

H  NN

I  van Rott

F  v Diessen |v Wittelsbach

A  van Bavaria | van Beieren

U  van Diessen

A  van Beieren

G  van Sulzbach

I  van Gilching

B  van Beieren

J  van Friul | in de Sulichgau

NN

F  v Ober Isar |v Wassenberg

F  van Lotharingen

N  van Lorraine

B  van Diessen

B  Capet | van FranciŽ

K  v Beieren |v Argengau |d W..

O  v Wolfratshausen |v Ambras

K  van ÷hningen

W  van Argengau

A  van Wolfratshausen-Diessen

N  van Hohenwarth

K  van ÷hningen

E  van Breisgau

A  van Tours

A  van Regensburg

NN

H  van Altdorf

N  van Buchau

A  van Este

R  van Altdorf

J  van Wessex

R  van Altdorf

A  Howenwart(h)

S  NN

W  d Welfen |v Beieren |v Alt..

W  van Altdorf

K  van ÷hningen

I  van ÷hningen

K  van Altdorf

R  von Schwaben

F  van Luxemburg

I  van Luxemburg

A  van Sulzbach

I  van Wetterau [van Gleiberg]

A  van Vlaanderen

B  van Vlaanderen

H  der Welfen | van Beieren

A  van Vlaanderen

A  van Vermandois

M  van Saksen Billung

D  van Kleef-Heinsberg

B  van Vlaanderen

B  van Ivrea

R  van Ivrea

R  van NormandiŽ

W  v Arles | Tuscie | Arles -..

W  van NormandiŽ

P  van Bayeux | van NormandiŽ

P  van Senlis en Valois

R  van NormandiŽ

G  van Senlis van Bayeux

J  van Vlaanderen

R  van Senlis

NN

S  van Senlis

NN

R  van NormandiŽ

NN

E  van Stei(j)n | van Steyn

H  van Crepon

G  van Crepon

NN

E  van NormandiŽ

M  van Beieren

P  van Rennes

J  van Rennes

C  van Rennes | van Bretagne

NN

G  NN

J  v Bretagne |v Rennes |v En..

F  van Anjou

G  van Anjou

B  van Saksen Billung

I  van Anjou

G  van Gatinais | van Maine

O  van Saksen-Billing

A  van Troyes van Vermandois

H  van Noorwegen

E  van Schweinfurt

B  van Noorwegen

G  van Noorwegen

S  ōysteinsdotter

M  van Saksen-Billing

H  van Noorwegen

NN

Cecilia

O  van Noorwegen

W  van Noorwegen

G  GudbjŲrgsson

H  Steinar

A  van Zweden

Ň  Gulbrandsdatter

NN

B  Hundasson

R  Lodbrock

W  van Saksen Billung

G  Thorsdotter

A  BjŲrnsson

A  Ragnarsdotter

V  van Hongarije

T  Audunsson

NN

A  Sigurdsdotter

B  van Hongarije

T  Thorgrimsdotter

NN

B  van Polen

S  van Hongarije

M  van Polen

E  Slowianska

R  van Polen

E  v Bliesgau-Deutz |v Lothar..

G  van Wassenberg

R  v Lotharingen |v Bliesgau

D  van Gelre | van Wassenberg

M  van Saksen Ludolf

G  van Heinsberg

N  Dirksdr

H  van Montaigu

L  van Stade | van Waldbeck

R  Cranendonck Van Emmichoven

G  van Heinsberg

L  van Waldbeck

J  Cranendonck

S  van Waldbeck

G  van Rothenburg

R  Cranendonck

NN

O  van Walbeck | van Waldbeck

NN

G  Cranendonck

NN

G  van Heinsberg

NN

W  Cranendonck

L  van der Giessen

F  van Sommerschenburg

P  Cranendonck

B  NN

A  van Sommerschenburg

A  van Heinsberg

G  Cranendonck

B  NN

A  van Lauffen

H  Cranendonck

NN

W  v Luxemburg |v Lotharingen..

L  van Loon | Rieneck

L  Cranendonck

M  Andriesdr

D  van Valkenburg

F  van Lotharingen

S  van Loon

A  Dircksdr

K  van Frankrijk

A  v Metz |v Dagsburg |v Lune..

R  van Mousson

J  Knotter | Cnotter

R  v Parijs |v BourgondiŽ | C..

E  van Kyrburg

L  v Mousson |v Montbelliard ..

D  van Lotharingen | van Metz

D  Knotter

H  van NeustriŽ | van FranciŽ

H  van Vermandois

E  van Kyrburg

H  van Dagsburg-Egisheim

B  Gerritsdr

B  van Vermandois

K  van Kyrburg

NN

J  Knotter

B  Capet | van FranciŽ

B  van Morvois

NN

F  van Lotharingen

A  Knopper | Knotter

NN

H  van Saksen

D  van Bar-Mousson

E  Willems

N  Sweeren | Sweren

F  van Metz | van Bliesgau

H  von Saksen Ludolf

D  Maartens

R  Luneville v Metz |v Bliesk..

M  v Ringelheim v Westfalen

A  van Dorp

B  van Trier

J  van Dorp

O  van Wetterau Konradijn

S  van Lotharingen | van Bar

A  Knoppert

A  van Dorp

NN

K  van Zwaben

NN

H  van Zwaben | van Wetterau

C  van Vermandois

A  van Dorp

H  van de Swalmius

J  van Marchtal

R  van BourgondiŽ

A  van de Swelme

R  v Oper- en Neder-BourgondŽ..

H  Swalmen

G  Brouwers

W  van BourgondiŽ

A  van Dorp

M  van Wetterau

E  Lerfken

C  van BourgondiŽ

B  van Zwaben

R  van Bar-Mousson

G  van Kirburg-Dhaun

J  van Leijden

B  van Zwaben

L  van Saksen

B  van Leijden

B  van Zwaben

L  van Saksen

G  van BourgondiŽ

M  van Kralingen

NN

O  van Billung

J  Knoppert

L  v West-FranciŽ |v Frankrijk

O  v BourgondiŽ-Ivrea v Macon

G  Burger

M  van West-FranciŽ

R  van Bourgondie

C  Burger

G  van Saksen

E  van Roucy

R  Cornelisdr

W  van BourgondiŽ

C  Burger

R  van NormandiŽ

C  van Duijnen

A  van NormandiŽ

A  van Duijnen

E  van BourgondiŽ

J  v Bretagne |v Rennes |v En..

B  Ariensdr

A  v Longwy |v Lotharingen

E  van de Nordgau

L  Burger

J  Knoppert

M  van Bar-Mousson

E  van Longwy | van Barcelona

M  van Metz

H  de Jong

C  van Foix

R  van Metz

L  van Lotharingen

J  de Jongh

A  van Metz

NN

NN

L  Jansz

G  van Lotharingen

NN

S  de Jong

J  Lambertsz

F  Joosten

J  van ÷hningen

F  van der Hout

M  Floren

E  van de Nordgau

J  de Bruijn

M  van der Hout

NN

B  Sdr

G  van Lotharingen

G  van Metz

L  van Beieren

N  van Dijck

B  van Schwaben

L  van Frankrijk

S  de Bruijn

L  van Lotharingen

A  van Bavaria | van Beieren

L  van den Bosch

L  der Franken

G  van Metz

K  van Schwaben

K  Knoppert

C  van den Bosch

G  v Vaudemont |v Lotharingen

I  van Haspengouw

S  van Luxemburg | van Verdun

R  de Bruijn

H  Bouman

G  der Franken

A  van Namen

E  van Luxemburg

R  Snel

W  van Beieren | der Welfen

H  van Namen

H  v Nordgau |v Lotharingen

I  Snel

H  v Altdorf |v Oost-FranciŽ ..

R  van Lotharingen

G  van Vaudemont

G  Schinckel

E  van Saksen

B  v Bavaria |v Schweinfurt |..

F  Monna

E  van Friuli | van Friaul

J  Knoppert

H  van Egisheim

H  Monna

U  van Friuli | van Friaul

G  van Egisheim

E  van Dorp

G  van FranciŽ | der Franken

H  van Egisheim

N  van Moha

E  Monna

J  van der Hout

E  im ZŁrich- und SŁlichgaus

H  van Tours

R  NN

C  van der Hout

H  van Schweinfurt

L  van Tours | van Opper-Elzas

F  Vermeulen

A  van der Hout

A  van 't Sinct

A  van Tours

A  van Morvois d'Alsace

J  van Friul | in de Sulichgau

H  Vermeulen

J  Kuvenhoven | Coevenhagen

B  v Erenfels |v Kyrburg Dhaun

NN

K  Knoppert

G  Jonkers

A  von Cysoing

L  von Walbeck | van Stade

H  an der Pegnitz

G  im ZŁrichgau

H  von Walbeck

J  van den Heuvel

S  NN

M  van Arneburg

W  van den Heuvel

H  van Wetterau | von Kinzigau

W  de Knegt

J  Knoppert

G  v Wetterau |v Henneberg |v..

K  Gille

O  van Scheyern

I  van Mezingau

J  van den Heuvel

A  Gille

G  Valckenis

R  van Altdorf

L  Bouwmeester

H  't Hart

M  Gille

K  van Altdorf

G  Bouwmeester

P  't Hart

N  van Altdorf

I  van ÷hningen

G  van Duivenbode

T  van der Oest

O  v Scheyern |v Wittelsbach

NN

T  't Hart

B  van Beieren

L  Schilperoort

d  v Wasserburg |v Wittelsbach

J  Schilperoort

F  v Diessen |v Wittelsbach

N  van Lorraine

M  Prins

NN

A  Timmers

H  v Diessen |v Wittelsbach

A  Timmers

A  van Eppenstein

G  Knoppert

A  Timmers

G  Blok

A  van Sluijsdam

O  v Scheyern |v Wittelsbach

H  van Eppenstein

H  van Zwaben | van Wetterau

W  Korte

J  van Sluijsdam

B  van Wetterau

J  Timmers

S  van Sluijsdam

I  Jans

G  van BourgondiŽ

J  van Sluijsdam

L  Symonse

C  Scheepmaker

W  van Weimar

A  van Sluijsdam

M  Booter

D  Scheepmaker

P  van Weimar

J  Boers

G  Scheepmaker

NN

B  Timmers

NN

W  Scheepmaker

A  Adriaens

U  v Weimar-OrlamŁnde |v Krain

J  BŲttger

G  Scheepmaker

J  Jacobs

R  van Weimar-OrlamŁnde

W  van IstriŽ

J  BŲttger

W  Scheepmaker

T  Jans

O  van Wittelsbach

S  van Hongarije

H  van IstriŽ

N  BŲ(s)tcher

A  Feijserin

G  Scheepmaker

E  Rooseboom

W  van Ebersberg

A  Bergman

A  van der Hoeven

W  van de Speyergau

R  van Veltheim

L  Scheepmaker

C  v Lotharingen |v Frankenla..

F  van Lengenfeld

F  van BŁren | van Schwaben

L  Tibboel

E  Timmers

NN

H  van Lengenfeld

F  van BŁren

M  Tibboel

L  Scheepmaker

O  van KarinthiŽ | van Worms

A  v Wittelsbach |v Beieren

N  Filsgau

A  van Dijk

O  van Saksen

F  van Staufen | van Zwaben

F  Zwanenburg

L  van Saksen

L  v Mousson |v Montbelliard ..

H  van Lengenfeld

E  Zwanenburg

H  v Worms |v Saksen Ludolf |..

P  Scheepmaker

E  van Wessex | van Engeland

H  van Bar-Mousson

G  Doorenveld

A  van Bavaria | van Beieren

S  van Lotharingen | van Bar

L  van Loon | Rieneck

P  Lindhout

J  van Beieren

K  v Frankenland |v Duitsland

A  van Loon | van Looz

T  Lindhout

E  Scheepmaker

J  van Friul | in de Sulichgau

H  v Schwaben |v Duitsland |v..

A  v Metz |v Dagsburg |v Lune..

A  Arendste

H  van Staufen

G  van Metz

G  van Zwaben | van Wetterau

W  van der Schrier

A  van Metz

H  v Schwaben |v Duitsland | ..

H  van der Schrier

E  van Luxemburg

W  van AquitaniŽ | van Poitou

E  Noppe

A  van Poitou-AquitaniŽ

A  v BourgondiŽ-Ivrea v Macon

A  v Waiblingen |v Duitsland

H  van Albimanus | van Savoye

O  van Savoye

B  v Susa |v Savoye |v Turijn

A  van Lenzburg

A  van Susa

M  v Valkenburg |v Valkenborch

W  van Arlon

W  van Arlon

D  van Lotharingen | van Metz

S  van Emmichoven

A  van Lotharingen

R  van Emmichoven

R  Luneville v Metz |v Bliesk..

N  Roelofs van Emmichoven

NN

NN

H  van Limburg

F  van Luxemburg

F  van Luxemburg

I  van Wetterau [van Gleiberg]

B  van Boulogne

J  van Luxemburg

E  van Boulogne

A  van Holland | van Gent

A  van Holland

G  van Boulonge

L  van Luxemburg

L  van Leuven

M  van Leuven

W  van Limburg

G  d Lorraine | Neder-Lothari..

A  van Botenstein

H  van Botenstein

A  van Beieren

I  in Saksen

W  van Hamaland

B  van Botenstein

I  in Saksen

M  van Hamaland

R  van Dittmarschen

NN

M  van Hamaland

NN

F  v Dittmarschen |v Beieren

M  van Hamaland

E  van Argengouw

G  van Saksen

W  van Gent van Hamaland

NN

A  v Leoben v Botenstein |v L..

C  NN

H  van Schweinfurt

H  van Limburg | van Arlon

A  van Gent | van Hamaland

O  van Schweinfurt

H  van Limburg

A  van Vlaanderen

G  v Wetterau |v Henneberg |v..

M  v Sassenberg |v Saffenberg

L  van Vlaanderen

J  van Schweinfurt

A  van Vermandois

O  van Susa | van Turijn

I  van Susa | van Torino

B  van Este

G  van Wassenberg

H  van Wassenberg

B  van Vlaanderen

W  van Limburg

G  van Wassenberg

N  Dirksdr

B  v Henegouwen |v Vlaanderen

J  van Gelre | van Wassenberg

A  van Geldern

A  van Frankrijk

C  van Poitou | van Gleiberg

B  van Henegouwen

R  v Henegouwen |v Lotharingen

F  van SaarbrŁcken

R  van Henegouwen

S  van Lotharingen

R  van Henegouwen

H  van Frankrijk

S  van SaarbrŁcken

B  van Henegouwen

M  van Verdun

G  van Lotharingen

H  van Leuven

S  van SaarbrŁcken

I  van Leuven

A  van Henegouwen

M  van Sponheim

A  van de Betuwe

M  van Sponheim

G  van Wassenberg

M  van Morsberg

J  van Gelre

C  van Poitou | van Gleiberg

G  van Lotharingen

T  van Lotharingen {hertog}

H  van Namen

S  van Lotharingen

W  van Limburg

F  van Formbach

H  van Formbach

G  van Haldensleben

M  van Lotharingen

H  van Leuven

H  van Leuven

A  van de Betuwe

A  van Leuven | van Brabant

B  van Vlaanderen

R  van Vlaanderen

F  Lotharingen

G  van Vlaanderen

A  van Frankrijk

G  v Saksen Billung |v Holland

F  van Staufen | van Zwaben

F  v Hohenstaufen |v Zwaben

A  v Waiblingen |v Duitsland

B  v Hohenstaufen |v Zwaben

H  der Welfen | van Beieren

J  Welf | van Beieren

M  van Polen

K  van Lotharingen

W  van Saksen Billung

C  van Polen

R  v Lotharingen |v Bliesgau

W  van Polen

B  van Polen

Y  van Kiev

E  van Zweden

M  van Polen

J  Premysl | van Bohemen

D  van Kiev

O  van Zweden

S  van Berg-Schelklingen

I  Olafsdottir | van Zweden

S  Storrada

A  van de Obotrites

B  van Hongarije

L  van Polen

G  van Hongarije

Ń  van Hongarije

R  van Polen

B  van Hongarije

S  van Byzantium

T  van Blois

E  van Hongarije

P  van Kiev

O  van Blois

H  van ServiŽ

L  van Vermandois

R  van Bar-Mousson

O  van Blois

R  de | van Bar-Mousson

C  van BourgondiŽ

G  van Vaudemont

B  van BourgondiŽ

M  van West-FranciŽ

R  van Clermont

D  van AustrasiŽ

G  van Auvergne

S  van Razes

W  van Auvergne

I  NN

S  van Razes

G  van Razes

A  NN

T  van Blois

B  van Razes

M  NN

R  van Auvergne

W  van Razes

NN

S  van Brioude

B  van Arles

B  van Razes

O  NN

E  van Brioude

R  van Agel

A  van Razes

NN

A  van Anjou

NN

B  van Razes

R  NN

B  v Plantvelue |v Auvergne |..

R  NN

B  van Arles

W  AquitaniŽ

D  NN

I  van Auvergne

W  van Provence

NN

C  van Provence | van Vienne

E  van AquitaniŽ

B  van BourgondiŽ | van Metz

E  van Provence

I  van Duisland | der Franken

B  van Limburg-Munschau

E  van Toulouse | van Provence

I  van Anjou

F  van Anjou

G  Orleans van Gatinais

F  van Anjou

A  van Amboise

R  de Loches

NN

S  van Blois

G  Orleans van Gatinais

A  van Anjou

A  van Gatinais | van Orleans

G  van Gatinais | van Orleans

NN

NN

T  de | van Bar

G  van Gatinais | van Maine

H  van Arverne

A  van Arverne

H  van Tours

A  NN

H  van Bourges | van Tours

A  van Morvois d'Alsace

L  d'Alsace | van Sundgau

S  van Bourges

L  van de Elzas? | van Parijs?

H  van Bourges-Maine

G  van Morvois

G  van Roussillon | van Vienne

H  van de Wormsgau

NN

B  d'Alsace | van Morvois

G  van AquitaniŽ

H  van Bourges-Maine

…  van Tours | van Roussillon

H  van Maine

K  van West-FranciŽ

H  van Tours

H  van Maine

NN

R  van Frankrijk

B  van Amiens | van Metz

B  van Tours

H  van Maine

NN

R  van Metz

A  van Morvois d'Alsace

T  van Blois

NN

R  van Arles

G  van Maine

O  van Blois

B  de Blois

B  van BourgondiŽ

R  van NormandiŽ

R  van NormandiŽ

J  v Bretagne |v Rennes |v En..

W  van NormandiŽ

F  Fulbert

H  Salburpyr van Falaise

D  NN

B  van Vlaanderen

A  v Engeland |v NormandiŽ

A  de Blois | van Champagne

B  van Vlaanderen

F  van Luxemburg

O  van Luxemburg

I  van Wetterau [van Gleiberg]

H  van NeustriŽ | van FranciŽ

H  van Capet van Frankrijk

M  van Vlaanderen

H  von Saksen Ludolf

R  van Frankrijk

W  van AquitaniŽ-Poitou

A  van AquitaniŽ-Poitou

A  van Frankrijk

A  van NormandiŽ

W  van Provence

S  van Sponheim

C  van Provence | van Arles

E  Bar Mousson

E  van Sponheim | van Spanheim

A  van Anjou

R  van Nortal

E  v Spanheim [van KarinthiŽ]

M  v KarinthiŽ |v Spanheim

B  van Saksen Billung

U  van Passau

H  van Saksen | van Eppenstein

H  van Schweinfurt

E  van Schweinfurt

G  v Wetterau |v Henneberg |v..

A  van Namen

A  van Namen

E  van Lotharingen

G  v Verdun |v Lotharingen

G  v Neder-Lotharingen |v Ver..

A  van Namen

M  van Saksen Billung

E  van Friuli | van Friaul

A  Ivrea

B  van Friuli

L  van Frankrijk

B  van Ivrea

G  van FranciŽ | der Franken

G  van Friuli

J  Welf [van Bavaria]

R  van Lotharingen

S  van Camerino van Spoleto

B  van Spoleta

B  Graaf Wilfredsdr

B  van Arles

H  v Arles |v Transjurensis

U  van ItaliŽ

T  van Arles

E  NN

Lobbes

B  van Saksen Billung

G  van Namen

B  van Arles

L  v Beieren |v Midden-Franci..

B  van Saksen Billung

H  van Luxemburg

L  van Lotharingen

H  van Stade

E  van Luxemburg

B  v Lotharingen |d Franken

E  van de Elzas | van Tours

W  vd Wormsgau |v Auxerre

W  v Arles | Tuscie | Arles -..

K  van Auxerre | der Welfen

R  van BourgondiŽ

W  vd Wormsgau |v Auxerre

B  van Amiens | van Metz

W  van Opper-BourgondiŽ

B  van BourgondiŽ | van Metz

R  van Arles

I  van Saksen Billung

W  van BourgondiŽ

L  v Beieren |v Midden-Franci..

L  van ItaliŽ

I  van Duisland | der Franken

E  van de Elzas | van Tours

E  NN

E  van Luxemburg | van Namen

G  van Noorwegen

H  van Noorwegen

V  van Noorwegen

H  van Noorwegen

E  van Noorwegen

S  van Ringerike

H  van Noorwegen

R  van Jutland | Eiriksdotter

R  van Ringerike

B  van Noorwegen

G  Gormsdatter |v Denemarken

NN

NN

G  NN

G  van Wassenberg

G  van Zutphen

G  van Gelre

NN

C  van Poitou | van Gleiberg

E  v Bliesgau-Deutz |v Lothar..

H  van Gelre

O  van Zutphen

L  van Lotharingen

O  van Zutphen

M  van Saksen Ludolf

E  van Zutphen

E  NN

A  van Gelre

A  van Zutphen

J  van Supplinburg

O  Zutphaniae | van Zutphen

L  van Arnstein

M  van Zutphen

A  van Arnstein

NN

U  Odenkirchen

www.000webhost.com